A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2008. (X. 10.) OKM rendelet

az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 27. §-ának (4) bekezdésében foglalt kötelezettség, és a Tvt. 6. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az adatvédelmi biztos véleményére is, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokköri jegyzékét e rendelet melléklete szerint határozom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Oktatási Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 28/2005. (IX. 28.) OM rendelet és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 9/2000. (V. 19.) NKÖM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 28/2008. (X. 10.) OKM rendelethez

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokköri jegyzéke

1. Az írásbeli érettségi vizsgák központi feladatlapjai, továbbá ezek javítási-értékelési útmutatói.

Érvényességi idő: a nyilvánosságra hozatal napjáig, de legfeljebb 6 évig.

2. Az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatási és kulturális miniszter felelősségébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételei, központi gyakorlati feladatai, valamint azok megoldásai.

Érvényességi idő: a nyilvánosságra hozatal napja, de legfeljebb 6 év.

3. A védelmi felkészítés és a honvédelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatok minisztériumi tervezési és felkészülési feladataival kapcsolatos adatok - beleértve a katasztrófák elleni védelmi és a polgári védelmi feladatokat is -, amelyek nem tartalmaznak államtitkot.

Érvényességi idő: 15 év.

4. A fegyveres őrséggel kapcsolatos, annak rendeltetését, működését felfedő adat, ha az államtitoknak nem minősül.

Érvényességi ideje: 20 év.

5. A közgyűjtemények biztonsági rendszereire, a felbecsülhetetlen értékű műkincsek, történelmi emlékek őrzésére, védelmére készült dokumentációk, amennyiben államtitoknak nem minősülnek, vagy államtitkot nem tartalmaznak.

Érvényességi ideje: 20 év.


  Vissza az oldal tetejére