A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2009. (X. 14.) MNB rendelet

a „Kazinczy” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából - „Kazinczy” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2009. október 27.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 10 gramm, átmérője 30 mm, széle: recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben, fényes téglalapban megjelenő papírtekercs látható lúdtollal, amelyet középen egy zsinórhurok köt át. A zsinórhurok feszített szárai vízszintes irányban, finom aszimmetriával kettéosztják az érme előlapját. A zsinór fölött bal oldalon a „3000” értékjelzés, jobb oldalon a „FORINT” felirat olvasható. A zsinór alatt bal oldalon a „2009” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel látható. Az emlékérme szélén, köriratban felül a „MAGYAR”, alul a „KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Kazinczy Ferenc szembenéző portréja látható. Az emlékérme szélén, köriratban a „KAZINCZY FERENC 1759-1831” felirat olvasható. A portrétól jobbra található Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 12 000 darab készíthető, ebből 7000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2009. október 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 26/2009. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 26/2009. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére