A jogszabály mai napon ( 2020.07.13. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)-c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdése b) pontja alkalmazásának a következő esetekben van helye:

a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban meghatározottak megsértése a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a)-e) és g) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott esetek szerint;

b) *  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdésében meghatározottak megsértése a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének c)-g) pontjában és 2. § (2) bekezdésének b), c) és g) pontjában meghatározott esetek szerint;

c) *  a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 34. § (1) bekezdése alapján az Lvr. 9. mellékletének 5-15., 18-22., 25. és 26. pontjában meghatározott fordulatok szerint;

d) a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés a)-b) pontja;

e) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése, 35. § (1) bekezdés b)-c), h) és j) pontja, valamint 36. § (1) bekezdése;

f) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3)-(5) bekezdése;

g) * 

h) *  az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése és (5)-(6) bekezdése;

i) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja, 17. § (1) bekezdése, 18. §-a és 26. § (1) bekezdésének a)-e) pontja;

j) a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése.

2. § E rendelet 2010. január első napján lép hatályba, rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére