A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

7. § * 

8. § * 

9. § (1) * 

(2) * 

10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a, 8-11. §-a, 16. §-a, 18. §-a és 1-3. számú melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) * 

(4) * 

(5) A gyermekotthon vezetője - a gyermekotthonban elhelyezett gyermek javára az e rendelet hatálybalépésekor már megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő befizetés teljesítése érdekében - a befizetés összegének a gyermek gyámhatósági fenntartásos betétje (fizetési számlája) által nem fedezett részét a gyermek után járó családi pótléknak a családi pótlék letéti számlára átutalt összegéből kiegészítheti.

20. § * 

21. § * 

1. számú melléklet a 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelethez * 

2. számú melléklet a 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelethez

1. * 

2. * 

3. számú melléklet a 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére