A jogszabály mai napon ( 2020.11.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem:

1. § (1) *  Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adókra az 1-9. és a 15-17. mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie. Az adóhatóság az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat kizárólag az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében egészítheti ki.

(2) *  Az adóhatóság - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően -

a) az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 10. melléklet,

b) *  az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet, a 2019. évben kezdődő adóévre a 25. melléklet, a 2020. évben kezdődő adóévre a 26. melléklet,

c) a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés bevallására a 20. melléklet,

d) *  a gépjárműadóról szóló adatbejelentésre a 13. melléklet, a kombinált áruszállításról szóló bejelentésre a 14. melléklet,

e) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid bevallására a 21. melléklet,

f) a helyi iparűzési adókötelezettség és az idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség bejelentésére (változás-bejelentésre) a 22. melléklet,

g) *  a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról szóló bejelentésre a 11. melléklet,

h) *  az előállított magánfőzött párlat utáni adóra a 12. melléklet,

i) *  az előrehozott adó utáni bevallásra a 19. melléklet,

j) *  meghatalmazásra, meghatalmazás visszavonására a 8. melléklet

szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.

2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

3. § * 

1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

ADATBEJELENTÉS
az épület, épületrész utáni építményadóról

FŐLAP

Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.

„A” jelű betétlap
az építményadó adatbejelentéséhez a lakásról és az üdülőről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.

„B” jelű betétlap
az építményadó adatbejelentéséhez a kereskedelmi egységről (szállásépületről), az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

Oldalszám: ____.

„C” jelű betétlap
az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről

A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

ADATBEJELENTÉS
a reklámhordozó utáni építményadóról

FŐLAP
Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti __________________ önkormányzati adóhatósághoz

(Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti települési önkormányzati, fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.
A reklámhordozó utáni építményadóról településenként egy adatbejelentést kell benyújtani)

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.

BETÉTLAP
a reklámhordozó utáni építményadóról

3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

ADATBEJELENTÉS
a telekadóról

Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

4. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

ADATBEJELENTÉS
a magánszemély kommunális adójáról

Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

6. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

7. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

8. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

9. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

20........ évről

10. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
A/az ........................................... önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

11. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

14. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

BEJELENTÉS
kombinált áruszállításról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz

15. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Oldalszám:

16. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE
lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában

17. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez

(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)

18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

BEVALLÁS
az előrehozott helyi adóról

FŐLAP

BETÉTLAP
az előrehozott helyi adó összegéről, a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességéről és az előrehozott helyi adó beszámításáról

20. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adelőleg kiegészítéséről
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

21. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

BEVALLÁS
a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján a/az ________________ önkormányzat adóhatóságához

22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

23. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

25. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

26. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére