A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

158/2008. (XII. 15.) FVM rendelet

a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) és f) pontjában meghatározott feladatkörömben, a szociális és munkaügyi miniszterrel, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, valamint az egészségügyi miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet 2. §-a által az R. 10. §-át megállapító előírásnak meg nem felelő termékek e rendelet hatálybalépését követő 6. hónap első napjáig bocsáthatók szabad forgalomba.


  Vissza az oldal tetejére