A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2009. (IV. 3.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-2. § * 

3. § (1)-(2) * 

(3) Az az orvos, aki az R. 11. § (4) bekezdésének e rendelet hatálybalépése előtti napon hatályos rendelkezései szerint a helyettesítő háziorvosi tevékenységet e rendelet hatálybalépése előtt megkezdte, ezen tevékenységét annak megkezdésétől számított 4 évig végezheti.

(4) * 

Melléklet a 8/2009. (IV. 3.) EüM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére