A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

154/2008. (XI. 26.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § (1) * 

(2) * 

3. § * 

4. § * 

5. § Az R. e rendelet melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, rendelkezéseit csak a hatályba lépését követően kötött szerződések tekintetében lehet alkalmazni.

(2) Az R. e rendelettel módosított 6. § (13)-(14) bekezdésében foglaltakat a 2008. augusztus 31. után benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a „2008. november 30.” szövegrész helyébe a „2009. január 10.” szövegrész, valamint az „ezt követően évente” szövegrész helyébe, az „ezt követően a 2009. évtől évente” szövegrész lép.

(4) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a „2008. november 30.” szövegrész helyébe a „2009. január 10.” szövegrész, valamint az „ezt követően évente” szövegrész helyébe, az „ezt követően a 2009. évtől évente” szövegrész lép.

(5) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a „2008. november 30.” szövegrész helyébe a „2009. január 10.” szövegrész, valamint az „ezt követően évente” szövegrész helyébe, az „ezt követően a 2009. évtől évente” szövegrész lép.

(6) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a „2008. november 30.” szövegrész helyébe a „2009. január 10.” szövegrész, valamint az „ezt követően évente” szövegrész helyébe, az „ezt követően a 2009. évtől évente” szövegrész lép.

Melléklet a 154/2008. (XI 26.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére