A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2009. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló, Szombathelyen, 1997. március 26-án aláírt Egyezmény kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2000. november 29-én aláírt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló Egyezmény kiegészítéséről

1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya egyetértenek abban, hogy a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló 1998. április 1-jén hatályba lépett Egyezményüket abban a vonatkozásban kiegészítik, hogy az Egyezmény értelmében a határmenti térségekhez az Osztrák Köztársaságban hozzácsatolják Jennersdorf közigazgatási körzetét is.

2. Jelen Jegyzőkönyvet a Szerződő Felek a belső előírásaik szerint hagyják jóvá. Jelen Jegyzőkönyv azon hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő felek írásban diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a belső jogrendjük szerinti eljárást lefolytatták.

Készült Budapesten, 2000. november 29-én két eredeti példányban magyar és német nyelven, azzal, hogy mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére