A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2009. (I. 16.) FVM rendelet

a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az 1-7. § a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

9. § * 

10. § (1) A 135/2008. FVM rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) A 135/2008. FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

11. § * 

1. számú melléklet a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelethez

I. * 

II. * 

III. * 

2. számú melléklet a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére