A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2009. (I. 9.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § (1) Az R. 5. § utolsó (7) bekezdésének számozása (8) bekezdésre változik.

(2) * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a 2008. évben március 1. és május 1. között, valamint május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 9. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére