A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

143/2009. (XI. 5.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) Az R. - e rendelettel módosított - 9. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontját, 10. § (1) és (11) bekezdését, valamint 9. számú mellékletét a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az e rendelet 10-11. §-ával megállapított rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését megelőzően, de 2009. október 30-át követően benyújtott még el nem bírált támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.

(4) * 

10-11. § * 

12. § * 

1-6. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére