A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2009. (II. 25.) KHEM-EüM együttes rendelet

a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

3. § (1) A Rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet

a) 6. § (4) bekezdésében a „Közlekedési és Vízügyi Értesítőben” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „30. életév” szövegrész helyébe a „40. életév” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 12. § (4) és (5) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész.

(4) Azok a repülőorvosi minősítések, amelyek ezen módosítás hatálybalépése előtt kerültek kiadásra, a rajtuk feltüntetett lejárati időpontig érvényesek.

1. melléklet a 4/2009. (II. 25.) KHEM-EüM együttes rendelethez * 

2. melléklet a 4/2009. (II. 25.) KHEM-EüM együttes rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére