A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2009. (X. 22.) NFGM rendelet

a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII. 22.) TNM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1-3. § * 

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

(3) A Rendelet alapján az „Európa Kulturális Fővárosa - Pécs 2010” egyedi nagyprojekt esetén a közreműködő szervezetet illető jogok és kötelezettségek a beruházások és kulturális programok kormányzati koordinációja vonatkozásában az Oktatási és Kulturális Minisztériumot, a beruházások uniós megfelelősége vonatkozásában a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezetét illetik meg.

(4) * 


  Vissza az oldal tetejére