A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában hatáskörrel rendelkező miniszter:

a) *  a minősítéssel védhető találmány esetén a minősítéssel védhető közérdekkel érintett miniszter;

b) *  a rendőrség hatáskörébe tartozó minősítéssel védhető közérdek körébe tartozó találmány esetén a rendészetért felelős miniszter;

c) *  a nemzetbiztonsági szolgálatok hatáskörébe tartozó minősítéssel védhető közérdek körébe tartozó találmány esetén a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. §-a alapján a szolgálatot irányító miniszter.

2. § *  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) elnöke a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. §-ának (5) bekezdése alapján a szabadalmi bejelentést - a hatáskörrel rendelkező miniszter javaslata alapján, a 3. §-ban szabályozott eljárásban - minősítheti.

3. § (1) *  A Hivatal elnöke a szabadalmi bejelentést - a Magyarország területén kívüli lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező külföldiek bejelentése kivételével - a bejelentés napjától számított nyolc napon belül bemutatja a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalnak (a továbbiakban: Védelemgazdasági Hivatal).

(2) *  Ha a Védelemgazdasági Hivatal vezetője megállapítja, hogy a szabadalmi bejelentés minősítéssel védhető közérdek körébe tartozó adatot tartalmaz, ezt a bejelentés bemutatásától számított tizenöt napon belül - a Hivatal elnökének egyidejű értesítése mellett - jelzi a hatáskörrel rendelkező miniszternek, aki ezt követően tizenöt napon belül dönt arról, hogy javasolja-e minősítést.

(3) *  Ha a hatáskörrel rendelkező miniszter minősítést nem javasolja, erről a Hivatal elnökét, valamint a Védelemgazdasági Hivatal vezetőjét is tájékoztatja.

(4) *  A Hivatal elnöke minősítésre vonatkozó javaslat kézhezvételétől számított nyolc napon belül dönt a szabadalmi bejelentés minősítése tárgyában, amely döntéséről a hatáskörrel rendelkező minisztert, a Védelemgazdasági Hivatal vezetőjét és a bejelentőt tájékoztatja.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott szabadalmi bejelentésekre kell alkalmazni.

(2) * 

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére