A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2008. (XI. 19.) EüM rendelet

egyes, a gyógyszerek finanszírozásával kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában, (4) bekezdés k), l) és m) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete,

b) 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete,

c) 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete

szerint módosul.

2. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: r.) 3. számú mellékletében a 06 Főcsoportban a

„06M 293C Gyulladásos bélbetegségek 18 év alatt 4 39 13 1,16641”

szövegrészt követően a

„* 06M 293D Crohn-betegség Infliximab kezeléssel 3 12 5 4,56893”

szövegrész hatályát veszti.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjával megállapított 2. számú mellékletének 50. pontját az e rendelet kihirdetését követő 45. naptól kell alkalmazni.

(2) Az R. 3. számú melléklete „A) Eü 90 százalékos támogatási kategória” részének 14., 15., 20. b) pontja hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseiket 2008. december 1-jéig alkalmazni kell.

(3) E rendelet kihirdetését követő 45. napon az R. 4. számú mellékletének 10. pontja hatályát veszti.

(4) Az r. 4. számú mellékletében a 06 Főcsoportban a

„66/b. *06M 293D Crohn-betegség Infliximab kezeléssel
0106 Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest
0201 Baranya Megyei Kórház, Pécs
0242 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
0509 Miskolci Egészségügyi Központ
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1701 Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd
1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
1901 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
2237 Budai Irgalmasrendi Kórház”

szövegrész hatályát veszti.

1. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez * 

2. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez

1. * 

2. a) * 

b) * 

c) * 

d) * 

e) * 

f) * 

g) * 

h) * 

i) * 

j) * 

3. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez

1. a) * 

b) * 

2. a) * 

b) * 

3. * 


  Vissza az oldal tetejére