A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.XII.3. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi LIV. törvény

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1-8. § * 

9. § (1) Ez a törvény 2009. december 3-án lép hatályba és 1-8. §-ai, valamint 9. §-ának (2) bekezdése a hatálybalépését követő napon vesztik hatályukat.

(2) * 

(3) A pályáztatásra és a közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó szabályokat csak e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben vagy eljárásokban kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépésekor már érvényes közszolgáltatási szerződések esetleges módosítása során e törvény és az 1370/2007/EK rendelet rendelkezéseit figyelembe kell venni.

(4) Ez a törvény 2019. december 3-án veszti hatályát.

(5) Ez a törvény a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1170/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlament és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére