A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2008. (IX. 11.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - az 1. § és 2. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1-3. § * 

4. § (1)-(2) * 

(3) A (2) bekezdés szerinti időpontot megelőzően közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére a (2) bekezdés szerinti időpontot megelőző napon hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni. Erről a lehetőségről a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget előzetesen tájékoztatni.

(4) Az R. 2. § (9) bekezdésének e rendelet 1. §-ával megállapított rendelkezését, valamint az R. 7. számú mellékletének e rendelet 1. mellékletével megállapított rendelkezését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) * 

1-2. melléklet a 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére