A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

7. § * 

8. § * 

9. § * 

10. § Az R. 1. számú mellékletében azon kódok esetében, ahol a támogatási csoport megnevezés

a) fenyő: a jövedelempótló támogatási időszak az R. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 5 évre módosul, illetve

b) egyéb lágy lombos: a jövedelempótló támogatási időszak az R. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 10 évre módosul.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit - az R. e rendelet 2. § (1) bekezdésével módosított 5. § (1) bekezdés a) pontja, az R. e rendelet 6. §-ával módosított 12. § (2) és (6) bekezdése, valamint az R. e rendelet 8. §-ával módosított 14. § (1)-(4) bekezdései kivételével - a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére