A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi LII. törvény

az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Horvát Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Albán Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Albán Csatlakozási Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Albán Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed in Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Albania to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all Parties, communicate to the Government of the Republic of Albania an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with article 10 of the Treaty, the Republic of Albania shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The Present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on this 9th day of July, 2008.

(aláírások)

JEGYZŐKÖNYV AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁGNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉSHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL

A Washingtonban 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli az Albán Köztársaság csatlakozása a Szerződéshez,

megállapodnak a következőkben:

1. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el az Albán Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. cikkének megfelelően, az Albán Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 2008. július 9-én.

(aláírások)”

4. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Horvát Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Horvát Csatlakozási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

5. § Az Országgyűlés a Horvát Csatlakozási Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

6. § A Horvát Csatlakozási Jegyzőkönyv hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed in Washington on April 4, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Croatia to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all Parties, communicate to the Government of the Republic of Croatia an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with article 10 of the Treaty, the Republic of Croatia shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The Present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on this 9th day of July, 2008.

(aláírások)

JEGYZŐKÖNYV A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉSHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL

A Washingtonban 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,

meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Horvát Köztársaság csatlakozása a Szerződéshez,

megállapodnak a következőkben:

1. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Horvát Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. cikkének megfelelően, a Horvát Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

3. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 2008. július 9-én.

(aláírások)”

7. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a az Albán Csatlakozási Jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) E törvény 5. és 6. §-a a Horvát Csatlakozási Jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(4) Az Albán Csatlakozási Jegyzőkönyv, valamint a Horvát Csatlakozási Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2-3. §-a és 5-6. §-a hatálybalépésének naptári napjait a külpolitikáért felelős miniszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.