A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Duna projekthez” kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. *  Projektelem, létesítmény A létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek Eljáró hatóság
2. szivárgó építés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, 0+000 - 15+195 tkm közötti szakaszán töltéskorona stabilizáció, belterületi szakaszon mentett oldali zárt szivárgó létesítése kb. 2000 fm hosszban
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
3. töltéserősítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, 15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán töltéserősítés az előírásoknak
előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
4. megfelelő keresztmetszet kialakítása, töltéskorona stabilizáció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
5. szivárgó építés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, 15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán kb. 2000 fm hosszban belterületi szakaszon mentett oldali zárt szivárgó létesítése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
6. új védvonal kiépítése 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, kb. 4,5 km hosszú új árvízvédelmi
előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
7. töltés építése, Dunaszentpál település árvízvédelme vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
8. pontszerű fejlesztések 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz 8+194 - 9+980 tkm közötti szakaszán pontszerű kiépítettség hiányok megszüntetése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
9. töltéserősítés 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, 9+980 - 30+569 tkm közötti szakaszán töltéserősítés az előírásoknak megfelelő előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
10. keresztmetszet kialakítása, töltéskorona stabilizáció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
11. új védvonal kiépítése 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, kb. 4,8 km hosszú új előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
12. árvízvédelmi töltés építése, Mecsér település árvízvédelme vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
13. töltéserősítés 01.11. Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi szakaszán töltéserősítés 1000 fm hosszban az előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
14. előírásoknak megfelelő keresztmetszet kialakítása vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
15. új védvonal kiépítése 01.11. Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi szakaszán új védvonal építése kb. előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
16. 800 fm hosszban az előírásoknak megfelelő keresztmetszet kialakítása vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
17. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
18. Dunaszegi zsilip átépítése hallépcső készítése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Zámolyi zsilip átépítése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Mártonházi szivattyúállás átépítése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Újfalui szivattyúállás átépítése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
22. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Püspökerdei-holtág beeresztő zsilip átépítése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
23. új zsilip létesítése 01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi
előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
24. szakasz, Dunaszentpál új árvízvédelmi zsilip létesítése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
25. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Rábca beeresztő zsilip felújítása vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
26. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Rábca árvízkapu felújítása vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
27. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Sarolta zsilip átépítése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
28. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Rendeki zsilip átépítése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
29. új zsilip létesítése 01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
30. Mecsér új árvízvédelmi zsilip létesítése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
31. új árvízkapu létesítése 01.11. Győr-Koroncói árvízvédelmi szakasz, Iparcsatorna előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
32. torkolatában új árvízkapu létesítése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
33. új töltés építés a Nagy Duna bp. 9+650-10+682 tkm előzetes vizsgálati dokumentáció illetékes járási hivatal
34. (Dunavecse) szakaszán a töltés nyomvonalának áthelyezése, 220 m hosszú mentetlen oldali magánterület kisajátításával, a vízoldal felé vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
35. töltéserősítés a Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 25+300-
29+265 tkm (Makád) szakaszán, a töltés koronájának 4,0 m-re való szélesítése, a jelenlegi, mindkét oldalon 1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak megfelelő mértékre való kialakítása
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
36. töltéserősítés a Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 48+500-
50+564 tkm (Szigetújfalu) szakaszán, a töltés koronájának 4,0 m-re való szélesítése a mentett oldal felé, a jelenlegi, mindkét oldalon 1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak megfelelő mértékre való kialakítása, illetve a MÁSZ+1,0 m-hez viszonyított magassági hiányok pótlása
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
37. töltéserősítés a Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 60+013-
62+550 tkm (Tököl) szakaszán, a töltés MÁSZ+1,0 m-re való (20-40 cm) magasítása, 4,0 m koronaszélességre, illetve a jelenlegi, mindkét oldalon 1:2-
es meredekségű rézsű, előírásoknak megfelelő mértékre való kialakítása
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
38. töltéserősítés a Szentendrei-szigetet Horány térségében átszelő elsőrendű védvonal 1+600-
2+905 tkm szakaszán, a töltés MÁSZ+1,0
m-re való magasítása 4,0 m koronaszélességgel min. 1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
39. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 5+200-6+200 tkm szakaszán (Horány) a töltés MÁSZ+1,0 m-re való (60-100 cm- rel) magasítása 4,0 m koronaszélességgel, min. 1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
40. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 6+200-6+800 tkm szakaszán (Horány), a töltés MÁSZ+1,0 m-re való (60-100 cm-rel) magasítása 4,0 m koronaszélességgel, min. 1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
41. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 7+900-8+400 tkm szakaszán (Surány) a töltés MÁSZ+1,0 m-re való (60-100 cm-rel) magasítása, 4,0 m koronaszélességre, min. 1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
42. töltéserősítés a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 8+630-9+465 tkm szakaszán (Surány) a töltés MÁSZ+1,0 m-re való (60-100 cm-rel tört.) magasítása, 4,0 m koronaszélesség kialakítása, a vízoldali töltés védelme vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
43. rekonstrukció a Szentendrei Duna bp. töltés 8+321 tkm szelvényében meglévő csőzsilip, mentett oldali csatlakozó létesítményeinek átépítése vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
44. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 0+000-7+200 tkm töltéserősítés készítése 6 m széles korona és 1:5 mentett oldali rézsű kialakításával vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
45. magassági hiánypótlás, burkolat megerősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 0+000-29+971 tkm vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
46. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 11+490-
12+010 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
47. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 18+450-
18+725 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
48. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 29+840-
29+950 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
49. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 32+590-
32+700 tkm töltéserősítés
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
50. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 37+200-
37+550 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
51. töltéserősítés 03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 38+100-
39+240 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
52. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+000-0+520 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
53. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+780-1+560 töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
54. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+955 tkm vízkivételi cső rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
55. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+022 tkm csurgalékvíz cső rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
56. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+296 tkm 2-0-0 szennyvízvezeték rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
57. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+478 tkm ivóvízcső rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
58. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+532 tkm Posványosi csőátvezetés rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
59. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+540 tkm Szt. János kápolna csőátvezetés rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
60. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+912 tkm Posztógyári nyomócső rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
61. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+002 tkm Posztógyári vízkivételi cső rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
62. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+020 tkm Posztógyári csőzsilip rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
63. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+021 tkm Posztógyári csapadékvíz elvezető cső rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
64. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+464 tkm Laktanya csőzsilip rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
65. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+466 tkm Gránátos u. vízátvezetés rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
66. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+905 tkm DVCS. torkolati szivattyú-telep rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
67. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+956 tkm Békavári zsilip rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
68. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+942 tkm Érsekcsanádi szivattyú-telep rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
69. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+730-10+720 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
70. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 11+140-
11+270 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
71. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 11+690-
12+200 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
72. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 15+275-
15+500 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
73. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 18+053 tkm Vajastoroki zsilip rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
74. magassági hiánypótlás, burkolat megerősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 22+000-30+315 tkm, magasság hiány pótlás és burkolat megerősítés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
75. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 24+325-
24+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
76. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 27+680-27+800 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
77. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 29+600-29+700 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
78. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 37+530-37+670 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
79. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+070-38+250 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
80. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+370-38+630 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
81. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+770-38+970 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
82. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+510-42+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
83. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+780-42+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
84. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+817 tkm Foktői szivattyú-telep rekonstrukciója vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
85. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+005 tkm Barákai vízkivétel rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
86. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+050-45+550 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
87. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+925-46+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
88. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 58+425-59+275 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
89. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 64+600-65+300 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
90. töltés és burkolat megerősítés 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 65+015-79+563 tkm keresztmetszet és burkolat hiányosság mentett oldali 1:4 rézsű kialakítása, burkolat megerősítés vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
91. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 79+539 tkm Pólyafoki zsilip rekonstrukció vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
92. töltéserősítés a Duna jp. 15+600-
16+900 tkm között mentett oldali leterhelő, szivárgó szőnyeg építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
93. töltéserősítés a Duna jp. 20+475-
21+975 tkm között mentett oldali leterhelő, szivárgó szőnyeg építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
94. töltéskorona burkolás a Duna jp. 25+491-
26+900 tkm között aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
95. töltéserősítés a Duna jp. 28+692-
30+570 tkm között mentett oldali leterhelő-
szivárgó szőnyeg, aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
96. töltéserősítés a Duna jp. 30+570-
36+800 tkm között vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 4,0
m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 rézsűhajlással, mentett oldali leterhelő-
szivárgó szőnyeg, aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
97. töltéserősítés a Duna jp. 36+800-
37+800 tkm között aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
98. töltéserősítés a Duna jp. 37+800-
40+700 tkm között vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 4,0
m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 rézsűhajlással, mentett oldali leterhelő-
szivárgó szőnyeg, aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
99. töltéserősítés a Duna jp. 44+800-
45+200 tkm között a mederrészű biztosítása terméskő szórással a meder veszélyes közelsége miatt
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
100. töltéskorona burkolás a Duna jp. 59+604-
62+990 tkm között aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
101. töltéskorona burkolás a Duna jp. 66+539-
84+720 tkm között aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
102. töltéskorona burkolás a Duna jp. 17+614-
19+603 tkm között vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona magasítás MÁSZ+1,0 m-re, mentett oldali rézsűrendezés 1:3-ra, aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
103. töltéskorona burkolás a Váli víz jp. 0+000-
4+235 tkm között vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 4,0
m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 rézsűhajlással, aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
104. töltéskorona burkolás a Váli víz bp. 0+000-
2+829 tkm között vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona magasítás MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés
4,0 m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 rézsűhajlással, aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
105. töltéserősítés, burkolatépítés a Szent László víz bp. 0+000-4+735 tkm között vízoldali rézsűrendezés 1:3-ra, töltéskorona magasítás MÁSZ+1,0
m-re, szélesítés
4,0 m-re, mentett oldali töltéserősítés 1:3 rézsűhajlással, aszfaltburkolat építése
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
106. töltéserősítés a Duna jp. 0+030
tkm-ben lévő Báta I. szivattyútelepi épület felújítása, nyomócső javítása, elzáró szerkezet javítása, téglafalazatok vízzáróságának biztosítása
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
107. műtárgy rekonstrukció a Duna jp. 17+650 tkm-ben lévő Lankóci szivattyútelepi épület felújítása, acélszerkezetek, gépi berendezések rekonstrukciója vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
108. műtárgy rekonstrukció a Duna jp. 28+499 tkm-ben lévő Sió árvízkapu teljes rekonstrukciója, acél-
és vasbeton szerkezetek, gépi berendezések, épületek felújítása
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
109. műtárgy rekonstrukció Sió bp. 7+430
tkm-ben Kutyatanyai zsilipnél ellennyomó medence építése, a műtárgy mentett oldali részének megerősítésére, a tönkremenetel megakadályozására
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
110. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+071 tkm Páli utcai zsilip vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
111. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+239 tkm Hattyú utcai zsilip vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
112. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+289 tkm Árok utcai zsilip vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
113. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+403 tkm Szent János utcai zsilip vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
114. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+566 tkm Fürdőház utcai zsilip vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
115. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+721 tkm Duna utcai zsilip vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
116. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+808 tkm Csónak utcai zsilip rekonstrukciója, acél-
és vasbeton szerkezetek felújítása
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
117. műtárgy rekonstrukció Duna jp. 63+699 tkm Tüzéptelepi rekonstrukciója, acél-
és vasbeton szerkezetek felújítása
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
118. épület rekonstrukció Duna jp. 83+250 tkm Bölcske Védelmi Központ épületének felújítása építésügyi hatósági engedély Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
119. hajózás és víziközlekedés a projekt megvalósítása során szükségessé váló hajózási tevékenység és víziközlekedési forgalomszabályozási engedélyek hajózási hatósági engedélyek Budapest Főváros Kormányhivatala

2. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére