A jogszabály mai napon ( 2020.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2009. (X. 14.) MNB rendelet

a „Kálvin” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából - „Kálvin” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2009. október 29.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal ellátott külső gyűrűben, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A középmezőben a Debreceni Református Kollégium szószéktartóján található Krisztus-monogram ábrázolása látható. Az ábrázolás alatti két vízszintes sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó részén a „BP.” verdejel, a jobb alsó részén a „2009” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal ellátott külső gyűrűben, felső köriratban a „SOLI DEO GLORIA”, alsó köriratban a „KÁLVIN JÁNOS 1509-1564” felirat olvasható. A középmezőben Kálvin János - Hans Holbein festménye alapján készült - portréja látható. A portrétól balra az „EUROPA” nemzetközi emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható, míg a portrétól jobbra Csikai Márta tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 12 000 darab készíthető különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2009. október 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 27/2009. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 27/2009. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére