A jogszabály mai napon ( 2019.12.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése;

b) *  Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fővonalon kívül) az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása;

c) *  Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vágány-hálózat ütemes felújítása.

(2) E rendelet melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(3) * 

(3a) * 

(4) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

3. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D E

1. * 

Beruházás

Beruházás
azonosító adatai
A beruházás megvalósításáva1 kapcsolatos engedélyek
Eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság
2. Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése A 4115. jelű összekötő úttól a 4145. jelű összekötő útig (Tiszabezdédig) húzódó, jelenleg önkormányzati tulajdonú út kiépítése Közúthatósági engedélyek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal
3. 4145. jelű út Tiszabezdéd elkerülő szakasza
4. A 4145. jelű összekötő út felújítása Tiszabezdéd, Komoró között
5. A 4145. jelű összekötő út Komoró elkerülő szakasza
6. Fényeslitke-Komoró intermodális ipari-
logisztikai központ feltáró út kiépítése (jelenleg MÁV szervizút felújítása), bekötése a 4145. jelű útba
7. A 4145. jelű összekötő út és a 4. sz. főút közötti átkötés Komorónál
8. A 4145. jelű összekötő út és a 4. sz. főút közötti átkötés Komorónál (különszintű keresztezés a 100. vasúti fővonal fölött) Közúthatósági engedélyek Gyorsforgalmi utat, vagy 30 méter szabadnyílást meghaladó hidak esetén Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedésért felelős miniszter
9. Közúthatósági engedélyek egyéb út esetén Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal
10. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra Normál nyomtávú vasút Vasúti ügyek közlekedésért felelős miniszter nincs
11. fejlesztése (100-as fővonalon kívül) az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és (vágány, biztosítóberendezés) bontása, kármentesítés.
Széles nyomtávú vasúti pálya építése:
Közúthatósági engedélyek:
30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetén,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
12. normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása alépítmény, víztelenítés, felépítmény, kitérők. Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás. Műtárgyépítés, közműkiváltás.
Széles nyomtávú vasúti pálya felújítása.
Közúthatósági engedélyek: egyéb esetekben Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal
13. Záhony térségében vasúti infrastruktúra Széles nyomtávú vasúti pálya építése: Vasúti ügyek közlekedésért felelős miniszter nincs
14. fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató alépítmény, víztelenítés, felépítmény, speciális kitérők. Biztosítóberendezés Közúthatósági engedélyek:
30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetén,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
15. vágány-hálózat ütemes felújítása létesítése, térvilágítás. Műtárgyépítés, közműkiváltás. Normál nyomtávú vasúti pálya építése: alépítmény, víztelenítés, felépítmény. Biztosítóberendezés létesítése, térvilágítás. Műtárgyépítés, közműkiváltás. Kisajátítás, környezetvédelem, útátjáró biztosítások stb. Közúthatósági engedélyek: egyéb esetekben Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal

  Vissza az oldal tetejére