A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában, (6) bekezdés a) pontjában, valamint (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a), c), f)-g) és i)-l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § e) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)-c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c), e) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1-18. § * 

19. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit - a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2. § (1) bekezdését, 7. §-át, 12. §-át, 17. § (2) bekezdését, 18. §-át, az e § (7) bekezdés a), és d)-f) pontjait, valamint az e § (8) bekezdésének c) pontját e rendelet hatálybalépését követően benyújtott felvételi kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatálybalépését követően benyújtott felvételi kérelmek esetében a 2. § (1) bekezdését, 7. §-át, 12. §-át, 17. § (2) bekezdését, 18. §-át, az e § (7) bekezdés a), és d)-f) pontjait, valamint az e § (8) bekezdésének c) pontját nem kell alkalmazni, amennyiben a kérelmező igazolja, hogy az általa kért szakterületekre a gyakorlati idő igazolására vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott kérelmet a rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtotta.

(5) Akit az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 2005. december 31-ig felvett, szakértői jogosultságát a Szaktv. 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján felülvizsgálta és vegyészet a kriminalisztikában szakterületét a Szaktv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint vegyészet (kivéve toxikológia) szakterületre módosította, annak e szakterülete 2009. január 1. napjától forenzikus vegyészet szakterületnek felel meg.

(6) * 

(7) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Iszr.

a) 18. §-a,

b) 20. §-a,

c) 22. §-a,

d) 23. §-a,

e) 25. §-a és az ezt megelőző alcím,

f) 27. §-a,

g) 4. számú melléklet 22. pont a) és c) alpontjai.

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Iszr. 9. § (1) bekezdésében a „az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szövegrész helyébe a „a Főigazgatóság” szöveg, a „külön jogszabály alapján érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

b) az Iszr. 12. § (1) bekezdésének felvezető szövegében és a 13. § (2) bekezdésében a „orvosi oklevéllel” szövegrész helyébe a „orvosi vagy fogorvosi oklevéllel” szövegrész,

c) az Iszr. 13. § (2) bekezdésében a „8., 17. és 18. pontban” szövegrész helyébe a „8., 17-18. és 42. pontban” szövegrész, a „szakképesítés alapján jogosult” szövegrész helyébe a „szakképesítés alapján jogosult, a szakképesítésének megszerzésétől számított legalább öt év már eltelt” szövegrész,

d) az Iszr. 17. § (1) bekezdés b) pontjában, a 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „mérnöki kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

e) az Iszr. 30. § (1) bekezdés b) pontjában a „építész kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

f) az Iszr. 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakmai kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

g) az Iszr. 42. § (1)-(7) bekezdéseiben a „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe a „igazságügyért felelős miniszter” szövegrész,

h) az Iszr. 4. számú melléklet 2. és 6. pontjában a „állatorvos dr.” szövegrész helyébe a „állatorvos doktor” szövegrész,

i) az Iszr. 5. számú melléklet A) részének 26. pontjában a „egyetemi szakmérnök” szövegrész helyébe a „főiskolai vagy egyetemi szakmérnök” szövegrész,

j) az R. 8. § (1) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében és a 23. § (3) bekezdésében a „az 5. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „az 5. § (3)-(4) bekezdése” szövegrész,

k) az R. 9. § (3) bekezdésében a „8 napon belül” szövegrész helyébe a „8 napon belül halasztási díj megfizetése nélkül” szövegrész,

l) az R. 27. § (4) bekezdésében a „az 6. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „a (2) bekezdés a)-c) pontja” szövegrész,

m) az R. 27. § (5) bekezdésében a „az 5. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „az 5. § (4) bekezdés” szövegrész, a „kétévente” szövegrész helyébe a „négyévente” szövegrész

lép.

20. § * 

1. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

2. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

3. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

4. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

5. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

6. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

7. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

8. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

9. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 

10. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére