A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a „Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. §-ának a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány „Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért” (a továbbiakban: díj) elnevezéssel díjat alapít és adományoz.

(2) A díj azoknak a 35 év alatti, magyar állampolgárságú személyeknek adományozható, akik az alkotó- és előadóművészet, a kultúra, a tudomány, a társadalmi- és technológiai innováció, valamint a sport területén kifejtett tevékenységükkel öregbítették Magyarország hírnevét, elősegítették kulturális gyarapodását.

(3) *  A díj évente legfeljebb 15 személynek adományozható.

2. § (1) A díjat a miniszterelnök minden évben a március 15-i nemzeti ünnepen, az 1848-as forradalom évfordulóján adja át.

(2) *  A díj a tehetség és a szabadság lángját jelképező, bronzból készült kisplasztikai alkotás, talapzatán a „Márciusi Ifjak” és az adományozás évét jelölő felirattal.

(3) *  A miniszterelnök a díjat a kitüntetett részére az adományozást igazoló emléklappal adja át. A díjjal egyszeri, nettó 500 000 forint összegű pénzjutalom jár.

3. § (1) A díj adományozását az 1. § (2) bekezdésében meghatározott művészeti ágak, területek körében működő országos szakmai szervezetek, valamint a Kormány tagjai kezdeményezhetik, az adományozást megelőző év december 31-ig.

(2) *  A díj adományozására irányuló kezdeményezést a kultúráért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani.

(3) *  A kezdeményezést a miniszterelnök által felkért és megbízott héttagú bizottság értékeli, és tesz javaslatot a miniszter útján a Kormánynak legfeljebb tizenkét díj adományozására. A bizottság elnökét a tagok közül a miniszterelnök kéri fel és bízza meg.

(4) A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

4. § *  A bizottság működésével és a díj adományozásával kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el.

5. § *  A díj adományozásával felmerülő költségek forrását a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére