A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól szóló 45/2007. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 235. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

2. § * 

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § (1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2008. évre vonatkozó, 2009-ben esedékes független biztosításközvetítői (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentést az R. 2008. december 31-én hatályos szabályai alapján kell teljesíteni.

(3) Hatályát veszti az R. 3. §-ának (2) és (3) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a R. 2. számú melléklete.

Melléklet a 42/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére