A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41/B. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörben eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A temetkezési szolgáltatási engedély (a továbbiakban: engedély) kiadása iránti eljárás díja elsőfokú eljárásban 15 000 forint.

2. § Az engedély kiadása iránti eljárásban az elsőfokú határozat elleni fellebbezés díja 20 000 forint.

3. § *  Az első és másodfokú eljárásban az 1. és 2. § szerinti díjat a 2. mellékletben meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

4. § (1) A díjfizetési kötelezettséget átutalással vagy fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni.

(2) A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész kérelemhez csatolásával kell igazolni.

5. § (1) *  Az elsőfokú eljárásért és a fellebbezési eljárásért fizetendő díj a fővárosi és megyei kormányhivatalok működési bevétele.

(2) A díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

6. § Az e rendelet szerinti eljárásokban

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. §-ának (4) bekezdését,

b) a díjfizetési kötelezettség fennállására az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-át,

d) a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítésére az Itv. 32. §-át,

e) a hiánypótlásra az Itv. 73/A. §-át,

f) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. §-ának (1)-(2) bekezdéseit és az Itv. 80. §-a (1) bekezdésének f), g) pontjait,

g) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-át

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett eljáró hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelethez * 

2. melléklet a 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelethez * 

A megyei kormányhivatalok előirányzat-felhasználási keretszámlaszámai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000
Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000
Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000
Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000
Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000
Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000
Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000
Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000

  Vissza az oldal tetejére