A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2009. (XII. 29.) PM rendelet

egyes jövedéki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a)-d), f), l), o), r), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

1-2. § * 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

3-20. § * 

21. § (1) * 

(2) * 

22-41. § * 

A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása

42-43. § * 

Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) 2010. április 1-jén lép hatályba a 2. § (2) bekezdése, a 3. §, a 4. § (2) és (3) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9-13. §-ok, a 15. §, a 16. §, a 17. § (1) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése, a 22-29. §-ok, a 33. §, a 41. § (1)-(7), (9)-(19) és (21) bekezdése, a 45. § (2) bekezdése, a 46. § (2) bekezdése, a 47. § (2) bekezdése, a 48. § (2) bekezdése, a 49. § (2) bekezdése és az 50. §, valamint a 2-9., 11-21. és 23. melléklet.

(3) 2011. január 1-jén lép hatályba a 21. § (2) bekezdése és 49. § (3) bekezdése.

(4) * 

(5) * 

45-48. § * 

49. § (1)-(2) * 

(3) * 

50. § * 

51. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXIII. törvény 69. §-a szerinti esetekben a JötR. termékkísérő okmányok aláírására jogosultak hitelesített aláírásmintájával kapcsolatos, valamint 75. §-ának 2010. március 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1-23. melléklet a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére