A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) * 

(4) E rendelet 2. § (3) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Létesítmény Létesítmény azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek Eljáró hatóság
2. Kiemelt nagyberuházásként motorverseny-pálya és ahhoz kapcsolódó egyéb sport, szálláshely, szolgáltató és logisztikai kiszolgáló bázis és létesítményei. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa által lehatárolt terület Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt terület. általános építésügyi hatósági engedélyek Somogy Megyei
Kormányhivatal
3. környezetvédelmi hatósági engedélyezések Somogy Megyei
Kormányhivatal
4. útügyi hatósági engedélyek Somogy Megyei
Kormányhivatal
5. vízjogi engedélyek illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Baranya Megyei
Kormányhivatal
7. földvédelmi hatósági eljárások Somogy Megyei
Kormányhivatal
8. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Somogy Megyei
Kormányhivatal
9. földmérési hatósági eljárások Somogy Megyei
Kormányhivatal
10. erdővédelmi hatósági engedélyek Somogy Megyei
Kormányhivatal
11. hírközlési hatósági engedélyek Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
12. bányahatósági engedélyek Baranya Megyei
Kormányhivatal
13. talajvédelmi hatósági engedélyek Somogy Megyei
Kormányhivatal
14. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Somogy Megyei
Kormányhivatal
15. vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős miniszter

2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére