A jogszabály mai napon ( 2019.10.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.X.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2009. (II. 14.) MNB rendelet

új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2009. április 15.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható.

(2) A bankjegy előoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása vörös. Az írisszerűen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmező körül sárga és vörös, a szövegtükör körül kék és sárgásvörös, a bankjegy jobb oldalán sárga és kék színhatásúak. A vízjelmező alapnyomatában 1 mm átmérőjű sárga színű körök találhatók. A bankjegy alsó, felső és jobb oldali szegélyének hullámvonalas mintáiban mikroírással az „ÖTSZÁZ FORINT” felirat ismétlődik. Az alapnyomat jobb felső részén az átnézőjel előoldali eleme található.

(3) A bankjegyen található vízjelmezőben II. Rákóczi Ferencet ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható. A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott, tagolt formájú rozetta, amelyben az „MNB” felirat látható. A rozetta és a felirat a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű.

(4) A szövegtükörben az

„500
ÖTSZÁZ FORINT
MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a

Simor
Karvalits Király Júlia

névaláírások, a

„BUDAPEST 2008”

felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

olvasható.

(5) A szövegtükörtől balra található a Magyar Köztársaság címere. A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lilásvörös.

(6) A képnyomat jobb oldali részén II. Rákóczi Ferenc arcképe, balra fölötte a „II. RÁKÓCZI FERENC” felirat, jobbra alatta az „500” értékjelzés látható. E képnyomat elemeinek színe barnásvörös.

(7) A bankjegy piros színű sorszáma két helyen - a bal oldalon a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon az arckép mellett függőlegesen elhelyezve - található. A sorszám két betűből és hét számjegyből áll. A bankjegy előoldalának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(8) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és többszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása vörösesbarna. Az írisszerűen nyomtatott alapnyomatok a jobb oldalon található vízjelmező körül lilásvörös, középen zöldeskék és vörös, a bal oldalon kék és sárga színhatásúak. A vízjelmező alapnyomatában, valamint a képnyomat jobb oldala melletti alapnyomatban 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók.

(9) A bankjegy alsó, felső és bal oldali szegélyének hullámvonalas mintáiban mikroírással az „ÖTSZÁZ FORINT” felirat ismétlődik. Az alapnyomat bal felső részén az átnézőjel hátoldali eleme található.

(10) A képnyomat része a bankjegy felső szélén és a vízjelmező alatt több sorban ismétlődő mikroírás, amelynek szövege „MAGYAR NEMZETI BANK”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő jel található, amelynek színe vörösesbarna.

(11) A képnyomat fő motívuma a Sárospataki várat ábrázoló - múlt századi rézkarc alapján készült - metszet. A képnyomat felett az „500” értékjelzés, a képnyomat alatt balra az „ÖTSZÁZ FORINT” felirat látható. A metszettől jobbra fent „A SÁROSPATAKI VÁR” felirat, jobbra lent rozettában az „500” értékjelzés olvasható. E rajzolatok színe barnásvörös. A bankjegy hátoldalának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(12) A bankjegy grafikai tervét és előoldalának metszetét - Mányoki Ádám festménye alapján - Vagyóczky Károly grafikusművész készítette. A bankjegy hátoldalán látható metszetet - a grafikai terv alapján - Pálinkás György grafikusművész készítette.

(13) A (4) bekezdés szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.

3. § Ez a rendelet 2009. április 15-én lép hatályba. E rendelet nem érinti az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 18/2006. (X. 16.) MNB rendelettel kibocsátott, valamint az annak 4. §-a (2) bekezdésében meghatározott 500 forintos címletű bankjegyeket.

1. melléklet a 4/2009. (II. 14.) MNB rendelethez

Az új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

2. melléklet a 4/2009. (II. 14.) MNB rendelethez

Az új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:


  Vissza az oldal tetejére