A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

133/2009. (X. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezései - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazhatók.

(3) Az R. e rendelettel megállapított 2. § 6. pontjában, 5. § (1) bekezdés e) és g) pontjaiban, valamint 9. § (1) bekezdésében foglalt szabályokat a 2007. december 3. és 2008. január 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében is alkalmazni kell.

(4) * 

10. § * 

11. § * 

1-3. melléklet a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére