A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

3. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

4. § (1) * 

(2) * 

5. § * 

6. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

7. § * 

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. és 3. számú melléklete a 2. és 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4-6. számú melléklete helyébe a 4-6. melléklet lép.

(4) Az R. kiegészül a 7-9. melléklet szerinti 7-9. számú melléklettel.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 5. § (5) bekezdését, 7. § (8) bekezdését, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) e rendelettel megállapított 2. § a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az R. e rendelettel megállapított 5/B. § (4) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.

10. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

1. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

2. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

3. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

4. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

5. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

6. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

7. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

8. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 

9. melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére