A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2009. (XII. 30.) OKM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni:

a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (6) bekezdés c) pontja és 95/C. § (1) bekezdése,

b) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 67. § (3) bekezdése és 82. §-a,

c) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 105/A. §-a és 107. § (3) bekezdése

esetében.

2. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére