A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

48/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

3. § (1) * 

(2) * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az R. 4. § (3) bekezdés f) pontja,

b) az R. 9. §-ának (7) bekezdése.

(3) A (2) bekezdést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet a 48/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére