A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

150/2008. (XI. 12.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § Az R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépése előtt megkezdett vizsgálatok esetében e rendelet melléklete szerinti vizsgálati követelményeket csak a bejelentő hozzájárulásával lehet alkalmazni.

4. § A rendelet a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. augusztus 13-i 2008/83/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 150/2008. (XI. 12.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére