A jogszabály mai napon ( 2022.10.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi XLIII. törvény

a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (a továbbiakban: Karta) 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztésére.

2. § Az Országgyűlés a cigány (romani és beás) nyelvek vonatkozásában vállalt kötelezettségeket e törvénnyel kihirdeti.

3. § A cigány (romani és beás) nyelvek vonatkozásában vállalt kötelezettségek hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„The Government of the Republic of Hungary, based on the authorisation of the Parliament and according to Article 2, paragraph 2 of the Charter, undertakes to apply the following provisions in respect of the Romani language:

Article 8

paragraph 1

sub-paragraph a (iii)

sub-paragraph b (iv)

sub-paragraph c (iv)

sub-paragraph d (iv)

sub-paragraph e (iii)

sub-paragraph f (iii)

sub-paragraph g

sub-paragraph h

sub-paragraph i

paragraph 2

Article 9

paragraph 1

sub-paragraphs a (ii), (iii), (iv)

sub-paragraphs b (ii), (iii)

sub-paragraphs c (ii), (iii)

paragraph 2

sub-paragraph c

Article 10

paragraph 1

sub-paragraph a (iv)

sub-paragraph b

sub-paragraph c

paragraph 2

sub-paragraph b

sub-paragraph e

sub-paragraph f

sub-paragraph g

paragraph 3

sub-paragraph c

paragraph 4

sub-paragraph a

sub-paragraph c

Article 11

paragraph 1

sub-paragraph a (ii)

sub-paragraph b (ii)

sub-paragraph c (ii)

sub-paragraph d

sub-paragraph e (ii)

sub-paragraph f (ii)

sub-paragraph g

paragraph 3

Article 12

paragraph 1

sub-paragraph a

sub-paragraph b

sub-paragraph c

sub-paragraph d

sub-paragraph f

sub-paragraph g

paragraph 2

paragraph 3

Article 13

paragraph 1

sub-paragraph a

sub-paragraph c

paragraph 2

sub-paragraph c

Article 14

sub-paragraph a

sub-paragraph b

The Government of the Republic of Hungary, based on the authorisation of the Parliament and according to Article 2, paragraph 2 of the Charter, undertakes to apply the following provisions in respect of the Beás language:

Article 8

paragraph 1

sub-paragraph a (iv)

sub-paragraph b (iv)

sub-paragraph c (iv)

sub-paragraph d (iv)

sub-paragraph e (iii)

sub-paragraph f (iii)

sub-paragraph g

sub-paragraph h

sub-paragraph i

paragraph 2

Article 9

paragraph 1

sub-paragraphs a (ii), (iii), (iv)

sub-paragraphs b (ii), (iii)

sub-paragraphs c (ii), (iii)

paragraph 2

sub-paragraph c

Article 10

paragraph 1

sub-paragraph a (v)

sub-paragraph c

paragraph 2

sub-paragraph b

sub-paragraph e

sub-paragraph f

sub-paragraph g

paragraph 3

sub-paragraph c

paragraph 4

sub-paragraph a

sub-paragraph c

Article 11

paragraph 1

sub-paragraph a (iii)

sub-paragraph b (ii)

sub-paragraph c (ii)

sub-paragraph e (ii)

sub-paragraph f (i)

sub-paragraph g

paragraph 3

Article 12

paragraph 1

sub-paragraph a

sub-paragraph b

sub-paragraph c

sub-paragraph d

sub-paragraph f

sub-paragraph g

paragraph 2

paragraph 3

Article 13

paragraph 1

sub-paragraph a

paragraph 2

sub-paragraph c

Article 14

sub-paragraph a

sub-paragraph b

A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján a Karta 2. Cikk 2. bekezdése szerint a romani nyelv vonatkozásában az alábbi kötelezettségeket vállalta:

8. Cikk

1. a)(iii)

b) (iv)

c) (iv)

d) (iv)

e) (iii)

f) (iii)

g)

h)

i)

2.

9. Cikk

1. a) (ii), (iii), (iv)

b) (ii), (iii)

c) (ii), (iii)

2. c)

10. Cikk

1. a) (iv)

b)

c)

2. b), e), f), g)

3. c)

4. a), c)

11. Cikk

1. a) (ii)

b) (ii)

c) (ii)

d)

e) (ii)

f) (ii)

g)

3.

12. Cikk

1. a), b), c), d), f), g)

2.

3.

13. Cikk

1. a), c)

2. c)

14. Cikk

a), b)

A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján a Karta 2. Cikk 2. bekezdése szerint a beás nyelv vonatkozásában az alábbi kötelezettségeket vállalta:

8. Cikk

1. a)(iv)

b) (iv)

c) (iv)

d) (iv)

e) (ni)

f) (iii)

g)

h)

i)

2.

9. Cikk

1. a) (ii), (iii), (iv)

b) (ii), (iii)

c) (ii), (iii)

2. c)

10. Cikk

1. a) (v)

c)

2. b), e), f), g)

3. c)

4. a), c)

11. Cikk

1. a) (iii)

b) (ii)

c) (ii)

e) (ii)

f) (i)

g)

3.

12. Cikk

1. a), b), c), d), f), g)

2.

3.

13. Cikk

1. a)

2. c)

14. Cikk

a), b)

4. § * 

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-4. §-a a Karta 3. Cikk 3. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A kötelezettségvállalás kiterjesztésének, illetve e törvény 2-4. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kisebbségpolitikáért felelős miniszter - a külpolitikáért felelős miniszter közreműködésével - gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére