A jogszabály mai napon ( 2020.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel a pénzügyminiszter hatáskörébe utalt szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére az egyes régiókban az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények jogosultak az ott megjelölt időtartamban és szakképesítések vonatkozásában.

(2) Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel a pénzügyminiszter hatáskörébe utalt szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére az egyes régiókban a 2. számú és a 3. számú mellékletben felsorolt intézmények jogosultak az ott megjelölt időtartamban és szakképesítések vonatkozásában.

(3) *  Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel a pénzügyminiszter hatáskörébe utalt termékdíj ügyintéző szakképesítés-elágazás szakmai vizsgáinak szervezésére az egyes régiókban a 4. számú mellékletben felsorolt intézmények jogosultak az ott megjelölt időtartamban.

2. § A Vám- és Pénzügyőri Iskola minden régióban jogosult a pénzügyminiszter hatáskörébe utalt valamennyi szakképesítés szakmai vizsgáinak szervezésére.

3. § (1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2007. (VII. 30.) PM rendelet.

1. számú melléklet a 43/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakmai vizsgák szervezésére 2012. december 31-ig feljogosított intézmények
sor-
számIntézmény megnevezéseRégió
61
344
01
0000
00
00

Adó-
ta-
nács-
adó
55
344
01

Ál-
lam-
ház-
tar-
tási szak-
ügy-
inté-
ző*
52
343
01
0000
00
00

Ban-
ki be-
fek-
tetési ter-
mék-
érté-
kesí-
54
343
01
0000
00
00

Be-
fek-
teté-
si
ta-
nács-
adó
54
343
02
0000
00

Biz-
tosí-
tási ta-
nács-
adó
52
343
02

Biz-
tosí-
tás-
köz-
vetí-
tő*
55
345
03
0000
00
00

Kö-
zös-
ségi
civil-
szer-
vező
54
344
02
0000
0000

Mér-
leg-
ké-
pes
köny-
velő
54
345
04
0000
00
00

Non-
profit
me-
ned-
zser
61
344
03

Ok-
leve-
les
adó-
szak-
ér-
tő*
61
344
04
0000
00
00

Ok-
leve-
les -
pénz-
ügyi
revi-
zor
54
344
01

Pénz-
ügyi
és
szám-
viteli
szak-
elle-
nőr*
52
344
01
0000
00
00

Pénz-
ügyi-
szám-
viteli
ügy-
inté-
52
343
03
0000
00
00

Pénz-
ügyőr
54
343
04

Szak-
képe-
sített bank-
refe-
rens*
55
343
04

Üzle-
ti
szak-
ügy-
inté-
ző*
52
344
02
0000
00
00

Vál-
lal-
ko-
zási
ügy-
inté-
51
343
04
0000
00
00

Va-
luta-
pénz-
táros
és
va-
luta-
ügy-
inté-
52
343
05

Vám-
és
jöve-
déki
ügy-
inté-
ző*
1 Atalanta Oktatási kft. Közép-Magyarország - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - -
2 Babikszi kft. Közép-Magyarország - - - - - vj - - - - - - - - - - - - -
3 Békéscsabai Regionális Képző Kp Dél-Alföld - - - - - - - - vj - - - vj - - - vj - -
Dél-Alföld vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Dél-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
4 BGF-PSZF Észak-Alföld vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Továbbképzési Intézete Észak-Magyarország vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Közép-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Közép-Magyarország vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Nyugat-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
5 Biztosítási Oktatási Intézet Közép-Magyarország - - vj - vj vj - - - - - - vj - - - vj - -
Dél-Alföld - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
Dél-Dunántúl - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
Észak-Alföld - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
6 CSÚCS 91’ Kft. Észak-Magyarország - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
Közép-Dunántúl - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
Közép-Magyarország - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
Nyugat-Dunántúl - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
7 Csepel Oktatási és Észak-Alföld - - - - - - - - - - - - vj - - - - - -
Szolgáltató Kft. Közép-Magyarország - - - - - - - - - - - - vj - - - - - -
8 Debreceni Egyetem Észak-Alföld vj - vj vj - vj - vj vj vj - vj vj - - - vj vj vj
9 EBC Licensing Magyarország kft. Közép-Magyarország vj - vj - vj - - vj vj vj - - vj - - - vj vj -
10 Hídvégi kft. Közép-Magyarország - - - - - - - - - - - - - - - - - vj -
11 Inform-Adó Oktató és Szolgáltató kft. Észak-Magyarország vj - vj - - - - vj - vj vj vj vj - - - vj - -
12 Károly Róbert Főiskola Észak-Magyarország vj - vj - - - - vj - - - vj vj - - - vj vj vj
13 Kecskeméti RKK Közép-Magyarország - vj - - vj vj vj vj vj - - - vj - - - vj - vj
Dél-Alföld - vj - - vj vj vj vj vj - - - vj - - - vj - vj
Dél-Alföld - - - - - vj** - - - - - - vj - - - - vj vj
Kereskedelmi és Dél-Dunántúl - - - - - vj** - - - - - - vj - - - - vj vj
14 Idegenforgalmi Észak-Alföld - - - - - vj** - - - - - - vj - - - - vj vj
Továbbképző Kft. Közép-Dunántúl - - - - - vj** - - - - - - vj - - - - vj vj
Közép-Magyarország - - - - - vj** - - - - - - vj - - - - vj vj
Nyugat-Dunántúl - - - - - vj - - - - - - vj - - - - vj vj
Kopint Datorg Dél-Alföld - - - - - - - - - - - - - - - - - - vj
15 Gazdaságfejlesztési Közép-Magyarország - - - - - - - - - - - - - - - - - - vj
Szakközépiskola Nyugat-Dunántúl - - - - - - - - - - - - - - - - - - vj
Külkereskedelmi Dél-Alföld - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj vj vj
16 Oktatási és Közép-Magyarország - - - - - - vj - - - - vj - - - vj vj vj
Tk Közp. Kft. Nyugat-Dunántúl - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj vj vj
17 Közgazdasági Szakközépiskola Észak-Alföld Magyarország - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - -
Dél-Alföld vj - vj vj - - vj vj - vj vj vj vj - - - vj vj -
Dél-Dunántúl vj - vj vj - - vj vj - vj vj vj vj - - - vj vj -
Magyar Könyvvizsgáló Észak-Alföld vj - vj vj - - vj vj - vj vj vj vj - - - vj vj -
18 Kamara Oktatási Észak-Magyarország vj - vj vj - - vj vj - vj vj vj vj - - - vj vj -
Központ Kft. Közép-Dunántúl vj - vj vj - - vj vj - vj vj vj vj - - - vj vj -
Közép-Magyarország vj - vj vj - - vj vj - vj vj vj vj - - - vj vj -
Nyugat-Dunántúl vj - vj vj - - vj vj - vj vj vj vj - - - vj vj -
19 Metodika Oktatási Szolgáltató kft. Közép-Magyarország - - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - vj
20 Magyar Iparszövetség Oktatási Kp. Kft. Közép-Magyarország - - vj - - - - - - - - - vj - - - - vj -
21 Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Közép-Magyarország - - vj - - - - - - - - - - - vj - - - -
Novoschool Nyelvi, Észak-Alföld vj - vj - vj vj - vj - - vj vj - - - - vj vj -
22 Gazd.-i TK és Közép-Dunántúl vj - vj - vj vj - vj - - vj vj - - - - vj vj -
Vizsgacentrum Közép-Magyarország vj - vj - vj vj - vj - - vj vj - - - - vj vj -
Dél-Alföld vj - - - - vj - vj - - - - vj - - - - vj -
Dél-Dunántúl vj - - - - vj - vj - - - - vj - - - - vj -
23 Oktáv Észak-Alföld vj - - - - vj - vj - - - - vj - - - - vj -
Továbbképző Észak-Magyarország vj - - - - vj - vj - - - - vj - - - - vj -
Központ Zrt. Közép-Dunántúl vj - - - - vj - vj - - - - vj - - - - vj -
Közép-Magyarország vj - - - - vj - vj - - - - vj - - - - vj -
Nyugat-Dunántúl vj - - - - vj - vj - - - - vj - - - - vj -
24 Pallas 70 Oktatási kft. Közép-Magyarország vj - - - - - - vj - - - - vj - - - vj - -
Dél-Dunántúl vj - vj - - vj - vj - vj vj - vj - - - vj vj vj
Penta Unió Észak-Alföld vj - vj - - vj - vj - vj vj - vj - - - vj vj vj
25 Oktatási Észak-Magyarország vj - vj - - vj - vj - vj vj - vj - - - vj vj vj
Centrum Kft. Közép-Magyarország vj - vj - - vj - vj - vj vj - vj - - - vj vj vj
Nyugat-Dunántúl vj - vj - - vj - vj - vj vj - vj - - - vj vj vj
Dél-Alföld vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Dél-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Perfekt Gazdasági Észak-Alföld vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
26 Tanácsadó, Oktatási Észak-Magyarország vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
és Kiadó Zrt. Közép-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Közép-Magyarország vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Nyugat-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj vj
Dél-Alföld vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj -
Dél-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj -
SALDO Pénzügyi Dél-Magyarország vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj -
27 Tanácsadó és Észak-Alföld vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj -
Informatikai Zrt. Közép-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj -
Közép-Magyarország vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj -
Nyugat-Dunántúl vj - vj vj vj vj - vj vj vj vj vj vj - vj - vj vj -
28 * 
29 Soter-Line Oktatási Tk és Szolgáltató kft. Közép-Magyarország vj - vj - vj vj - vj - - - - vj - - - - vj vj
30 Székesfehérvári RKK Közép-Dunántúl - - - - - - - - - - - - vj - - - vj - -
vj - a megjelölt régióban az adott szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezésre jogosult.
*-gal jelölt szakképesítések esetén a vizsgaszervező valamennyi szakképesítés elágazás vizsgaszervezésére jogosult.
**-gal jelölt szakképesítések esetén a vizsgaszervező csak függő- és független biztosításközvetítő szakképesítés elágazás vizsgaszervezésére jogosult.

2. számú melléklet a 43/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

A 2/1995. (II. 22.) PM rendelet szerinti szakmai vizsgák szervezésére 2012. december 31-ig feljogosított intézmények


sor-
szám

Intézmény megnevezése

Régió
71
3437
01

Adó-
ta-
nács-
adó
52
3440
01

Ban-
ki
ügy-
inté-
ző/-
banki
be-
fek-
tetési
54
3441
01

Ban-
ki ta-
nács-
adó/
szak-
képe-
sí-
tett b.
52
3440
02

Biz-
tosí-
tási
ügy-
inté-
52
3440
03

Biz-
tosí-
tás-
köz-
vetí-
54
3441
02

Biz-
tosí-
tási
ta-
nács-
adó
54
3436
03

Mér-
leg-
ké-
pes
köny-
velő
71
3437
04

Ok-
leve-
les
adó-
sza-
kértő
71
3437
03

Ok-
leve-
les
pénz-
ügyi
revi-
zor
52
3432
04

Pénz-
ügyi-
szám-
viteli
ügy-
inté-
54
3436
04

Pénz-
ügyi-
szám-
viteli szak-
ellen-
őr
54
3436
05

Pénz-
ügyi
ta-
nács-
adó
52
3432
03

Vál-
lal-
ko-
zási
ügy-
inté-
51
3433
01

Vám-
keze-
54
3433
04

Vám-
ügy-
in-
téző
51
3440
01

Valu-
ta-
pénz-
táros
és
valu-
ta-
ügy-
int.
54
3441
03

Be-
fek-
tetési szak-
értő
52
3433
04

Jöve-
déki ügy-
int.
1 Atalanta Oktatási Kft. Közép-Magyarország - - - - - - vj - - vj - - vj - - - - -
Dél-Alföld vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Dél-Dunántúl vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Észak-Alföld vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
1 BGF-PSZF Észak-Magyarország vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Továbbképzési Intézete Közép-Dunántúl vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Közép-Magyarország vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Nyugat-Dunántúl vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
2 Csepel Oktatási és Észak-Alföld - - - - - - - - - vj - - - - - - - -
Szolgáltató Kft. Közép-Magyarország - - - - - - - - - vj - - - - - - - -
3 Debreceni Egyetem Agrárt. Centrum Észak-Alföld - - - - - - vj - - - - - - - - - - -
4 EBC Licensing Magyarország Kft. Közép-Magyarország vj - - - - vj - vj - vj - - - - - vj - -
5 Károly Róbert Főiskola Észak-Magyarország vj vj - - - - vj - - vj vj vj - vj vj - - vj
Dél-Alföld - - - - vj - - - - vj - - - - - vj - vj
Dél-Dunántúl - - - - vj - - - - vj - - - - - vj - vj
Kereskedelmi és Észak-Alföld - - - - vj - - - - vj - - - - - vj - vj
6 Idegenforgalmi Észak-Magyarország - - - - vj - - - - vj - - - - - vj - vj
Továbbképző Kft. Közép-Dunántúl - - - - vj - - - - vj - - - - - vj - vj
Közép-Magyarország - - - - vj - - - - vj - - - - - vj - vj
Nyugat-Dunántúl - - - - vj - - - - vj - - - - - vj - vj
Kopint Datorg Szakközépiskola Közép-Magyarország - - - - - - - - - - - - - vj vj - - -
Külkereskedelmi Dél-Alföld - - - - - - vj - - vj - - - vj vj vj - vj
8 Oktatási és Közép-Magyarország - - - - - - vj - - vj - - - vj vj vj - vj
Tk Közp. Kft. Nyugat-Dunántúl - - - - - - vj - - vj - - - vj vj vj - vj
Magyar Dél-Alföld - vj - - - - - - - vj - - - - - - - -
9 Iparszövetség Észak-Magyarország - vj - - - - - - - vj - - - - - - - -
Oktatási Központ Kft. Közép-Magyarország - vj - - - - - - - vj - - - - - - - -
Dél-Alföld vj vj - - - - vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj -
Dél-Dunántúl vj vj - - - - vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj -
Magyar Könyvvizsgáló Észak-Alföld vj vj - - - - vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj -
10 Kamara Észak-Magyarország vj vj - - - - vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj -
Oktatási Központ Kft. Közép-Dunántúl vj vj - - - - vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj -
Közép-Magyarország vj vj - - - - vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj -
Nyugat-Dunántúl vj vj - - - - vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj -
11 Metodika Oktatási és Szolgáltató Kft. Közép-Magyarország - - - - - - vj - - - - - - - - - - -
12 Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Közép-Magyarország - - vj - - - - - - - - - - - - - - -
Novoschool Nyelvi, Észak-Alföld vj vj - - vj vj vj - vj vj vj - vj - - vj vj vj
13 Gazd.-i TK és Közép-Dunántúl vj vj - - vj vj vj - vj vj vj - vj - - vj vj vj
Vizsgacentrum Közép-Magyarország vj vj - - vj vj vj - vj vj vj - vj - - vj vj vj
Dél-Dunántúl vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Penta Unió Észak-Alföld vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
14 Oktatási Észak-Magyarország vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Centrum Kft. Közép-Magyarország vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Nyugat-Dunántúl vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Dél-Alföld vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Dél-Dunántúl vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Perfekt Gazdasági Észak-Alföld vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
15 Tanácsadó, Észak-Magyarország vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Oktatási és Kiadó Zrt. Közép-Dunántúl vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Közép-Magyarország vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
Nyugat-Dunántúl vj vj - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj
16 Pallas 70 Oktatási Kft. Közép-Magyarország vj - - - - - vj - - vj - - vj - - - - -
17 * 
vj - a megjelölt régióban az adott szakképesítés vonatkozásában vizsgaszervezésre jogosult.

3. számú melléklet a 43/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

A 2/1995. (II. 22.) PM rendelet szerinti szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények 2010. december 31-ig
sor-
szám
Intézmény megnevezése
Régió
71
3437
01

Adó-
ta-
nács-
adó
52
3440
01

Ban-
ki ügy-
inté-
ző/
ban-
ki be-
fek-
tetési ter-
mék-
érté-
ke-
sítő
54
3441
01

Ban-
ki
ta-
nács-
adó/-
szak-
képe-
sített bank-
refe-
rens
52
3440
02

Biz-
tosí-
tási ügy-
inté-
52
3440
03

Biz-
tosí-
tás-
köz-
vetí-
54
3441
02

Biz-
tosí-
tási ta-
nács-
adó
54
3436
03

Mér-
leg-
ké-
pes
köny-
velő
71
3437
04

Ok-
leve-
les
adó-
szak-
értő
71
3437
03

Ok-
leve-
les
pénz-
ügyi
revi-
zor
52
3432
04

Pénz-
ügyi-
szám-
viteli ügy-
inté-
54
3436
04

Pénz-
ügyi-
szám-
viteli szak-
ellen-
őr
54
3436
05

Pénz-
ügyi
ta-
nács-
adó
52
3432
03

Vál-
lalko-
zási ügy-
inté-
51
3433
01

Vám-
keze-
54
3433
04

Vám-
ügy-
inté-
51
3440
01

Valu-
ta-
pénz-
táros
és
valu-
ta-ügy-
int.
54
3441
03

Be-
fek-
tetési szak-
értő
52
3433
04

Jöve-
déki ügy-
int.
Dél-Alföld - vj - vj vj vj - - - - - - - - - - vj -
Dél-Dunántúl - vj - vj vj vj - - - - - - - - - - vj -
Biztosítási Észak-Alföld - vj - vj vj vj - - - - - - - - - - vj -
1 Oktatási Intézet Észak-Magyarország - vj - vj vj vj - - - - - - - - - - vj -
Szakképző Iskola Közép-Dunántúl - vj - vj vj vj - - - - - - - - - - vj -
Közép-Magyarország - vj - vj vj vj - - - - - - - - - - vj -
Nyugat-Dunántúl - vj - vj vj vj - - - - - - - - - - vj -
Dél-Alföld - - - vj - - - - - vj - - vj vj vj - - vj
Dél-Dunántúl - - - vj - - - - - vj - - vj vj vj - - vj
Csúcs 91’ Észak-Alföld - - - vj - - - - - vj - - vj vj vj - - vj
2 Oktatási és Észak-Magyarország - - - vj - - - - - vj - - vj vj vj - - vj
Vezetési Kft. Közép-Dunántúl - - - vj - - - - - vj - - vj vj vj - - vj
Közép-Magyarország - - - vj - - - - - vj - - vj vj vj - - vj
Nyugat-Dunántúl - - - vj - - - - - vj - - vj vj vj - - vj
Dél-Alföld vj - - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj vj
Dél-Dunántúl vj - - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj vj
SALDO Pénzügyi Észak-magyarország vj - - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj vj
3 Tanácsadó és Észak-Alföld vj - - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj vj
Informatikai Zrt. Közép-Magyarország vj - - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj vj
Közép-Dunántúl vj - - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj vj
Nyugat-Dunántúl vj - - vj vj vj vj vj vj vj vj vj vj - - vj vj vj
4 Szofisztika Közép-Magyarország - - - - - - - - - vj - - vj - - - - -
Oktatásszervező Kft. Dél-Alföld - - - - - - - - - vj - - vj - - - - -
5 Babikszi Kft. Közép-Magyarország - - - - vj - - - - - - - - - - - - -
vj - a megjelölt régióban az adott szakképzés vonatkozásában vizsgaszervezésre jogosult.

4. számú melléklet a 43/2008. (XII. 31.) PM rendelethez * 

A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti termékdíj ügyintéző szakmai vizsga szervezésére 2010. december 31-ig feljogosított intézmények

Sor-
szám

Intézmény megnevezése

Régió
52 344 05 0010 52 03
termékdíj ügyintéző
szakképesítés-elágazás
1 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Dél-Alföld vj
Dél-Dunántúl vj
Észak-Alföld vj
Észak-Magyarország vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj
2 Csúcs’ 91Kft. Észak-Alföld vj
3 EBC Licensing Magyarország Kft. Közép-Magyarország vj
4 Kecskeméti RKK Közép-Magyarország vj
Dél-Alföld vj
5 Kopint Datorg Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola Közép-magyarország vj
6 Külkereskedelmi Oktatási és Tk Közp. Kft. Dél-Alföld vj
Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj
7 Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft. Dél-Alföld vj
Észak-Alföld vj
Észak-Magyarország vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
8 Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Közép-Magyarország vj
9 Oktáv Továbbképző Központ Zrt. Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
10 Pallas 70 Oktatási Kft. Közép-Magyarország vj
11 Penta Unió Oktatási Centrum Kft. Közép-Magyarország vj
12 Perfekt Zrt. Dél-Alföld vj
Dél-Dunántúl vj
Észak-Alföld vj
Észak-Magyarország vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj
13 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Dél-Alföld vj
Dél-Dunántúl vj
Dél-Magyarország vj
Észak-Alföld vj
Közép-Dunántúl vj
Közép-Magyarország vj
Nyugat-Dunántúl vj
14 Szókratész Kft. Közép-Magyarország vj
Dél-Dunántúl vj
vj - a megjelölt régióban az adott szakképesítés-elágazás vonatkozásában vizsgaszervezésre jogosult.

  Vissza az oldal tetejére