A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Projektelem, létesítmény A létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek Eljáró hatóság
2. 1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem
3. átemelő Budapest XXIII. kerület, a szennyvíztelep kerítése és a Felső Duna part közötti vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
4. részen környezetvédelmi engedély Pest Megyei
Kormányhivatal
5. meder alatti átvezetés és csatornaépítés Budapest XXIII-XXI. kerületek vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
6. környezetvédelmi engedély Pest Megyei
Kormányhivatal
7. 2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem
8. többfunkciójú vízleeresztő műtárgy Tass vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
9. környezetvédelmi engedély Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
10. többfunkciójú vízleeresztő műtárgy Kvassay zsilip, Budapest IX. és XXI. kerületek vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
11. környezetvédelmi engedély Pest Megyei
Kormányhivatal
12. 3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem
13. szennyvízcsatorna-hálózat bővítés az RSD-t terhelő, a parti sávban keletkező szennyező anyagok kivezetése érdekében RSD menti parti sáv
14 település: Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Taksony, Tass, Budapest XXIII. kerület
vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
14. 4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem
15. mederkotrás és iszapszikkasztó zagykazetták RSD főág teljes hosszán, illetve a mellékágakon, kijelölt területenként vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
16. környezetvédelmi engedély illetékes kormányhivatal
17. 5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
18. vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység hajózási hatósági engedélyek Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére