A jogszabály mai napon ( 2021.04.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 708/2007/EK rendelet) 5. cikke szerinti illetékes hatóság - a 3. §-ban foglalt eltéréssel - Magyarország tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH).

(2) *  A 708/2007/EK rendelet 5. cikke szerinti tanácsadó bizottságot a NÉBIH - az idegen vagy nem őshonos halfajok akvakultúrákban való alkalmazásának engedélyezése szerinti feladatának végrehajtása érdekében - hozza létre. A tanácsadó bizottság hat tagú, tagjai * 

a) a Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

b) az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet,

c) a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék,

d) a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége,

e) *  a Magyar Akvakultúra Szövetség, valamint

f) *  a NÉBIH

egy-egy képviselője. A bizottság elnöke a NÉBIH képviselője.

2. § *  A 708/2007/EK rendelet IV. számú mellékletében fel nem sorolt idegen fajok nem rutin szállítása esetén a környezeti kockázatértékelést kérelemre - a 708/2007/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint - a NÉBIH rendeli el, és a kérelmező költségére a Halászati és Öntözési Kutatóintézet végzi el, majd ennek eredményéről tájékoztatja a tanácsadó bizottságot.

3. § *  A szomszédos tagállamokat érintő szállítások esetén a tanácsadó bizottság véleménye alapján a NÉBIH a szállítás engedélyezésére vonatkozó határozat-tervezetet készít, melyet megküld a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) külön indoklással és a környezeti kockázatértékelésnek a 708/2007/EK rendelet II. számú mellékletében meghatározott összefoglalójával együtt. Az engedély megadásának szándékáról az érintett tagállamok és az Európai Bizottság - a 708/2007/EK rendelet 11. cikke szerinti - értesítését, egyetértése esetén, a minisztérium végzi. Az Európai Bizottság határozata alapján a NÉBIH határozattal dönt a szállítás engedélyezéséről.

4. § *  A szállításokra vonatkozó nemzeti nyilvántartás vezetéséről - az idegen és nem honos halfajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerint - a minisztérium a Halászati és Öntözési Kutatóintézet útján gondoskodik. A nyilvántartás a szállítási kérelmekből, engedélyekből és értékelésekből áll. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet internetes honlapján a nyilvántartást közzéteszi. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet ugyancsak közzéteszi a NÉBIH által megállapított listát a Magyarország területén található zárt akvakultúra létesítményekről. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet felelős a nyilvántartás üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért. A tárgyév után az Adattárat archiválni kell.

5. § *  Amennyiben - a 708/2007/EK rendelet 18. cikke szerinti - megfigyelési programot kell lefolytatni, a NÉBIH dönt annak helyszínéről. A tanácsadó bizottság véleménye alapján a megfigyelési program értékelését a nemzeti nyilvántartásba vétel céljából a NÉBIH juttatja el a Halászati és Öntözési Kutatóintézetnek.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § E rendelet

a) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet,

b) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági rendelet,

c) *  az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011. március 9-i 304/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére