A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Projektelem, létesítmény A létesítmény azonosító adatai A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek Eljáró hatóság
2. hallépcső a 21T műtárgy mellett, létesítmény szám: IV/H Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
3. 1 db kilátó áthelyezése, építmény szám: VI/K Balatonszentgyörgy
(hrsz. 0115/2)
általános építésügyi hatósági engedélyek Somogy Megyei
Kormányhivatal
4. áramlásjavító csatorna, létesítmény szám: VI/Cs Zalakomár (hrsz. 0175), Balatonmagyaród (hrsz. 04) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
5. Híd1-Híd2 bontása, létesítmény szám: VI/H1-2 Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
közlekedési hatósági engedély Zala Megyei
Kormányhivatal
6. töltésépítés, létesítmény szám: VI/T1, VI/T2 Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
7. 7. sz. anyagnyerőhely élőhely rekonstrukció, létesítmény szám: VII/A Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
8. Hamvasréti-csatorna torkolati zsilipek bontása, létesítmény szám: VIII/Tzs Keszthely vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
9. középső és déli részterületek szétválasztása, létesítmény szám: VIII/ÖK, VIII/ÖD Keszthely, Alsópáhok, Sármellék vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
10. 22T jelű zsilip átépítése, létesítmény szám: IX/22T Balatonmagyaród vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
11. Ingói szivattyútelep bontása, létesítmény szám: X/Isz Zalavár (hrsz. 022/1) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
12. Ingói szivattyútelep energiaellátó vezeték bontása, létesítmény szám: X/E Zalavár villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedély Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
13. Maróvölgyi Déli részöblözet (csatorna, töltés, műtárgy építés, szivattyútelep építés), létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; DSSz Sávoly, Szergerdő, Somogysámson vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
14. Maróvölgyi Déli részöblözet 6811. sz. összekötő út, útcsatlakozás, létesítmény szám: XII/DMcs; DSö; DSSz Sávoly, Somogysámson útügyi építési engedély Somogy Megyei
Kormányhivatal
15. Fenékpusztai géptelep rekonstrukció, létesítmény szám: XVII/SzB Keszthely
(hrsz. 0378/6)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
16. Balatonhídvégi őrtelep építményeinek átalakítása, építmény szám: XVIII Balatonmagyaród általános építésügyi hatósági engedélyek Zala Megyei
Kormányhivatal
17. Ingói berek lezárása, létesítmény szám: XXI/AT Zalavár (hrsz. 022/4) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
18. 24T jelű zsilip átépítés, létesítmény szám: XXI/24T Zalavár (hrsz. 022/4) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. 23T jelű zsilip átépítés, létesítmény szám: XXI/23T Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. 25T jelű zsilip átépítés, létesítmény szám: XXI/25T Zalavár (hrsz. 023/2) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. 30T (2. hajózó zsilip) bontása, létesítmény szám: XXI/D Keszthely (hrsz.
0380)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
22. 2. sz. terelőtöltés árapasztó bukó átépítése, létesítmény szám: XXI/AB Balatonmagyaród
(hrsz. 04)
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
23. Zalavári határolótöltés megszaggatása
4 db átjárást biztosító híd építésével, létesítmény szám: XXII/TH
Zalavár (hrsz. 022/1) vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
24. Hídvégpuszta bevédése, létesítmény szám: XXII/HP Zalavár vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
25. Sármellék-Balatonmagyaród közút bevédése, létesítmény szám: XXII/3 Zalavár vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
26. 20 kV-os vezeték áthelyezése Zalavár villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedély Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
27. 4T és Kányavári sziget között 2 km hosszú, 3 m széles aszfaltozott üzemi út építése, létesítmény szám: XXIII/4K Zalavár közlekedési hatósági engedély Zala Megyei
Kormányhivatal
28. 4. sz. híd, új felüljáró híd építése MÁV
vízvédelmi töltések megközelítésére
Zalakomár közlekedési hatósági engedély Zala Megyei
Kormányhivatal
29. Hídvégi tó megkerülésének létesítményei:
5T, 6T zsilip, Holt meder rekonstrukció, Kis-Zala torkolati zsilip rekonstrukció, új csatorna a Kis-Zala és a Mekenyei szivattyútelep között, létesítmény szám: XXV/H
Zalavár vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
30. Fenéki tó belső rövidrezárásának létesítményei: Zala meder rekonstrukció, 5. sz. híd, új csatorna Keszthely, Zalavár, Balatonmagyaród közlekedési hatósági engedély Zala Megyei
Kormányhivatal
31. és töltés a Zala és
a vízszintszabályozó csatorna között,
31T és 32T zsilip, létesítmény szám: XXV/F
vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
32. hallépcső a 4T műtárgy mellett, létesítmény szám: XXVI Balatonmagyaród vízügyi hatósági engedély illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
33. vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység hajózási hatósági engedélyek Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére