A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

111/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színházművészet és Hírszolgálat területén való együttműködés tárgyában, Bagdadban, 1961. október 11-én létrejött egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1962. április 9-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színházművészet és Hírszolgálat területén való együttműködés tárgyában, Bagdadban, 1961. október 11-én létrejött Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színházművészet és Hírszolgálat területén való együttműködésre

A Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság népei baráti kapcsolatainak erősítésére, valamint együttműködés előmozdítására a rádió és televízió, film, színházművészet és hírszolgálat területén a két Fél kormánya egyezmény megkötését határozta el, s kinevezték e célból meghatalmazott képviselőiket.

1. Cikk

A szerződő Felek megállapodtak abban, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást országaik és népeik elért eredményeiről abból a célból, hogy azokat mindkét szerződő ország rádiója és televíziója ismertesse.

2. Cikk

A kicserélésre kerülő anyagoknak írásban angol nyelvű fordításban, magnetofonszalagon vagy mozifilm formájában kell készülniök. A szerzők, gyártásvezetők vagy előadóművészek rövid életrajzát csatolni kell a kicserélésre kerülő anyagokhoz.

3. Cikk

A két Fél megállapodott abban, hogy háromhavonta legalább egyszer zenei felvételeket cserél egymással. Egyéb zenei irodalmat, valamint a rádiót és televíziót érintő minden anyagot kérésre juttatnak el egymásnak.

4. Cikk

A két szerződő Fél megállapodott abban, hogy egymás nemzeti ünnepe alkalmából külön, legalább fél óra időtartamú műsort készítenek a rádióban vagy televízióban történő kölcsönös bemutatás céljából. Ezeket a műsoranyagokat a nemzeti ünnep időpontja előtt legalább négy héttel kell előkészíteni és megküldeni.

5. Cikk

Mindkét Fél utazásokat szervez megbízottai számára a másik ország rádió- és televízió-létesítményeinek meglátogatása céljából. Az utazási költségeket a küldő ország fedezi. Az étkezés, a tartózkodás, az orvosi ellátás, valamint az országon belüli utazás költségeit a vendéglátó ország fedezi. A kiküldendő személyek számát és látogatásuk időtartamát a szerződő Felek alkalmanként állapítják meg.

6. Cikk

A két Fél együttműködést tart fenn, a rádió és televízió nemzetközi vonatkozásaiban és a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva megadják egymásnak a szükséges támogatást.

7. Cikk

A két Fél elősegíti a technikai együttműködés fenntartását az Iraki Tájékoztatásügyi Minisztérium Film- és Színházi Főigazgatósága és a megfelelő magyar szervek között az alábbiak szerint:

a) a két Fél külön megállapodás alapján film- és színházi fesztiválokat szervez;

b) a két Fél kedvező lehetőségeket biztosít az egymás országában bemutatásra vagy televíziós közvetítésre kerülő játékfilmek cseréjéhez;

c) mindkét ország ösztöndíjakat biztosít a másik ország állampolgárainak film- és színházművészeti tanulmányok végzéséhez és megkönnyíti egyetemi és technikumi felvételüket.

8. Cikk

A két szerződő Fél megállapodott abban, hogy megerősítik

a) az együttműködést a Magyar Távirati Iroda (MTI) és az Iraki Hírügynökség között a híranyagok kicserélése és terjesztése terén a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel. A Felek kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a távgépírás és hírterjesztés eszközeinek fejlesztésében, és elsőbbséget biztosítanak egymás híreinek a sajtóhoz és a rádióhoz való eljuttatása terén, továbbá kedvezményeket adnak a két hírügynökség tudósítóinak;

b) a két Fél kölcsönös látogatásokat szervez a szerződő országok hírügynökségeinek képviselői számára és ösztöndíjakat ad nekik a hírközlés, hírterjesztés, távgépírás és ezek fejlesztési módszereiben való továbbképzés céljából;

c) a fenti pontok végrehajtásának részletkérdéseiben a két Fél előzetesen megállapodik.

9. Cikk

A jelen egyezmény évi végrehajtási tervének kidolgozása céljából a két szerződő fél Budapesten vagy Bagdadban találkozik. A munkaterv egyeztetése levelezés útján is történhet.

10. Cikk

A jelen egyezményt ratifikálni kell és a megerősítő okiratokat a lehető legrövidebb időn belül ki kell cserélni Bagdadban.

Az egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésének időpontjában lép életbe. Az egyezmény egy évig lesz érvényben és hasonló egyéves időtartamokra megújítható, hacsak a Felek egyike az egyezmény lejárta előtt három hónappal diplomáciai úton írásban nem jelenti be annak felmondását.

A két szerződő Félnek bármikor jogában áll, hogy az egyezmény előírásai módosításának lehetőségeiről egymással írásban tanácskozzék.

Kelt Bagdadban, 1961. október 11-én, magyar, arab és angol nyelven; mind a három nyelvű példány egyaránt hiteles; kétség esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter és az audiovizuális politikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére