A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (2)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-11. § * 

12. § (1) Ez a rendelet - (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)-(4) * 

(5) E rendelet szabályait a hatálybalépést megelőzően benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a munkaadónak nyújtható támogatás esetében a kérelmezőt tájékoztatni kell a támogatás feltételeinek megváltozásáról, és amennyiben a kérelmét továbbra is fenntartja, támogatás 2008. december 31-ét követően felmerült kiadásokhoz nyújtható.

(6)-(7) * 


  Vissza az oldal tetejére