A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/2009. (VI. 12.) PM rendelet

egyes jövedéki tárgyú PM rendeletek módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés b)-d), f), r) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-20. § * 

21. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) 2009. július 1-jén lép hatályba az 1-10. §, a 12-16. §, a 18-20. §, e § (4) és (5) bekezdése, valamint az 1. és a 2. számú melléklet.

(3) 2009. október 1-jén lép hatályba a 17. § és e § (6) bekezdése.

(4)-(6) * 

(7) E rendelet 1-20. §-a, 21. § (4)-(6) bekezdése, 22. §-a, valamint 1. és 2. számú melléklete 2009. október 2-án hatályát veszti.

22. § * 

23. § (1) A jövedéki engedélyes és a nem jövedéki engedélyes kereskedő az üzemanyagkészletének a vámhatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően végzett utolsó ellenőrzése során rögzített nyilvántartás szerinti zárókészletét a VeszteségR. 8. § (1) bekezdése szerinti többlet és a VeszteségR. 8. §-ának e rendelet hatálybalépése napját megelőzően hatályos (3) bekezdése alapján megállapított különbözet különbségével megemelheti.

(2) Az (1) bekezdés alapján érvényesíthető készletkorrekciót a jövedéki engedélyes és a nem jövedéki engedélyes kereskedőnek a korrekcióval egyidejűleg a vámhatósághoz be kell jelentenie, illetve a korrekciót legkésőbb a vámhatóság e rendelet hatálybalépését követő első ellenőrzése során kell megtenni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az ügy alapjául szolgáló ellenőrzést megelőző készletfelvétel adatait is korrigálni kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

1-2. számú melléklet a 13/2009. (VI. 12.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére