A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

125/2008. (IX. 23.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

3. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

4. § * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

7. § * 

8. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet e rendelettel módosított 2. § 10. pontjában, 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 5. § (2) és (4) bekezdésében, 6. §-ában, 7. §-ában, 9. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés d) pontjában, 10. §-ában, valamint a 2. és 3. számú mellékletében foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1-2. számú melléklet a 125/2008. (IX. 23.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére