A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Tisza hullámtér projekthez” kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Projektelem, létesítmény A létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek Eljáró hatóság
2. 1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások
3. bejáró utak-, belvízcsatorna-
depóniák visszabontása,
Szolnok vasúti híd (340,00 fkm), Kisköre (401,6 fkm) környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
4. tereprendezés közötti szakasz vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
5. 2. Nyárigátak rendezése
6. meglévő nyárigátak visszabontása, elbontása Tiszaroff-felsőréti nyárigát környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
7. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
8. műtárgyak felújítása a nyárigátakon Tiszaroff-felsőréti nyárigát környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
9. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
10. műtárgyak építése Tiszasüly-Kőtelki nyárigát környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
11. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
12. 3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások
13. övzátonyok rendezése 358,80-359,50 fkm
363,30-364,10 fkm
396,70-397,80 fkm
401,10-401,60 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
14. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
15. 4. Folyószabályozási beavatkozások
16. partbiztosítások 358,90-359,70 fkm
363,50-364,70 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
17. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
18. 5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások
19. meglévő árvízvédelmi fővédvonalak elbontása Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
20. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
21. Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
22. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
23. Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
24. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
25. új árvízvédelmi fővédvonalak építése Szajol
342,80-343,00 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
26. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
27. Szórópuszta-Doba
350,00-354,30 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
28. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
29. Óballa
352,40-358,00 fkm
környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
30. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
31. 6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások
32. vízbevezető, illetve leeresztő csatorna Tiszaroffi tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
33. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
34. Nagykunsági tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
35. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
36. Hanyi-Tiszasülyi tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
37. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
38. Nagykörűi tározó környezetvédelmi engedély Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
39. vízügyi hatósági engedély illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
40. 7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
41. vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység hajózási hatósági engedélyek Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére