Hatály: közlönyállapot (2009.XI.12.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) és f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének kötelező előírásait az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatálya alá tartozó, a Magyar Köztársaságban előállított, illetve forgalomba hozott élelmiszerekre, továbbá az élelmiszerekkel kapcsolatos tevékenységekre kell alkalmazni.

(2) A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének az alábbi tárgyköröket szabályozó, közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:

a) az élelmiszerek tápérték jelöléséről szóló 1. melléklet,

b) a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről szóló 2. melléklet,

c) az élelmiszerekben használható édesítőszerekről szóló 3. melléklet,

d) az élelmiszerekben használható színezékekről szóló 4. melléklet,

e) az élelmiszerekben használható édesítőszereken és a színezékeken kívüli adalékanyagokról szóló 5. melléklet,

f) az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményeiről szóló 6. melléklet,

g) az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről szóló 7. melléklet,

h) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok tisztasági követelményeiről szóló 8. melléklet,

i) az emberi fogyasztásra szánt tejfehérjékről (kazeinekről és kazeinátokról) szóló 9. melléklet,

j) a mézről szóló 10. melléklet,

k) a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 11. melléklet.

(3) A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének a húskészítményekről szóló nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásait e rendelet 12. mellékletében adom ki.

2. § (1) Ez a rendelet a (4) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti

a) a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) Mellékletének 1. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet Mellékletében szereplő, „A végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelölése” 1-1-87/250 számú előírás;

b) az R. Mellékletének 2. sora;

c) az R. Mellékletének 21. sora;

d) az R. Mellékletének 22. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „Az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményei” 1-2-95/45 számú előírás;

e) az R. Mellékletének 65. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „Az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelésének szabályai” 1-2-1999/2 számú előírás 3. §-a (2) bekezdésének „az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével” szövegrésze, valamint „Az élelmiszerekben használható narancssárga FCF (E 110) és a titán-dioxid (E 171) színezékek tisztasági követelményei” 1-2-2006/33 számú előírás;

f) az R. Mellékletének 35. és 43. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 19/2007. (III. 29.) FVM rendelet Mellékletének II. pontja, továbbá a Mellékletében szereplő „az Emberi fogyasztásra szánt tejfehérjék (kazeinek és kazeinátok)” 1-3-83/417 számú előírás, valamint a „Gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek” 1-3-2001/112 számú előírás;

g) az R. Mellékletének 41. sora;

h) a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet Mellékletének 1. sora.

(3) Az R. Mellékletének 2. sora szerinti, a Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása 2. kiadásának megfelelő, de e rendelet 1. melléklete szerinti új előírásainak nem megfelelő termékek 2012. október 31-ig forgalmazhatóak.

(4) Az 1. § (2) bekezdésének c)-e) pontja és a 3-5. melléklet 2010. január 20-án lép hatályba.

(5) 2010. január 20-án hatályát veszti

a) az R. Mellékletének 10. sora;

b) az R. Mellékletének 15. sora;

c) az R. Mellékletének 18. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „Az élelmiszerekben használható édesítőszerek” 1-2-94/35 számú előírás;

d) az R. Mellékletének 19. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „Az élelmiszerekben használható színezékek” 1-2-94/36 számú előírás;

e) az R. Mellékletének 20. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „Az élelmiszerekben használható adalékanyagok, az édesítőszerek és a színezékek kivételével” 1-2-95/2 számú előírás;

f) az R. Mellékletének 66. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „A színezékeken és az édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1-2-95/2 előírás és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 1-2-94/35 előírás módosításáról” 1-2-2006/52 számú előírás;

g) a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet 3-6. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése;

h) a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet Mellékletének II. pontja.

(6) Az 1. § (2) bekezdésének h) pontja és a 8. melléklet 2010. február 13-án lép hatályba.

(7) 2010. február 13-án hatályát veszti

a) az R. Mellékletének 23., 24., 26., 27., 32. és 33. sora;

b) az R. Mellékletének 61. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „Az élelmiszerekben használható egyes adalékanyagok tisztasági követelményei az édesítőszerek és színezékek kivételével (hatodik kiegészítés)” 1-2-2004/45 számú előírás;

c) az R. Mellékletének 68. sora, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet Mellékletében szereplő „A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tisztasági követelmények megállapításáról szóló 96/77/EK irányelv módosításáról és helyesbítéséről” 1-2-2006/129 számú előírás.

(8) Az R. Mellékletének 14. sora 2011. január 20-án hatályát veszti.

(9) Hatályát veszti

a) e rendelet hatálybalépését követő napon a (2) bekezdés;

b) 2010. január 21-én az (5) bekezdés;

c) 2010. február 14-én a (7) bekezdés;

d) 2011. január 21-én a (8) bekezdés;

e) 2011. január 22-én a (9) bekezdés.

3. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/496/EGK irányelve (1990. szeptember 24.) az élelmiszerek tápértékjelöléséről, valamint az ezt módosító, a Bizottság 2003/120/EK és 2008/100/EK irányelvei;

b) a Bizottság 87/250/EGK irányelve (1987. április 15.) a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről;

c) az Európai Parlament és a Tanács 94/35/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről, valamint az azt módosító 96/83/EK, 2003/115/EK és 2006/52/EK irányelvei;

d) az Európai Parlament és a Tanács 94/36/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről;

e) a Bizottság 884/2007/EK rendelete (2007. július 26.) az E 128 Vörös 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről;

f) az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve (1995. február 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról, valamint az azt módosító 96/85/EK, 98/72/EK, 2001/5/EK, 2003/52/EK, 2003/114/EK, 2006/52/EK irányelvei;

g) a Bizottság 2008/60/EK irányelve (2008. június 17.) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat);

h) a Bizottság 2008/128/EK irányelve (2008. december 22.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat);

i) a Bizottság 2008/84/EK irányelve (2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat), valamint az azt módosító 2009/10/EK irányelve;

j) a Tanács 83/417/EGK irányelve (1983. július 25.) az emberi fogyasztásra szánt egyes tejfehérjékre (kazeinekre és kazeinátokra) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről;

k) a Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről;

l) a Tanács 2001/112/EK irányelve (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről;

m) az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról;

n) az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról;

o) az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról;

p) a Tanács 96/21/EK irányelve (1996. március 29.) a bizonyos élelmiszerek címkézésén a 79/112/EGK tanácsi irányelvben előírt adatoktól eltérő adatok kötelező feltüntetéséről szóló 94/54/EK bizottsági irányelv módosításáról.

4. § A 12. mellékletnek a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása az élelmiszerek tápérték jelöléséről

A rész

I.

1. Ez az előírás a végső fogyasztók számára szánt élelmiszerek tápértékjelölésére vonatkozik. Alkalmazni kell a vendéglátás (beleértve az éttermek, kórházak, üzemi étkezdék és más tömeges étkeztetésre szolgáló helyek) számára szánt élelmiszerekre is.

2. Ez az előírást nem kell alkalmazni

- ásványvizek és emberi fogyasztásra szánt egyéb vizek,

- étrend kiegészítők

esetében.

3. Ez az előírás nem sértheti a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló külön jogszabályokban meghatározott egyéb jelölési előírásokra vonatkozó szabályokat.

4. Ezen előírás szempontjából:

a) a „tápértékjelölés” a jelölésen feltüntetett olyan információkat jelenti, amelyek az alább felsoroltakra vonatkoznak:

(i) az energia tartalomra,

(ii) a következő tápanyagokra:

- fehérje,

- szénhidrát,

- zsír,

- élelmi rost,

- nátrium,

- a B részben felsorolt olyan ásványi anyagok és vitaminok, amelyek az ott meghatározottak értelmében jelentős mennyiségben vannak jelen;

b) „tápanyag összetételére vonatkozó állítás” minden olyan állítás, amely kijelenti, állítja, sugallja, vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer különleges táplálkozási sajátságokkal rendelkezik

- annak az energia tartalomnak következtében, amelyet tartalmaz, vagy nem tartalmaz, illetve csökkentett, vagy megemelt mértékben tartalmaz, és/vagy

- annak következtében, hogy bizonyos tápanyagokat tartalmaz, vagy nem tartalmaz, illetve csökkentett, vagy megnövelt mennyiségben tartalmaz. A jogszabályok által megkövetelt olyan jelölések, amelyek egyes tápanyagok minőségére vagy mennyiségére vonatkoznak, nem minősülnek tápanyag összetételére vonatkozó állításnak;

c) a „fehérje” a következő módon számított fehérje-értéket jelenti: fehérje = a Kjeldahl szerint mért nitrogén tömege szorozva 6,25-tel;

d) a „szénhidrát” az ember anyagcseréjében átalakuló összes szénhidrátot jelenti, beleértve a cukoralkoholokat (poliolokat) is;

e) a „cukor” az élelmiszerben lévő mono- és diszacharidokat jelenti, a cukoralkoholokat (poliolokat) kivéve;

f) a „zsír” az összes lipidet jelenti, beleértve a foszfolipideket is;

g) „telített zsírsavak” azok a zsírsavak, amelyek nem tartalmaznak kettős kötést;

h) „egyszeresen telítetlen zsírsavak” azok a zsírsavak, amelyek egy cisz kettős kötést tartalmaznak;

i) „többszörösen telítetlen zsírsavak” azok a zsírsavak, amelyek cisz-cisz metiléncsoporttal elválasztott kettős kötéseket tartalmaznak;

j) az „élelmi rost” fogalommeghatározását a C rész tartalmazza;

k) „átlagérték” az az érték, amely a legjobban reprezentálja az adott tápanyag mennyiségét az egyes élelmiszerekben, és figyelembe veszi a szezonális ingadozásokat, a fogyasztói szokásokat, valamint olyan egyéb tényezőket is, amik az aktuális érték változását okozhatják.

II.

1. A tápértékjelölés nem kötelező.

2. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben az élelmiszer jelölésén, megjelenítésén vagy reklámjában - kivéve az általános jellegű reklámokat - tápanyag-összetételére vonatkozó állítás szerepel, a tápértékjelölés kötelező.

3. Külön jogszabály más esetben is kötelezővé teheti a tápértékjelölést.

III.

Tápanyag összetételére vonatkozó állításokat csak az energia tartalommal, az I. fejezet 4. a) pontjában felsorolt tápanyagokkal, valamint olyan anyagokkal kapcsolatban lehet közölni, amelyek ezen tápanyagok csoportjába tartoznak, illetve ezek összetevői.

IV.

1. Ahol tápértékjelölést alkalmaznak, az információkat a megadott sorrendben, az alábbi minták egyike szerint kell megadni:

1. minta:

a) energiatartalom,

b) a fehérje, a szénhidrát, és a zsír mennyisége.

2. minta:

a) energiatartalom,

b) a fehérje, a szénhidrát, a cukrok, a zsír, a telített zsírsavak, az élelmi rost és a nátrium mennyisége.

2. Azokban az esetekben, amikor a tápanyag összetételére vonatkozó állítás cukrokra, telített zsírsavakra, élelmi rostra vagy nátriumra vonatkozik, az információkat a 2. minta szerint kell feltüntetni.

3. A tápértékjelölésben az alább felsorolt összetevők közül egynek vagy többnek a mennyisége is megadható:

- keményítő,

- cukoralkoholok (poliolok),

- egyszeresen telítetlen zsírsavak,

- többszörösen telítetlen zsírsavak,

- koleszterin,

- bármely vitamin vagy ásványi anyag a B részben felsoroltak közül, amennyiben az ott megadottak értelmében jelentős mennyiségben van jelen.

4. Azoknak az 1. és 3. pontban felsorolt tápanyagok csoportjaiba tartozó anyagoknak vagy összetevőiknek a mennyiségét, amelyekkel kapcsolatban tápanyag összetételére vonatkozó állításokat tesznek, az élelmiszeren kötelező feltüntetni.

Amennyiben a tápértékjelölésben szerepel a többszörösen telítetlen zsírsavak és/vagy az egyszeresen telítetlen zsírsavak és/vagy a koleszterin mennyisége, a telített zsírsavak mennyiségének feltüntetése is kötelező. Ebben az esetben ez utóbbi feltüntetése nem jelent a 2. pont szerinti tápanyag összetételére vonatkozó állítást.

V.

A feltüntetendő energiatartalmakat az alábbi faktorokkal kell kiszámítani:

- szénhidrát (a poliolok kivételével) 4 kcal/g - 17 kJ/g
- cukoralkoholok (poliolok) 2,4 kcal/g - 10 kJ/g
- fehérje 4 kcal/g - 17 kJ/g
- zsír 9 kcal/g - 37 kJ/g
- alkohol (etilalkohol) 7 kcal/g - 29 kJ/g
- szerves savak 3 kcal/g - 13 kJ/g
- szalatrim különböző formái 6 kcal/g - 25 kJ/g
- élelmi rost 2 kcal/g - 8 kJ/g
- eritrit 0 kcal/g - 0 kJ/g
VI.

1. Az energiatartalom, illetve a tápanyagoknak vagy azok összetevőinek mennyiségét számszerűen kell megadni, a következő mértékegységekben:

- energia: kilojoule (kJ) és kilokalória (kcal)

- fehérje: gramm (g)

- szénhidrát: gramm (g)

- zsír: gramm (g)

- élelmi rost: gramm (g)

- nátrium: gramm (g)

- koleszterin: milligramm (mg)

- vitaminok és ásványi anyagok: a B részben megadott mértékegységek szerint.

2. A mennyiségeket 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkoztatva kell megadni. Kiegészítésként az adatok megadhatók a címkén feltüntetett egyszeri fogyasztási mennyiségre vagy adagra is. Az adagra való feltüntetés esetén meg kell adni a csomagolásban lévő adagok számát.

3. A közölt mennyiségeket az élelmiszer forgalomba hozott formájára kell megadni. Megadhatók az értékek a fogyasztásra elkészített élelmiszerre vonatkoztatva is abban az esetben, ha az elkészítéséhez szükséges információkat egyértelműen közlik.

4. a) A vitaminokkal és ásványi anyagokkal kapcsolatos információkat - a B részben megadott - napi ajánlott bevitel (recommended daily allowance - RDA) százalékában is meg kell adni, a 2. pont szerinti mennyiségekre vonatkoztatva.

b) A vitaminoknak és ásványi anyagoknak az RDA százalékában megadott mennyiségét grafikus formában is lehet közölni.

5. Cukrok és/vagy cukoralkoholok (poliolok) és/vagy keményítő mennyiségének feltüntetése esetén ezeket az adatokat közvetlenül a szénhidrátok mennyisége után kell a címkén feltüntetni az alábbiak szerint:

- szénhidrát gramm (g)
ebből:
= cukrok gramm (g)
= cukoralkoholok (poliolok) gramm (g)
= keményítő gramm (g)

6. A különböző típusú zsírsavak és/vagy a koleszterin mennyiségének feltüntetése esetén ezeket az adatokat közvetlenül a zsírtartalomra vonatkozó értékek után kell feltüntetni a következő módon:

- zsír gramm (g)
ebből:
= telített zsírsav gramm (g)
= egyszeresen telítetlen zsírsav gramm (g)
= többszörösen telítetlen zsírsav gramm (g)
= koleszterin milligramm (mg)

7. A feltüntetett értékeknek az adott terméktől függően olyan átlagértékeknek kell lenniük, amelyek a következőkön alapszanak:

a) az előállító analitikai vizsgálatain,

b) a felhasznált összetevők ismert vagy mért átlagos értékeiből való számításon,

c) általánosan elfogadott adatokból való számításokon.

VII.

1. A jelen előírásban említett adatokat a jelölésen egy helyen, táblázatos formában kell megadni. Amennyiben a rendelkezésre álló hely ezt nem teszi lehetővé, a lineáris elrendezés is megengedhető. Az adatokat jól olvashatóan, letörölhetetlenül, feltűnő helyen kell jelölni.

2. Az összes információt a fogyasztók számára közérthetően, magyar nyelven kell megadni, amellett más nyelven is megadható.

B rész

Feltüntethető vitaminok, ásványi anyagok, és azok felnőttek számára ajánlott napi beviteli mennyisége (RDA)

A-vitamin 800 μg
D-vitamin 5 μg
E-vitamin 12 mg
K-vitamin 75 μg
C-vitamin 80 mg
B1-vitamin (tiamin) 1,1 mg
B2-vitamin (riboflavin) 1,4 mg
Niacin 16 mg
B6-vitamin (piridoxin) 1,4 mg
Folsav 200 μg
B12-vitamin 2,5 μg
Biotin 50 μg
Pantoténsav 6 mg
Kálium 2000 mg
Klorid 800 mg
Kalcium 800 mg
Foszfor 700 mg
Magnézium 375 mg
Vas 14 mg
Cink 10 mg
Réz 1 mg
Mangán 2 mg
Fluorid 3,5 mg
Szelén 55 μg
Króm 40 μg
Molibdén 50 μg
Jód 150 μg

A jelen előírás szempontjából egy vitamin, illetve ásványi anyag mennyisége akkor tekintendő jelentősnek, ha 100 gramm vagy 100 milliliter termékben, illetve – abban az esetben, ha egy csomag egy adagnak felel meg – egy csomagban az adott vitamin/vitaminok, illetve ásványi anyag/anyagok mennyisége legalább a táblázatban feltüntetett mennyiségek 15%-a.

C rész

Az élelmi rost meghatározása

Élelmi rost: olyan, legalább három monomer egységgel rendelkező szénhidrát-polimer, amelyeket a vékonybél nem emészt meg és nem szív fel, és amely az alábbi kategóriába tartozik:

- az élelmiszer fogyasztásra kerülő formájában természetes módon jelen levő, ehető szénhidrát-polimer,

- élelmiszer-nyersanyagból fizikai, enzimes vagy vegyi eljárással kinyert ehető szénhidrát polimer, amely általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok szerint kedvező élettani hatással bír,

- ehető szintetikus szénhidrát polimer, amely általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok szerint kedvező élettani hatással bír.

2. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-87/250 számú előírása a végső fogyasztóknak szánt alkoholtartalmú italok alkoholtartalmának jelöléséről

I.

Ez az előírás az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italra vonatkozik, a 2204 és 2205 vámtarifaszám alá tartozó italok (borok) kivételével.

II.

1. Az alkoholtartalom meghatározása 20 °C-on történik.

2. Az alkoholtartalom értékét legfeljebb egy tizedesjegyig kell megadni. A szám után a „% (V/V)”, vagy „tf%”, vagy „%vol” jelet kell írni. A szám elé az „alkohol” szót, az „alk.” vagy „alc.” rövidítést lehet tenni.

III.

1. Az alkoholtartalom értékét az alábbiak szerint megengedett eltérésekkel kell megadni:

a) valamennyi, a következőkben nem részletezett ital esetében: ±0,3% (V/V);

b) az 5,5% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú sörök, valamint a szőlőből készült 2207 20 vámtarifaszám alá tartozó italok (denaturált etilalkohol) esetében: ±0,5% (V/V);

c) - az 5,5% (V/V)-nál nagyobb alkoholtartalmú sörök,

- a szőlőből készült 2207 10 vámtarifaszám alá tartozó italok (nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal),

- a gyümölcs- és mézborok esetében: ±1,0% (V/V);

d) gyümölcsökből vagy növényi részekből kivonatolással készült italok esetében (beleértve a gyümölcságyon érlelt italokat is): ±1,5% (V/V).

2. Az 1. pontban megengedett eltéréseket nem befolyásolhatják az alkoholtartalom meghatározására használt vizsgálati módszerek megengedett eltérései.

3. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35 számú előírása az élelmiszerekben használható édesítőszerekről

A rész

1. Csak a B részben felsorolt édesítőszerek hozhatók forgalomba

a) a végső fogyasztónak való eladás, vagy

b) élelmiszer előállításban történő felhasználás

céljából.

2. Az édesítőszerek csak a B részben felsorolt élelmiszerek előállítására, az ott leírt feltételek mellett édesítési célokra használhatók fel.

3. A B részben feltüntetett maximálisan alkalmazható mennyiségek a felhasználási útmutató szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre vonatkoznak.

4. A B rész alkalmazásában a „quantum satis” (elegendő mennyiség) alatt azt kell érteni, hogy nincs számszerűen rögzített felhasználási szint, az édesítőszereket csak olyan mennyiségben szabad használni, amely a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) szerint a kívánt cél elérése szempontjából feltétlenül szükséges és nem vezeti félre a fogyasztót.

5. Az édesítőszert tartalmazó élelmiszerekben a megnevezéshez kapcsolódóan fel kell tüntetni az „édesítőszerrel” kifejezést.

6. Hozzáadott cukrot és édesítőszert együtt tartalmazó élelmiszereken a megnevezéshez kapcsolódóan fel kell tüntetni a „cukorral és édesítőszerrel” kifejezést.

B rész

E szám Név Élelmiszerek Maximális felhasználási szint
E 420 Szorbit
a) szorbit
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek és hasonló termékek
b) szorbitszirup - Vízalapú ízesített desszertek, desszert porok quantum satis
E 421 Mannit - Tej- és tejtermékalapú készítmények, pudingporok
E 953
E 965
Izomalt
Maltit
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek (például édesített fokhagymával töltött szilva, ... lében)
a) maltit - Tojásalapú desszertek
b) maltitszirup - Gabonamag-alapú desszertek (például müzliszelet, rizses szelet)
E 966
E 967
Laktit
Xilit
- Reggeli gabonamagvak vagy gabonamagalapú termékek (például müzli, kukorica-, rizspelyhek)
E 968 Eritrit - Zsíralapú desszertek
- Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények
(például fagylaltok, jégkrémek)
- Dzsem, zselé, marmelád, kandírozott gyümölcsök
- Gyümölcskészítmények, kivéve a gyümölcsléalapú italok gyártására szánt termékeket
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:
a) Keményítőalapú édességek
b) Szárítottgyümölcs-alapú édességek
c) Kakaóalapú termékek
d) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú krémek
e) Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények
- Hozzáadott cukor nélkül előállított édességek
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi
- Szószok, mártások
- Mustár
- Különleges táplálkozási célokra készült élelmiszerek
- Szilárd - az étrend kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban: 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet] szerinti - étrend kiegészítők
E 950 K-Aceszulfám Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok
- Vízalapú ízesített italok 350 mg/l
- Tej- és tejtermékalapú italok 350 mg/l
- Gyümölcslé alapú italok 350 mg/l
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek
- Vízalapú ízesített desszertek 350 mg/kg
- Tej- és tejtermékalapú készítmények 350 mg/kg
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek 350 mg/kg
- Tojásalapú desszertek 350 mg/kg
- Gabonaalapú desszertek 350 mg/kg
- Zsíralapú desszertek 350 mg/kg
Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék 350 mg/kg
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:
a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek
(például szárított szilva csokoládéval mártva)
500 mg/kg
b) Keményítőlapú édességek (például tartós lisztes
készítmények, pudingporok, süteményporok)
1000 mg/kg
c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú krémek 1000 mg/kg
d) Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények
(például fagylaltok, jégkrémek)
800 mg/kg
e) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek 350 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélkül előállított édességek (például cukorka) 500 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi 2000 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád 1000 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények 350 mg/kg
- Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek 200 mg/kg
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra 1000 mg/kg
- Almabor és körtebor 350 mg/l
- Alkoholmentes sör vagy legfeljebb 1,2%-os (V/V) alkoholtartalmú sör 350 mg/l
- Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakt tartalma legfeljebb 6%, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”) 350 mg/l
- Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve 350 mg/l
- „Oud bruin” típusú barna sörök 350 mg/l
- Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek 200 mg/kg
- Szószok, mártások 350 mg/kg
- Mustár 350 mg/kg
Különleges táplálkozási célokra készült termékek
- a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban: 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet] szerinti testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek (a továbbiakban: csökkentett energiatartalmú élelmiszerek) 450 mg/kg
- a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban: 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet] szerinti speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek, diétás élelmiszerek 450 mg/kg
- Folyékony - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 350 mg/l
- Szilárd - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 500 mg/kg
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 2000 mg/kg
- Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák 1200 mg/kg
- Energiacsökkentett levesek 110 mg/l
- Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül 2500 mg/kg
- Energiacsökkentett sör 25 mg/l
- Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok 350 mg/l
- Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok 350 mg/l
- Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalttölcsérek és -ostyák 2000 mg/kg
- Energiacsökkentett, tablettázott cukorkák 500 mg/kg
- Feinkostsalat 350 mg/kg
- Essoblaten 2000 mg/kg
E 951 Aszpartám Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok
- Vízalapú ízesített italok 600 mg/l
- Tej- és tejtermékalapú italok 600 mg/l
- Gyümölcslé alapú italok 600 mg/l
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek
- Vízalapú ízesített desszertek 1000 mg/kg
- Tej- és tejtermékalapú készítmények 1000 mg/kg
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek 1000 mg/kg
- Tojásalapú desszertek 1000 mg/kg
- Gabonalapú desszertek 1000 mg/kg
- Zsíralapú desszertek 1000 mg/kg
Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék 500 mg/kg
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított édességek:
a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek 2000 mg/kg
b) Keményítőalapú édességek 2000 mg/kg
c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú krémek 1000 mg/kg
d) Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények
(például fagylaltok, jégkrémek)
800 mg/kg
e) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek 1000 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák 1000 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi 5500 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád 1000 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények 1000 mg/kg
- Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek 300 mg/kg
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra 1700 mg/kg
- Almabor és körtebor 600 mg/l
- Alkoholmentes sör vagy legfeljebb 1,2%-os (V/V) alkoholtartalmú sör 600 mg/l
- Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”) 600 mg/l
- Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve 600 mg/l
- „Oud bruin” típusú barna sörök 600 mg/l
- Édes-savanyú halkonzervek és félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek 300 mg/kg
- Szószok, mártások 350 mg/kg
- Mustár 350 mg/kg
- Essoblaten 1000 mg/kg
Különleges táplálkozási célokra készült termékek
- A 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek 800 mg/kg
- A 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek, diétás élelmiszerek 1000 mg/kg
- Folyékony - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 600 mg/l
- Szilárd - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 2000 mg/kg
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 5500 mg/kg
- Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák 1000 mg/kg
- Energiacsökkentett levesek 110 mg/l
- Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül 6000 mg/kg
- Hozzáadott cukrot nem tartalmazó, erősen ízesített torokfrissítő pasztillák 2000 mg/kg
- Energiacsökkentett sör 25 mg/l
- Akoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok 600 mg/l
- Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok 600 mg/l
- Feinkostsalat 350 mg/kg
E 952 Ciklaminsav és nátrium-, illetve kalciumsói(1) Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok
- Vízalapú ízesített italok 250 mg/l
- Tej- és tejtermékalapú vagy gyümölcslé alapú italok 250 mg/l
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek
- Vízalapú ízesített desszertek 250 mg/kg
- Tej- és tejtermékalapú készítmények 250 mg/kg
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek 250 mg/kg
- Tojásalapú desszertek 250 mg/kg
- Gabonaalapú desszertek 250 mg/kg
- Zsíralapú desszertek 250 mg/kg
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított édességek:
a) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú krémek 500 mg/kg
b) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek 1000 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád 1000 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények 250 mg/kg
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra 1600 mg/kg
Különleges táplálkozási célokra készült termékek
- A 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek 400 mg/kg
- A 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek, diétás élelmiszerek 400 mg/kg
- Folyékony - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 400 mg/l
- Szilárd - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 500 mg/kg
- Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok 250 mg/l
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 1250 mg/kg
E 954 Szacharin és
Na-, K- és Ca-sói(2)
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok
- Vízalapú ízesített italok 80 mg/l
- Tej- és tejtermékalapú vagy gyümölcsléalapú italok 80 mg/l
- „Gaseosa”: alkoholmentes, vízalapú ital, hozzáadott széndioxiddal, édesítőkkel és aromásítókkal 100 mg/l
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek
- Vízalapú ízesített desszertek 100 mg/kg
- Tej- és tejtermékalapú készítmények 100 mg/kg
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek 100 mg/kg
- Tojásalapú desszertek 100 mg/kg
- Gabonaalapú desszertek 100 mg/kg
- Zsíralapú desszertek 100 mg/kg
Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék 100 mg/kg
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:
a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek 500 mg/kg
b) Keményítőalapú édességek 300 mg/kg
c) Essoblaten 800 mg/kg
d) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú krémek 200 mg/kg
e) Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények
(például fagylalt, jégkrém)
100 mg/kg
f) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek 200 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák 500 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi 1200 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád 200 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények 200 mg/kg
- Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek 160 mg/kg
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, speciális táplálkozási célokra 170 mg/kg
- Almabor és körtebor 80 mg/l
- Alkoholmentes sör vagy a legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör 80 mg/l
- Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”) 80 mg/l
- Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve 80 mg/l
- „Oud bruin” típusú barna sörök 80 mg/l
- Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek 160 mg/l
- Szószok, mártások 160 mg/kg
- Mustár 320 mg/kg
Különleges táplálkozási célokra készült termékek
- A 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek 240 mg/kg
- A 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek, diétás élelmiszerek 200 mg/kg
- Folyékony - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 80 mg/l
- Szilárd - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 500 mg/kg
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 1200 mg/kg
- Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák 100 mg/kg
- Energiacsökkentett levesek 110 mg/l
- Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül 3000 mg/kg
- Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok 80 mg/l
- Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok 80 mg/l
- Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalttölcsérek és -ostyák 800 mg/kg
- Feinkostsalat 160 mg/kg
E 955 Szukralóz Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok
- Vízalapú ízesített italok 300 mg/l
- Tej- és tejtermékalapú vagy gyümölcsléalapú italok 300 mg/l
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek és hasonló termékek
- Vízalapú ízesített desszertek, desszertporok 400 mg/kg
- Tej- és tejtermékalapú készítmények 400 mg/kg
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek 400 mg/kg
- Tojásalapú desszertek 400 mg/kg
- Gabonaalapú desszertek 400 mg/kg
- Zsíralapú desszertek 400 mg/kg
Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék 200 mg/kg
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:
a) Kakakó- vagy szárított gyümölcs-alapú édességek 800 mg/kg
b) Keményítőalapú édességek 1000 mg/kg
c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú krémek 400 mg/kg
d) Reggeli gabonamagvak 15%-nál nagyobb rostanyag- és legalább 20% korpatartalommal 400 mg/kg
e) Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylalt, jégkrém) 320 mg/kg
f) Gyümölcskonzervek 400 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák 1000 mg/kg
- Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalttölcsérek és ostyák 800 mg/kg
- Essoblaten 800 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélkül készített leheletfrissítő cukorkák 2400 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélkül készített, erősen ízesített frissítő torokpasztillák 1000 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi 3000 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú tábla formájú édesség 200 mg/kg
- Almabor és körtebor 50 mg/l
- Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok 250 mg/l
- Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok 250 mg/l
- Alkoholmentes sör vagy a legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör 250 mg/l
- Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”) 250 mg/l
- Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve 250 mg/l
- „Oud bruin” típusú barna sörök 250 mg/l
- Csökkentett energiatartalmú sör 10 mg/l
- Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz 400 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények 400 mg/kg
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra 700 mg/kg
- Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek 180 mg/kg
- Feinkostsalat 140 mg/kg
- Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek 120 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú levesek 45 mg/l
- Szószok, mártások 450 mg/kg
- Mustár 140 mg/kg
Különleges táplálkozási célokra készült termékek
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények különleges táplálkozási célokra 700 mg/kg
- A 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek 320 mg/kg
- A 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek, diétás élelmiszerek 400 mg/kg
- Folyékony - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 240 mg/l
- Szilárd - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 800 mg/kg
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 2400 mg/kg
E 957 Taumatin Édességek
- Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák 50 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított kakaó- vagy szárítottgyümölcs- alapú édességek és fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek) 50 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi 50 mg/kg
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 400 mg/kg
E 959 Neoheszperidin-
dihidrokalkon
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok
- Vízalapú ízesített italok 30 mg/l
- Tej- és tejtermékalapú italok 50 mg/l
- Gyümölcslé alapú italok 30 mg/l
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek
- Vízalapú ízesített desszertek 50 mg/kg
- Tej- és tejtermékalapú készítmények 50 mg/kg
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek 50 mg/kg
- Tojásalapú desszertek 50 mg/kg
- Gabonaalapú desszertek 50 mg/kg
- Zsíralapú desszertek 50 mg/kg
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított édességek:
a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek 100 mg/kg
b) Keményítőalapú édességek 150 mg/kg
c) Kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú krémek 50 mg/kg
d) Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények
(például fagylaltok, jégkrémek)
50 mg/kg
e) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek 50 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák 100 mg/kg
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi 400 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és marmelád 50 mg/kg
- Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények 50 mg/kg
- Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek 100 mg/kg
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra 150 mg/kg
- Almabor és körtebor 20 mg/l
- Alkoholmentes sör vagy legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör 10 mg/l
- Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”) 10 mg/l
- Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve 10 mg/l
- „Oud bruin” típusú barna sörök 10 mg/l
- Édes-savanyú halkonzervek és félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek 30 mg/kg
- Szószok, mártások 50 mg/kg
- Mustár 50 mg/kg
- Energiacsökkentett vagy hozzáadott cukor nélküli, több mint 15% rostot és legalább 20% korpát tartalmazó reggeli cereáliák 50 mg/kg
- Energiacsökkentett levesek 50 mg/l
- Lehelet frissítő apró édességek, hozzáadott cukor nélkül 400 mg/kg
- Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok 30 mg/l
- Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok 30 mg/l
- Hozzáadott cukrot nem tartalmazó fagylalt tölcsérek és -ostyák 50 mg/kg
- Feinkostsalat 50 mg/kg
- Energiacsökkentett sör 10 mg/kg
Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék 50 mg/kg
Különleges táplálkozási célokra készített termékek
- A 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek 100 mg/kg
- Folyékony - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 50 mg/l
- Szilárd - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 100 mg/kg
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 400 mg/kg
- A 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek, diétás élelmiszerek 100 mg/kg
E 962(*) Aszpartám- és aceszulfám sója Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított alkoholmentes italok
- Vízalapú ízesített italok 350 mg/l (a)
- Tej- és tejtermékalapú italok 350 mg/l (a)
Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított desszertek és hasonló termékek
- Vízalapú ízesített desszertek 350 mg/kg (a)
- Tej- és tejtermékalapú készítmények 350 mg/kg (a)
- Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek 350 mg/kg (a)
- Tojásalapú desszertek 350 mg/kg (a)
- Gabonaalapú desszertek 350 mg/kg (a)
- Zsíralapú desszertek 350 mg/kg (a)
Snackek: meghatározott ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előrecsomagolt, száraz, pikáns ízű, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék 500 mg/kg (b)
Édességek és egyéb termékek
- Csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélkül előállított:
a) Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édességek 500 mg/kg (a)
b) Keményítőalapú édességek 1000 mg/kg (b)
c) Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú krémek 1000 mg/kg (b)
d) Reggeli gabonamagvak 15%-nál nagyobb rostanyag- és legalább 20% korpatartalommal 1000 mg/kg (b)
e) Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek) 800 mg/kg (b)
f) Dobozos vagy üveges gyümölcskonzervek 350 mg/kg (a)
- Hozzáadott cukor nélkül előállított cukorkák 500 mg/kg (a)
- Essoblaten 1000 mg/kg (b)
- Hozzáadott cukor nélkül készített leheletfrissítő cukorkák 2500 mg/kg (a)
- Hozzáadott cukor nélküli rágógumi 2000 mg/kg (a)
- Almabor és körtebor 350 mg/l (a)
- Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszesital vagy bor keverékéből álló italok 350 mg/l (a)
- Legfeljebb 15% (V/V) alkoholtartalmú szeszesitalok 350 mg/l (a)
- Alkoholmentes sör vagy a legfeljebb 1,2% (V/V) alkoholtartalmú sör 350 mg/l (a)
- Asztali sör (/Biere de table/Tafelbier/ Table beer), amelynek eredeti extrakttartalma legfeljebb 6%, kivéve a felsőerjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”) 350 mg/l (a)
- Sörök, amelyeknek minimális savtartalma 30 milliekvivalens, NaOH-ban kifejezve 350 mg/l (a)
- „Oud bruin” típusú barna sörök 350 mg/l (a)
- Csökkentett energiatartalmú sör 25 mg/l (b)
- Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz 1000 mg/kg (b)
- Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények 350 mg/kg (a)
- Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, különleges táplálkozási célokra 1000 mg/kg (a)
- Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek 200 mg/kg (a)
- Feinkostsalat 350 mg/kg (b)
- Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, valamint marinírozott halak, rákok és puhatestűek 200 mg/kg (a)
- Csökkentett energiatartalmú levesek 110 mg/l (b)
- Szószok, mártások 350 mg/kg (b)
- Mustár 350 mg/kg (b)
Különleges táplálkozási célokra készült termékek
- A 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti csökkentett energiatartalmú élelmiszerek 450 mg/kg (a)
- A 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális - gyógyászati célra szánt - tápszerek, diétás élelmiszerek 450 mg/kg (a)
- Folyékony - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 350 mg/l (a)
- Szilárd - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők 500 mg/kg (a)
- Szirup- vagy rágótabletta-szerű - a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti - étrend-kiegészítők vitaminokkal, illetve ásványi anyagokkal 2000 mg/kg (a)
(*) Az aszpartám-aceszulfám sójának maximális felhasználási szintje alkotórészeinek, az aszpartámnak (E951) és az aceszulfám-K-nak (E950) a maximális felhasználási szintjéből vezethető le. Az aszpartám-aceszulfám sójának használata esetén sem az aszpartám (E951), sem az aceszulfám-K (E950) maximális felhasználási szintjét nem lehet túllépni sem külön-külön, sem együttesen (E950 + E951).
Az oszlopban megadott határértékek vagy
(a) aceszulfám-K vagy
(b) aszpartám equivalensben vannak kifejezve.
(1) A maximális felhasználási szintek szabad savban vannak kifejezve.
(2) A maximális felhasználási szintek szabad imidben vannak kifejezve.

4. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékekről

A rész

1. Az élelmiszerekben csak a B részben felsorolt anyag használható színezékként.

2. A C részben felsorolt élelmiszerekben nem szabad színezéket használni, kivéve, ha erről a D, E, vagy F rész másképpen rendelkezik.

3. A D, E és F részekben felsorolt élelmiszerekben csak az ott leírt feltételekkel szabad színezékeket felhasználni. Ugyanezekben az élelmiszerekben akkor is fel szabad használni a színezékeket, ha azok a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban: 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet] szerinti különleges táplálkozási célokra szánt termékek.

4. A kizárólag meghatározott felhasználási célra engedélyezett színezékeket az E rész tartalmazza.

5. Az élelmiszerekben általánosan engedélyezett színezékek listáját és felhasználásuk feltételeit az F rész tartalmazza.

6. A B-F részekben feltüntetett maximális szintek

a) a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre,

b) a színezékkészítményben lévő tiszta színezőanyag mennyiségére vonatkoznak.

7. A következő részek alkalmazásában a „quantum satis” (elegendő mennyiség) alatt azt kell érteni, hogy nincs számszerűen rögzített felhasználási szint, a színezékeket csak olyan mennyiségben szabad használni, amely a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) szerint a kívánt cél elérése szempontjából feltétlenül szükséges és nem vezeti félre a fogyasztót.

8. A hústermékek egészségügyi vizsgálatának igazolására és másfajta jelölésére csak az E 155 Barna HT, az E 133 Brillantkék FCF vagy az E 129 Alluravörös AC, illetve az E 133 Brillantkék FCF és az E 129 Alluravörös AC megfelelő keveréke használható fel.

9. A tojáshéj dekorációs színezésére vagy pecsételésére csak a B részben felsorolt színezékek használhatók fel.

10. Közvetlenül a lakosság számára csak a B részben felsorolt színezékek árusíthatók, kivéve az E 123, E 127, E 154, E 160b, E 161g, E 173 és E 180 számú anyagokat.

B rész

Az engedélyezett élelmiszer-színezékek listája

Megjegyzés: A következőkben felsorolt színezékek alumíniumlakkjai szintén engedélyezve vannak.

E szám Általános elnevezés Colour Index(1)
vagy leírás
E 100 Kurkumin 75300
E 101 a) Riboflavin
b) Riboflavin-5'-foszfát
E 102 Tartrazin 19140
E 104 Kinolinsárga 47005
E 110 Narancssárga FCF, Sunset Yellow FCF, 15985
Gelborange S, Orange Yellow S
E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok 75470
E 122 Azorubin, karmazsin 14720
E 123 Amaranth 16185
E 124 Neukokcin, Ponceau 4R, Kosnil vörös A 16255
E 127 Eritrozin 45430
E 129 Alluravörös AC 16035
E 131 Patentkék V 42051
E 132 Indigókármin, Indigotin 73015
E 133 Brillantkék FCF 42090
E 140 Klorofillok és klorofillinek
a) Klorofillok 75810
b) Klorofillinek 75815
E 141 Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei 175815
a) Klorofillok rézkomplexei
b) Klorofillinek rézkomplexei
E 142 Zöld S, Green S 44090
E 150a Karamell(2)
E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
E 151 Brillantfekete BN, Fekete PN 28440
E 153 Növényi szén
E 154 Barna FK, Brown FK
E 155 Barna HT, Brown HT 20285
E 160a Karotinok
a) vegyes karotinok 75130
b) béta-karotin 40800
E 160b Annatto, bixin, norbixin 75120
E 160c Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin
E 160d Likopin
E 160e Béta-apo-8'-karotinal (C30) 40820
E 160f Béta-apo-8'-karotinsav etilésztere (C30) 40825
E 161b Lutein
E 161g Kantaxantin
E 162 Céklavörös, betanin
E 163 Antociánok Gyümölcsből és zöldségekből fizikai eljárással készített
E 170 Kalcium-karbonát 77220
E 171 Titán-dioxid 77891
E 172 Vas-oxidok és vas-hidroxidok 77491
77492
77499
E 173 Alumínium
E 174 Ezüst
E 175 Arany
E 180 Litolrubin BK
(1) A Colour Index számok az 1982-es 3. kiadású Colour Index 1-7. köteteiből (1315. oldal), továbbá a következő módosításokból származnak: 37-40 (125.), 41-44 (127-50.), 45-48 (130.), 49-52 (132-50.) és 53-56 (135.).
(2) A karamell kifejezés többé-kevésbé intenzív barna színű, színezésre használt anyagokra utal. Nem azonos azzal a cukros aromás termékkel, amely cukrok melegítésével készül, és cukorkák, sütemények és alkoholos italok ízesítésére használják.

C rész

Azon élelmiszerek listája, amelyek hozzáadott színezékeket nem tartalmazhatnak

(Ezen rész szerinti tilalom nem érinti az átvitel (carry-over) elvét, tehát az itt felsorolt élelmiszerek tartalmazhatnak olyan színezéket, amelyet az előállításukhoz felhasznált összetevőben engedélyezetten használtak fel.)

1. Nyers élelmiszerek.

2. Minden palackozott vagy csomagolt víz.

3. Tej, részben fölözött vagy sovány tej, pasztőrözött vagy sterilezett, ideértve az UHT-kezelést is (ízesítés nélkül).

4. Csokoládés tej.

5. Savanyú tejkészítmények (fermentált tej, ízesítés nélkül).

6. Részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékek, az MÉ 1-3-2001/114 számú előírása értelmében (sűrített és porított tejtermékek).

7. Író (ízesítés nélkül).

8. Tejszín (ideértve az UHT-kezeléssel készültet is) és tejszínpor (ízesítés nélkül), tejfehérje-koncentrátumok.

9. Állati és növényi eredetű olajok és zsírok.

10. A baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló, a Tanács 1990. június 26-i 1906/90/EGK rendelete szerinti tojások és tojástermékek.

11. Lisztek, malomipari őrlemények és keményítők.

12. Kenyérfélék.

13. Száraztészta és gnocchi.

14. Cukor, beleértve az összes mono- és diszacharidot.

15. Paradicsomsűrítmények és üveges vagy dobozos paradicsomkonzervek.

16. Paradicsomalapú szószok.

17. Gyümölcslé és gyümölcsnektár, az MÉ 1-3-2001/112 számú előírása értelmében, továbbá zöldséglevek.

18. Gyümölcsök, zöldségek (beleértve a burgonyát is) és gombák - hőkezeléssel tartósítva vagy szárítva; feldolgozott gyümölcsök, zöldségek (a burgonyát is beleértve) és gombák.

19. Extra dzsem, extra zselé és cukrozott gesztenyekrém, az MÉ 1-3-2001/113 számú előírása értelmében; créme de pruneaux.

20. Halak, rákok és puhatestűek, hús, baromfi és vad, valamint ezek készítményei, de nem tartoznak ide az ezen összetevőket tartalmazó készételek.

21. Kakaótermékek és csokoládé összetevők a kakaó- és csokoládétermékekben, az MÉ 1-3-2000/36 számú előírása értelmében.

22. Pörkölt kávé, tea, cikória; tea- és cikóriakivonatok; forrázásra, illetve vizes kioldásra szánt tea, növény-, gyümölcs- és gabonamag-készítmények, valamint ezen termékek keverékei és instant keverékei.

23. Étkezési só, sóhelyettesítők, fűszerek és fűszerkeverékek.

24. Borok és más, a borpiac közös szervezéséről szóló, a Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendeletében meghatározott egyéb termékek.

25. Korn, Kornbrand, Ouzo, Grappa; Tsikoudia Krétáról, Tsipouro Macedóniából, Tsipouró Tesszáliából, Tsipouro Tyrnavosból, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London gin, gyümölcspárlatos italok, gyümölcspárlatok, a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, a Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete (a továbbiakban: 1576/89/EGK rendelet) értelmében.

26. Sambuca, Maraschino és Mistra az 1576/89/EGK rendelete értelmében.

27. Boralapú, ízesített, kis alkoholtartalmú italok (Sangria, Clarea és Zurra).

28. Borecet.

29. Csecsemők és kisgyermekek számára készült ételek a 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet értelmében, beleértve a nem egészséges csecsemők és kisgyermekek számára készült ételeket is.

30. Méz.

31. Maláta és malátatermékek.

32. Érlelt és nem érlelt (friss) sajtok (ízesítés nélkül), natúrtúró.

33. Juh és kecske tejéből készült vaj.

D rész

Azon élelmiszerek listája, amelyekhez csak az itt felsorolt színezőanyagok adhatók

Élelmiszerek Engedélyezett színezékek Maximális szint
Malátás kenyér E 150a Karamell quantum satis
E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
E 150a Karamell quantum satis
Sör E 150b Szulfitos karamell
Cidre bouché E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
Vaj (a csökkentett zsírtartalmú és a kon- centrált vajat is beleértve) E 160a Karotinok quantum satis
Margarin, minarin, más zsíremulziók és E 160a Karotinok quantum satis
vizet eredendően nem tartalmazó zsírok E 100 Kurkumin quantum satis
E 160b Annatto, bixin, norbixin 10 mg/kg
Zsályás Derby sajt E 140 Klorofillok quantum satis
Klorofillinek
E 141 Klorofillok és klorofillinek
rézkomplexei
Érlelt narancssárga, sárga és csontfehér E 160a Karotinok quantum satis
színű sajt, ízesítés nélküli ömlesztett sajtok E 160c Paprikakivonat
E 160b Annatto, bixin, norbixin 15 mg/kg
Vörös Leicester sajt E 160b Annatto, bixin, norbixin 50 mg/kg
Mimolette sajt E 160b Annatto, bixin, norbixin 35 mg/kg
Morbier sajt E 153 Növényi szén quantum satis
Vörös márványozott sajt E 120 Kosnil, kárminsav és kárminok 125 mg/kg
E 163 Antociánok quantum satis
Ecet E 150a Karamell quantum satis
E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
Whisky, Whiskey, gabonapálinka (Korn vagy Kornbrand vagy az Eua de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise kivéte- lével), borpárlat, rum, brandy, weinbrand, szőlőtörköly, szőlőtörkölypárlat (a Tsikoudia Tsipouro és az Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise kivételével), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, az 1576/89/EGK rendelet értelmében E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
Karamell
Szulfitos karamell
Ammóniás karamell
Szulfitos-ammóniás karamell
quantum satis
Ízesített boralapú italok (a bitter soda kivételével) és ízesített borok, az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, a Tanács 1991. június 10-i 1601/91/EGK rendelete (a továbbiakban: 1601/91/EGK rendelet) értelmében E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
Karamell
Szulfitos karamell
Ammóniás karamell
Szulfitos-ammóniás karamell
quantum satis
Americano E 150a Karamell quantum satis
E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
E 163 Antociánok
E 100 Kurkumin 100 mg/l (egyedileg vagy keverten)
E 101 a) Riboflavin
b) Riboflavin-5'-foszfát
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolinsárga
E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok
E 122 Azorubin, karmazsin
E 123 Amaranth
E 124 Neukokcin, Ponceau 4R
Bitter soda és bitter vino E 150a Karamell quantum satis
az 1601/91/EGK rendelet értelmében E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
E 100 Kurkumin 100 mg/l (egyedileg vagy keverten)
E 101 a) Riboflavin
b) Riboflavin-5'-foszfát
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolinsárga
E 110 Narancssárga FCF,
Sunset Yellow FCF, Gelborange S
E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok
E 122 Azorubin
E 123 Amaranth
E 124 Neukokcin, Ponceau 4R
E 129 Alluravörös AC
Meghatározott termőhelyen termelt likőr E 150a Karamell quantum satis
borok és minőségi likőrborok E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
Zöldségek ecetes-sós felöntőlében vagy olajban (az olívabogyó kivételével) E 101 a) Riboflavin quantum satis
b) Riboflavin-5'-foszfát
E 140 Klorofillok, klorofillinek
E 150a Karamell
E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
E 141 Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei
E 160a Karotinok
a) vegyes karotinok
b) béta-karotinok
E 162 Céklavörös, betanin
E 163 Antociánok
Extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízű reggeli gabonatermékek E 150c Ammóniás karamell quantum satis
E 160a Karotinok quantum satis
E 160b Annatto, bixin, norbixin 25 mg/kg
E 160c Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin quantum satis
Gyümölcsízesítésű reggeli gabonatermékek E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok 200 mg/kg
E 162 Céklavörös, betanin (egyedileg vagy keverten)
E 163 Antociánok
Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírása szerinti dzsem, zselé és marmelád, továbbá más hasonló gyümölcskészítmények, a csökkentett energiatartalmú termékeket is beleértve E 100
E 140

E 141
E 150a
E 150b
E 150c
E 150d
E 160a


E 160c
Kurkumin
Klorofillok
Klorofillinek
Klorofillok és klorofillinek réz-komplexei
Karamell
Szulfitos karamell
Ammóniás karamell
Szulfitos-ammóniás karamell
Karotinok
a) vegyes karotinok
b) béta-karotinok
Paprikakivonat, kapszantin, kapszurbin
quantum satis
E 162 Céklavörös, betanin
E 163 Antociánok
E 104 Kinolinsárga 100 mg/kg (egyedileg vagy keverten)
E 110 Narancssárga S,
Sunset Yellow FCF, Gelborange S
E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok
E 124 Neukokcin, Ponceau 4R
E 142 Zöld S, Green S
E 160d Likopin
E 161b Lutein
Töltelékes húskészítmények E 100 Kurkumin 20 mg/kg
Pâtés és terrines E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok 100 mg/kg
E 150a Karamell quantum satis
E 150b Szulfitos karamell quantum satis
E 150c Ammóniás karamell quantum satis
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell quantum satis
E 160a Karotinok 20 mg/kg
E 160c Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin 10 mg/kg
E 162 Céklavörös, betanin quantum satis
Luncheon meat E 129 Alluravörös 25 mg/kg
Breakfast sausages legalább 6% E 129 Alluravörös 25 mg/kg
cereáliatartalommal E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok 100 mg/kg
Burger meat legalább 4% zöldség-, illetve E 150a Karamell quantum satis
cereáliatartalommal E 150b Szulfitos karamell quantum satis
E 150c Ammóniás karamell quantum satis
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell quantum satis
Chorizó-kolbász E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok 200 mg/kg
Salchichon E 124 Neukokcin, Ponceau 4R 250 mg/kg
Sobrasada E 110 Narancssárga S, 135 mg/kg
Sunset Yellow FCF, Gelborange S
E 124 Neukokcin, Ponceau 4R 200 mg/kg
Pasturmas (ehető külső burkolata) E 100 Kurkumin
E 101 a) Riboflavin quantum satis
b) Riboflavin-5’-foszfát
E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok
Szárított burgonyagranulátumok és pelyhek E 100 Kurkumin quantum satis
Rehidratált borsókonzerv E 102 Tartrazin 100 mg/kg
(processed mushy and garden peas) E 133 Brillantkék FCF 20 mg/kg
E 142 Zöld S, Green S 10 mg/kg

E rész

A kizárólag meghatározott használatra engedélyezett színezékek listája

Színezék Élelmiszer Maximális szint
E 123 Amaranth Aperitif borok, a 15% (V/V)-nál kevesebb alkoholt tartalmazó szeszesitalok 30 mg/l
Kaviár (halikra) 30 mg/kg
E 127 Eritrozin Koktélcseresznye és cukrozott cseresznye 200 mg/kg
Bigarreaux cseresznye szirupban és koktélokban 150 mg/kg
E 154 Barna FK Füstölt hering 20 mg/kg
E 161g Kantaxantin Saucisses de Strasbourg 15 mg/kg
E 173 Alumínium Torták, sütemények, drazsé díszítésére használt külső cukorbevonatok quantum satis
E 174 Ezüst Édességek külső bevonata quantum satis
Csokoládék díszítése
Likőrök
E 175 Arany Édességek külső bevonata quantum satis
Csokoládék díszítése
Likőrök
E 180 Litolrubin BK Sajthéj quantum satis
E 160b Annatto, Bixin, Norbixin Margarin, minarin, más zsíremulziók és vizet eredendően nem tartalmazó zsírok 10 mg/kg
Díszítések és bevonatok 20 mg/kg
Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 10 mg/kg
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (fagylaltok, jégkrémek stb.) 20 mg/kg
Likőrök, a 15% (V/V)-nál kevesebb hozzáadott alkoholt tartalmazó italokat is beleértve 10 mg/l
Ízesített ömlesztett sajtok 15 mg/kg
Érlelt narancssárga, sárga és csontfehér színű sajtok, ízesítés nélküli ömlesztett sajtok 15 mg/kg
Desszertek 10 mg/kg
Snackek: száraz, pikáns ízű burgonya-, gabona- vagy keményítőalapú rágcsálnivalók:
- Extrudált és/vagy puffasztott pikáns ízű termékek 20 mg/kg
- Egyéb pikáns ízű snack-termékek, valamint pikáns ízű bevonattal ellátott dió- és mogyoróalapú snackek 10 mg/kg
Füstölt hal 10 mg/kg
Ehető sajthéj és ehető kolbász-burkolóanyag 20 mg/kg
Vörös Leicester sajt 50 mg/kg
Mimolette sajt 35 mg/kg
Extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízű reggeli gabonatermékek 25 mg/kg

F rész

A C és a D részben fel nem sorolt élelmiszerekhez engedélyezett színezékek

I.

A következő színezékek a II. fejezetben felsorolt élelmiszerekben és minden olyan élelmiszerben használhatók quantum satis szerint, amelyet a C és a D rész nem tartalmaz.

E 101 a) Riboflavin
b) Riboflavin-5'-foszfát
E 140 Klorofillok és klorofillinek
E 141 Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei
E 150a Karamell
E 150b Szulfitos karamell
E 150c Ammóniás karamell
E 150d Szulfitos-ammóniás karamell
E 153 Növényi szén
E 160a Karotinok
E 160c Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin
E 162 Céklavörös, betanin
E 163 Antociánok
E 170 Kalcium-karbonát
E 171 Titán-dioxid
E 172 Vas-oxidok és vas-hidroxidok
II.

A következő színezékeket egyedileg vagy keverten az e fejezetben megadott élelmiszerekhez a táblázatban megállapított maximális szintig szabad felhasználni.

Az alkoholmentes ízesített italok, szörpök, fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (fagylaltok, jégkrémek stb.), desszertek, finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények és édességek esetén azonban a színezékeket a táblázatban megadott határig csak úgy lehet használni, hogy az E 110, E 122, E 124 és E 155 számú színezékek közül egyiknek a mennyisége sem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot vagy mg/l-t.

E 100 Kurkumin
E 102 Tartrazin
E 104 Kinolinsárga
E 110 Narancssárga FCF, Sunset Yellow FCF, Gelborange S, Orange Yellow S
E 120 Kosnil, kárminsav, kárminok
E 122 Azorubin, karmazsin
E 124 Neukokcin, Ponceau 4R, Kosnil vörös A
E 129 Alluravörös AC
E 131 Patentkék V
E 132 Indigókármin, Indigotin
E 133 Brillantkék FCF
E 142 Zöld S, Green S
E 151 Brillantfekete BN, Fekete PN
E 155 Barna HT, Brown HT
E 160d Likopin
E 160e Béta-apo-8’-karotinál (C 30)
E 160f Béta-apo-8’-karotinsav etilésztere (C 30)
E 161b Lutein
Élelmiszerek Maximális szint
Alkoholmentes, ízesített italok 100 mg/l
Kandírozott gyümölcsök és zöldségek, Mostarda di frutta 200 mg/kg
Piros gyümölcsök konzervei 200 mg/kg
Vegyesgyümölcs-íz és -lekvár (az MÉ 2-33 számú irányelv szerint szabályozott)
Édességek 300 mg/kg
Díszítések és bevonatok 500 mg/kg
Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények (például kekszek, kalácsok, ostyák) 200 mg/kg
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (fagylaltok, jégkrémek stb.) 150 mg/kg
Ízesített ömlesztett sajtok 100 mg/kg
Desszertek (pl. pudingok, desszertöntetek) 150 mg/kg
Tejalapú desszertek, az ízesített tejtermékeket is beleértve (például Túró Rudi, túrókrémek) 150 mg/kg
Szószok, mártások, ízesítőanyagok (például curry-por, tandoora), relisch, ételízesítők, chutney és piccalilli 500 mg/kg
Mustár 300 mg/kg
Halkrém és rákkrém 100 mg/kg
Előfőzött rákok 250 mg/kg
Lazacpótlók 500 mg/kg
Surimi 500 mg/kg
Kaviár 300 mg/kg
Füstölt hal 100 mg/kg
Snackek: száraz, pikáns ízű, burgonya-, gabona- vagy keményítőalapú termékek:
- extrudált vagy puffasztott pikáns ízű termékek
- egyéb pikáns ízű snacktermékek, valamint pikáns ízű bevonattal ellátott dió- és mogyoróalapú snack

200 mg/kg
100 mg/kg
Ehető sajthéj és ehető kolbász-burkolóanyag quantum satis
Teljes értékű fogyókúrás termékek, amelyek a teljes napi étrend-helyettesítői vagy csak egy étkezést helyettesítenek 50 mg/kg
Orvosi ellenőrzés mellett használható teljes értékű termékek és étrend-kiegészítők 50 mg/kg
Folyékony étrend-kiegészítők 100 mg/l
Szilárd étrend-kiegészítők(1) 300 mg/kg
Levesek 50 mg/kg
Növényifehérje-alapú hús- és halanalógok 100 mg/kg
Szeszesitalok, a 15% (V/V)-nál kevesebb alkoholt tartalmazó italokat is beleértve,
a C és a D részben említettek kivételével
200 mg/l
Ízesített borok, ízesített boralapú italok és ízesített borkoktélok, a C és a D részben említettek kivételével 200 mg/l
Gyümölcsborok (csendes vagy szénsavas) 200 mg/l
Almabor (a cidre bouche kivételével) és körtebor
Ízesített gyümölcsborok, ízesített alma- és körtebor, gyümölcslikőrbor
(1) Megjegyzés: kapszulás termékek esetében a kapszulára nem vonatkozik az előírás.

5. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-95/2 számú előírása az édesítőszereken és a színezékeken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról

A rész

1. Csak a B és a D, E, F részekben felsorolt anyagok használhatók az élelmiszerekben a 1333/2008/EK rendelet I. melléklet 3-26. pontjaiban meghatározott célokra.

2. A B részben felsorolt élelmiszer-adalékanyagok az 1. pontban meghatározott célokra - a C részben felsorolt élelmiszerek kivételével a „quantum satis” elve szerint használhatók.

3. A 2. pont - eltérő rendelkezés hiányában - nem alkalmazható a következőkre:

a) - nyers élelmiszer (amely semmiféle, az eredeti állapotát lényegesen megváltoztató kezelésen nem ment keresztül; végezhettek azonban rajta válogatást, darabolást, csontozást, darálást, bőrtelenítést, hámozást, hántolást, aprítást, vagdalást, tisztítást, kopasztást, gyorsfagyasztást vagy fagyasztást, hűtést, őrlést, kifejtést, csomagolást vagy kicsomagolást),

- az MÉ 1-3-2001/110 számú előírása szerinti méz,

- növényi vagy állati eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok,

- vaj,

- pasztőrözött és sterilezett (beleértve az UHT-kezelt), fölözött, részben fölözött és teljes zsírtartalmú tej és pasztőrözött teljes zsírtartalmú tejszín,

- nem ízesített, fermentált, élő mikroflórájú tejtermékek,

- a külön jogszabály szerinti természetes ásványvíz és forrásvíz,

- kávé (kivéve az ízesített instant kávét) és kávékivonatok,

- nem ízesített tealevél,

- az MÉ 1-3-2001/111 számú előírása szerinti cukrok,

- száraztészta, kivéve a gluténmentes, illetve a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletnek [a továbbiakban: 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet] megfelelően gyártott fehérjeszegény diétára szánt tésztát,

- természetes, nem ízesített író (kivéve a sterilezett írót),

b) a 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek, beleértve a nem egészséges csecsemők és kisgyermekek számára szánt élelmiszereket is, amelyekre a G rész rendelkezései vonatkoznak,

c) a C részben felsorolt élelmiszerekre, amelyek csak a C, D és E részekben felsorolt adalékanyagokat tartalmazhatják, az ott előírt feltételekkel.

4. A D és E részben felsorolt adalékanyagokat csak az ott felsorolt élelmiszerekben, az ott megadott feltételekkel szabad használni.

5. Az F részben felsorolt adalékanyagok az ott megadott feltételekkel használhatók hordozóként vagy hordozóoldószerként.

6. Ezt az előírást a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre a 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelettel összhangban kell alkalmazni.

7. A következő részekben engedélyezett szintek - ha más utalás nincs erre - az élelmiszer forgalomba került állapotára vonatkoznak.

8. A következő részek alkalmazásában a „quantum satis” (elegendő mennyiség) alatt azt kell érteni, hogy nincs számszerűen rögzített felhasználási szint, az adalékanyagokat csak olyan mennyiségben szabad használni, amely a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) szerint a kívánt cél elérése szempontjából feltétlenül szükséges és nem vezeti félre a fogyasztót.

B rész

Az A rész 3. pont szerinti élelmiszerek kivételével általánosan használható élelmiszer-adalékanyagok

Megjegyzés:

1) Az ezen a listán lévő anyagok - az A rész 3. pont szerinti élelmiszerek kivételével - valamennyi élelmiszerhez hozzáadhatók a „quantum satis” elv szerint.

2) Az E 407, E 407a és E 440 számú anyagok cukorfélékkel standardizálhatók olyan feltétellel, hogy ezt az E szám vagy a megnevezés mellett deklarálják.

3) A használt jelek:

* Az E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 és E 949 számú anyagok az A rész 3. pont szerinti élelmiszerekben is használhatók.

# Az E 410, E 412, E 415 és E 417 anyagok nem használhatók a fogyasztáskor rehidratálásra szánt dehidratált élelmiszerek előállítására.

4) Az E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 és E 440 számok alatt felsorolt anyagok azonban nem használhatók fel zselés minicsészékben, amelyek ezen előírás alkalmazásában szilárd állagú zselés édességet jelentenek, félmerev minicsészékben vagy minikapszulákban, amelyek egy falatban történő elfogyasztásra valók, a minicsészékre vagy minikapszulákra gyakorolt nyomással juttatva őket a szájba.

E szám Név
E 170 kalcium-karbonát
E 260 ecetsav
E 261 kálium-acetát
E 262 nátrium-acetátok
a) nátrium-acetát
b) nátrium-hidrogén-acetát (nátrium-diacetát)
E 263 kalcium-acetát
E 270 tejsav
E 290 szén-dioxid*
E 296 almasav
E 300 aszkorbinsav
E 301 nátrium-aszkorbát
E 302 kalcium-aszkorbát
E 304 aszkorbinsav zsírsav-észterei
a) aszkorbil-palmitát
b) aszkorbil-sztearát
E 306 tokoferolban dús extraktum
E 307 alfa-tokoferol
E 308 gamma-tokoferol
E 309 delta-tokoferol
E 322 lecitinek
E 325 nátrium-laktát
E 326 kálium-laktát
E 327 kalcium-laktát
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
a) nátrium-dihidrogén-citrát
b) dinátrium-dihidrogén-citrát
c) trinátrium-citrát
E 332 kálium-citrátok
a) kálium-dihidrogén-citrát
b) trikálium-citrát
E 333 kalcium-citrátok
a) kalcium-hidrogén-citrát
b) dikalcium-dihidrogén-dicitrát
c) trikalcium-citrát (trikalcium-dicitrát)
E 334 borkősav (L(+)-)
E 335 nátrium-tartarátok
a) nátrium-hidrogén-tartarát
b) dinátrium-tartarát
E 336 kálium-tartarátok
a) kálium-hidrogén-tartarát
b) dikálium-tartarát
E 337 kálium-nátrium-tartarát
E 350 nátrium-malátok
a) nátrium-malát
b) nátrium-hidrogén-malát
E 351 kálium-malát
E 352 kalcium-malátok
a) kalcium-malát
b) kalcium-hidrogén-malát (kalcium-dihidrogén-dimalát)
E 354 kalcium-tartarát
E 380 triammónium-citrát
E 400 alginsav
E 401 nátrium-alginát
E 402 kálium-alginát
E 403 ammónium-alginát
E 404 kalcium-alginát
E 406 agar
E 407 karragén (gyöngyzuzmó)
E 407a feldolgozott euchema tengeri moszat
E 410 szentjánoskenyérliszt#
E 412 guargumi# (guargyanta)
E 413 tragantmézga
E 414 gumiarábikum
E 415 xantángumi# (xantángyanta)
E 417 taramagliszt#
E 418 gellángumi
E 422 glicerin
E 440 pektinek
a) pektin
b) lebontott pektin (amidált pektin)
E 460 cellulóz
a) mikrokristályos cellulóz
b) porított cellulóz
E 461 metil-cellulóz
E 462 etil-cellulóz
E 463 (hidroxi-propil)-cellulóz
E 464 (hidroxi-propil)-metil-cellulóz
E 465 etil-metil-cellulóz
E 466 (karboxi-metil)-cellulóz
nátrium-[(karboxi-metil)-cellulóz]
cellulózgumi
E 469 enzimesen hidrolizált karboxi-metil cellulóz
enzimesen hidrolizált cellulózgumi
E 470a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói
E 470b zsírsavak magnéziumsói
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
E 472a zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei
E 472b zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei
E 472d zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észterei
E 472e zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei
E 472f zsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav-észterei
E 500 nátrium-karbonátok
a) nátrium-karbonát
b) nátrium-hidrogén-karbonát
c) nátrium-szeszkvikarbonát
E 501 kálium-karbonátok
a) kálium-karbonát
b) kálium-hidrogén-karbonát
E 503 ammónium-karbonátok
a) ammónium-karbonát
b) ammónium-hidrogén-karbonát
E 504 magnézium-karbonátok
a) magnézium-karbonát
b) magnézium-dihidrogén-dikarbonát
E 507 sósav
E 508 kálium-klorid
E 509 kalcium-klorid
E 511 magnézium-klorid
E 513 kénsav
E 514 nátrium-szulfátok
a) nátrium-szulfát
b) nátrium-hidrogén-szulfát
E 515 kálium-szulfátok
a) kálium-szulfát
b) kálium-hidrogén-szulfát
E 516 kalcium-szulfát
E 524 nátrium-hidroxid
E 525 kálium-hidroxid
E 526 kalcium-hidroxid
E 527 ammónium-hidroxid
E 528 magnézium-hidroxid
E 529 kalcium-oxid
E 530 magnézium-oxid
E 570 zsírsavak
E 574 glükonsav
E 575 glükono-delta-lakton
E 576 nátrium-glükonát
E 577 kálium-glükonát
E 578 kalcium-diglükonát
E 640 glicin és nátriumsója
E 920 L-cisztein (csak lisztkezelőszerként használható)
E 938 argon*
E 939 hélium*
E 941 nitrogén*
E 942 dinitrogén-oxid*
E 948 oxigén*
E 949 hidrogén*
E 1103 invertáz
E 1200 polidextróz
E 1404 oxidált keményítő
E 1410 monokeményítő-foszfát
E 1412 dikeményítő-foszfát
E 1413 foszforilezett dikeményítő-foszfát
E 1414 acetilezett dikeményítő-foszfát
E 1420 acetilezett keményítő
E 1422 acetilezett dikeményítő-adipát
E 1440 (hidroxi-propil)-keményítő
E 1442 (hidroxi-propil)-dikeményítő-foszfát
E 1450 keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát
E 1451 acetilezett oxidált keményítő

C rész

Azok az élelmiszerek, amelyekben a B rész szerinti adalékanyagok közül csak az itt felsoroltak használhatók fel

Élelmiszer Adalékanyag Maximális szint
Az MÉ 1-3-2000/36 számú előírás szerinti kakaó- és csokoládétermékek(1) E 330 citromsav 5 g/kg
E 322 lecitinek quantum satis
E 334 borkősav 5 g/kg
E 422 glicerin quantum satis
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei quantum satis
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei quantum satis
E 170 kalcium-karbonát a zsírmentes szárazanyag 7%-a, kálium-karbonátban kifejezve
E 500 nátrium-karbonátok
E 501 kálium-karbonátok
E 503 ammónium-karbonátok
E 504 magnézium-karbonát
E 524 nátrium-hidroxid
E 525 kálium-hidroxid
E 526 kalcium-hidroxid
E 527 ammónium-hidroxid
E 528 magnézium-hidroxid
E 530 magnézium-oxid
E 414 gumiarábikum kizárólag fényező-anyagként, quantum satis
E 440 pektinek
Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti gyümölcslevek és nektárok E 300 aszkorbinsav quantum satis
Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti ananászlé E 296 almasav 3 g/l
Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti nektárok E 330 citromsav 5 g/l
E 270 tejsav 5 g/l
Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírás szerinti szőlőlé E 170 kalcium-karbonát quantum satis
E 336 kálium-tartarátok quantum satis
Az MÉ 1-3-2001/112 számú előírása szerinti gyümölcslevek E 330 citromsav 3 g/l
Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírás szerinti extra dzsem és extra zselé E 440 pektinek quantum satis
E 270 tejsav quantum satis
E 296 almasav
E 300 aszkorbinsav
E 327 kalcium-laktát
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
E 334 borkősav
E 335 nátrium-tartarátok
E 350 nátrium-malátok
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírás szerinti dzsem, zselé és marmelád, valamint más kenhető gyümölcskészítmények, beleértve az MÉ 2-33 számú irányelv szerinti és a csökkentett energiatartalmú termékeket E 440 pektinek quantum satis
E 270 tejsav
E 296 almasav
E 300 aszkorbinsav
E 327 kalcium-laktát
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
E 334 borkősav
E 335 nátrium-tartarátok
E 350 nátrium-malátok
E 400 alginsav 10 g/kg (önmagában vagy kombinációban)
E 401 nátrium-alginát
E 402 kálium-alginát
E 403 ammónium-alginát
E 404 kalcium-alginát
E 406 agar
E 407 karragén
E 410 szentjánoskenyérliszt
E 412 guargumi
E 415 xantángumi
E 418 gellángumi
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei quantum satis
E 509 kalcium-klorid
E 524 nátrium-hidroxid
Az MÉ 1-3-2001/114 számú előírás szerinti részben vagy teljesen dehidratált tej (sűrített tej és tejpor) E 300 aszkorbinsav quantum satis
E 301 nátrium-aszkorbát
E 304 aszkorbinsav zsírsav-észterei
E 322 lecitinek
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 407 karragén
E 500b nátrium-hidrogén-karbonát
E 501b kálium-hidrogén-karbonát
E 509 kalcium-klorid
Teljes zsírtartalmú pasztőrözött
tejszín
E 401 nátrium-alginát quantum satis
E 402 kálium-alginát
E 407 karragén
E 466 nátrium-[(karboxi-metil)-cellulóz]
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
Fagyasztott és gyors-fagyasztott, nyers gyümölcsök és zöldségek; E 296 almasav quantum satis (csak hámozott burgonya esetében)
előcsomagolt, fogyasztásra kész hűtött E 300 aszkorbinsav quantum satis
gyümölcsök és zöldségek, E 301 nátrium-aszkorbát
előcsomagolt, nyers hámozott E 302 kalcium-aszkorbát
burgonya, E 330 citromsav
Gyümölcsbefőttek E 331 nátrium-citrátok
Nyers halak, rákok és puhatestűek E 332 kálium-citrátok
(fagyasztva és gyorsfagyasztva) E 333 kalcium-citrátok
E 440 pektin quantum satis (csak az almabefőttön kívüli gyümölcsbefőttekben)
E 509 kalcium-klorid
Gyorsan főzhető rizs E 471 E 472a zsírsavak mono- és digliceridjei zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei quantum satis
Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok (kivéve a nyers olajokat és az olívaolajokat) E 304 aszkorbinsav zsírsav-észterei quantum satis
E 306 tokoferolban dús extraktum
E 307 alfa-tokoferol
E 308 gamma-tokoferol
E 309 delta-tokoferol
E 322 lecitinek 30 g/l
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei 10 g/l
E 330 citromsav quantum satis
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok (kivéve a nyers olajokat és az olívaolajokat), melyek speciális sütési, illetve főzési célra vagy mártásszósz készítésére szolgálnak E 270 tejsav quantum satis
E 300 aszkorbinsav
E 304 aszkorbinsav zsírsav-észterei
E 306 tokoferolban dús extraktum
E 307 alfa-tokoferol
E 308 gamma-tokoferol
E 309 delta-tokoferol
E 322 lecitinek 30 g/l
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei 10 g/l
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észterei quantum satis
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
Finomított olívaolaj, beleértve az olívapogácsa-olajat is E 307 alfa-tokoferol 200 mg/l
Érlelt sajtok E 170 kalcium-karbonát quantum satis
E 504 magnézium-karbonátok
E 509 kalcium-klorid
E 575 glükono-delta-lakton
E 500b nátrium-hidrogén-karbonát quantum satis
(csak a savanyútejsajt esetében)
Mozzarella és savósajtok E 260 ecetsav quantum satis
E 270 tejsav
E 330 citromsav
E 460b cellulózpor quantum satis (csak a reszelt és szeletelt sajtok esetében)
E 575 glükono-delta-lakton quantum satis
Dobozos és üveges gyümölcs- és zöldségkonzervek E 260 ecetsav quantum satis
E 261 kálium-acetát
E 262 nátrium-acetát
E 263 kalcium-acetát
E 270 tejsav
E 296 almasav
E 300 aszkorbinsav
E 301 nátrium-aszkorbát
E 302 kalcium-aszkorbát
E 325 nátrium-laktát
E 326 kálium-laktát
E 327 kalcium-laktát
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
E 334 borkősav
E 335 nátrium-tartarátok
E 336 kálium-tartarátok
E 337 kálium-nátrium-tartarát
E 509 kalcium-klorid
E 575 glükono-delta-lakton
Gehakt E 300 aszkorbinsav quantum satis
E 301 nátrium-aszkorbát
E 302 kalcium-aszkorbát
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
Előcsomagolt, friss, darált húsok E 300 aszkorbinsav quantum satis
E 301 nátrium-aszkorbát
E 302 kalcium-aszkorbát
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
Kizárólag liszt, víz, élesztő vagy kovász és só felhasználásával készített kenyér E 260 ecetsav quantum satis
E 261 kálium-acetát
E 262 nátrium-acetát
E 263 kalcium-acetát
E 270 tejsav
E 300 aszkorbinsav
E 301 nátrium-aszkorbát
E 302 kalcium-aszkorbát
E 304 aszkorbinsav zsírsav-észterei
E 322 lecitinek
E 325 nátrium-laktát
E 326 kálium-laktát
E 327 kalcium-laktát
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
E 472a zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei
E 472d zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észterei
E 472e zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei
E 472f zsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav-észterei
Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek, pain courant français E 260 ecetsav quantum satis
E 261 kálium-acetát
E 262 nátrium-acetát
E 263 kalcium-acetát
E 270 tejsav
E 300 aszkorbinsav
E 301 nátrium-aszkorbát
E 302 kalcium-aszkorbát
E 304 aszkorbinsav zsírsav-észterei
E 322 lecitinek
E 325 nátrium-laktát
E 326 kálium-laktát
E 327 kalcium-laktát
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
Friss, nyers tészták E 270 tejsav quantum satis
E 300 aszkorbinsav
E 301 nátrium-aszkorbát
E 322 lecitinek
E 330 citromsav
E 334 borkősav
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
E 575 glükono-delta-lakton
Borok, likőrborok pezsgők és részben erjesztett szőlőmustok A borokra vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerint
Sör E 270 tejsav quantum satis
E 300 aszkorbinsav
E 301 nátrium-aszkorbát
E 330 citromsav
E 414 gumiarábikum
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras
Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 300 aszkorbinsav quantum satis
E 301 nátrium-aszkorbát
Ananász- és passió- gyümölcslevek és nektárok E 440 pektin 3 g/l
Szeletelt és reszelt érlelt sajtok E 170 kalcium-karbonát quantum satis
E 504 magnézim-karbonátok
E 509 kalcium-klorid
E 575 glükono-deltalakton
E 460 cellulózok
Savanyú tejszín vaj E 500 nátrium-karbonátok quantum satis
UHT kecsketej E 331 nátrium-citrátok 4 g/l
Gesztenye lében E 410 szentjánoskenyérliszt quantum satis
E 412 guargumi
E 415 xantángumi
(1) A csökkentett energiatartalmú és a hozzáadott cukrot nem tartalmazó kakaó- és csokoládétermékekre a C rész nem vonatkozik.

D rész

Feltételekkel használható tartósítószerek és antioxidánsok

I. Szorbátok, benzoátok és p-hidroxi-benzoátok

E szám Név Rövidítés
E 200 szorbinsav SA
E 202 kálium-szorbát
E 203 kalcium-szorbát
E 210 benzoesav BA1
E 211 nátrium-benzoát
E 212 kálium-benzoát
E 213 kalcium-benzoát
E 214 etil-(p-hidroxi-benzoát) PHB
E 215 nátrium-etil-(p-hidroxi-benzoát)
E 218 metil-(p-hidroxi-benzoát)
E 219 nátrium-metil-(p-hidroxi-benzoát)
1 Benzoesav bizonyos fermentált termékekben a fermentációs eljárás eredményeként jó gyártási gyakorlat mellett is jelen lehet.

Megjegyzés:

1. Valamennyi fent említett anyag maximális szintje szabad savban van kifejezve.

2. A táblázatban használt rövidítések a következőt jelentik:

- SA + BA: SA és BA egyedileg vagy keverten használva,

- SA + PHB: SA és PHB egyedileg vagy keverten használva,

- SA + BA + PHB: SA, BA és PHB egyedileg vagy keverten használva.

3. A megadott maximális felhasználhatósági szintek a gyártó előírásait követő előállítási módon elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre vonatkoznak.

Maximális szint, mg/kg vagy mg/l
Élelmiszer SA BA PHB SA +
BA
SA +
PHB
SA + BA + PHB
Boralapú, ízesített, kis alkoholtartalmú italok 200
Alkoholmentes ízesített italok(1) 300 150 250 SA + 150 BA
Tea-, gyümölcs- és növénykivonat-koncentrátumok 600
Erjesztetlen szőlőlé vallási célra 2000
A borokra vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerinti borok; alkoholmentes bor; gyümölcsbor (beleértve az alkoholmentest) Made wine; almabor és körtebor (beleértve az alkoholmentest) 200
Sřd…. Saft vagy Sřdet... Saft 500 200
Alkoholmentes sör, KEG hordóban 200
Mézsör 200
15% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú szeszes italok 200 200 400
Ravioli és hasonló termékek töltelékei 1000
Kis cukortartalmú dzsem, zselé, marmelád és hasonló kis energiatartalmú vagy cukormentes termékek; más gyümölcsalapú kenhető termékek
Mermeladas
500 1000
Kandírozott, kristályosított és mázzal bevont gyümölcs és zöldség 1000
Aszalt gyümölcs 1000
Fruktgrod és Rote Grütze 1000 500
Gyümölcs- és zöldségkészítmények, beleértve a gyümölcsalapú szószokat, mártásokat, kivéve a tartósított püréket, habokat, befőtteket, salátát és hasonló termékeket 1000
Zöldségek ecetes-sós felöntőlében vagy olajban (kivéve az olívabogyót) 2000
Burgonyatészta és elősütött burgonyaszeletek 2000
Gnocchi 1000
Polenta 200
Olívabogyók és olívabogyó-alapú készítmények 1000 500 1000
Főtt, füstölt vagy szárított húskészítmények zselés bevonata, pástétom 1000
Szárított húskészítmények felületkezelésére quantum satis
Féltartós haltermék, beleértve a halikratermékeket 2000
Sózott, szárított hal 200
Crangon crangon és crangon vulgaris, főtt 6000
Előcsomagolt, szeletelt sajt 1000
Nem érlelt (friss) sajt 1000
Ömlesztett sajt 2000
Rétegelt sajt és más élelmiszert tartalmazó sajt 1000
Hőkezeletlen, tejalapú desszertek 300
Alvasztott tej 1000
Tojáslé (fehérje, sárgája vagy teljes tojás) 5000
Dehidratált, koncentrált, fagyasztott, gyorsfagyasztott tojáskészítmények 1000
Előcsomagolt, szeletelt kenyér és rozskenyér 2000
Elősütött, előcsomagolt, kiskereskedelmi forgalomra szánt sütőipari termékek és csökkentett energiatartalmú, kiskereskedelmi forgalomra szánt kenyér 2000
Finom pékáruk, sütemények, réteslap, tartós lisztes készítmények, 0,65-nél nagyobb vízaktivitással 2000
Gabona- vagy burgonyaalapú snack és bevont dió 1000 (max.
300 PHB)
Folyékony tészták 2000
Édességek (csokoládé kivételével) 1500 (max.
300 PHB)
Rágógumi 1500
Öntetek (palacsinta-szirupok, ízesített turmix- és fagylaltszirupok; más hasonló termékek) 1000
Zsíremulziók (a vaj kivételével) 60% vagy ennél nagyobb zsírtartalommal 1000
Zsíremulziók 60%-nál kisebb zsírtartalommal (például margarinok) 2000
Emulgeált mártások, szószok (majonézek, salátaöntetek) 60% vagy ennél nagyobb zsírtartalommal 1000 500 1000
Emulgeált mártások, szószok (majonézek, salátaöntetek) 60%-nál kisebb zsírtartalommal 2000 1000 2000
Nem emulgeált mártások, szószok (például salátaöntetek) 1000
Elkészített saláták 1500
Mustár 1000
Ízesítők és fűszerkészítmények 1000
Folyékony levesek és erőlevesek (kivéve a konzerveket) 500
Aszpik 1000 500
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, kivéve a 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek.
27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti testtömeg-
csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek
1500
Mehu és Makeutettu 500 200
Hús-, hal-, rák- és fejlábú analógok, valamint fehérje bázisú sajtok 2000
Dulce de membrillo 1000
Marmelada 1500
Ostkaka 2000
Pasha 1000
Semmelknödelteig 2000
Sajtok és sajtanalógok (csak felületkezelésre) quantum satis
Főzött cékla 2000
Kollagén alapú burkolóanyagok 0,6 feletti vízaktivitással quantum satis
Aromák 1500
Főtt rákfélék és puhatestűek 1000 2000
A 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerinti folyékony étrend-kiegészítők 2000
(1) Tejalapú italok nem tartoznak ide.

II. Kén-dioxid és szulfitok

E szám Név
E 220 kén-dioxid
E 221 nátrium-szulfit
E 222 nátrium-hidrogén-szulfit
E 223 dinátrium-diszulfit
E 224 dikálium-diszulfit
E 226 kalcium-szulfit
E 227 kalcium-hidrogén-szulfit (kalcium-dihidrogén-diszulfit)
E 228 kálium-hidrogén-szulfit

Megjegyzés:

1. A megengedett maximális szintek SO2-ként mg/kg vagy mg/l-ben vannak kifejezve és az összes forrásból származó teljes mennyiségre vonatkoznak.

2. A legfeljebb 10 mg/kg vagy mg/liter SO2-tartalom SO2-mentességet jelent.

Élelmiszer Maximális szint, mg/kg vagy mg/l,
SO2-ben kifejezve
Burger meat, legalább 4% zöldség-, illetve gabonaféle-tartalommal 450
Breakfast sausages 450
Longaniza fresca és Butifarra fresca 450
Gadidae hal, szárított, sózott 200
Rákfélék és lábasfejűek
- friss, fagyasztott és gyorsfagyasztott 150(1)
- rákfélék, Penaeidae Solenoceridae, Aristaeidae család:
- 80 egységig 150(1)
- 80 és 120 egység között 200(1)
- 120 egység felett 300(1)
Rákfélék és lábasfejűek
- főtt 50(1)
- főtt rákfélék, Penaeidae Solenoceridae, Aristaeidae család:
- 80 egységig 135(1)
- 80 és 120 egység között 180(1)
- 120 egység felett 270(1)
Száraz kekszek 50
Keményítők (kivéve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozott gabona-alapú élelmiszerekben és a bébiételekben lévő keményítőket) 50
Sago 30
Gyöngyárpa 30
Szárított, granulált burgonya 400
Gabona- és burgonyaalapú snack 50
Hámozott burgonya 50
Feldolgozott burgonyák (beleértve a fagyasztott és a gyorsfagyasztott burgonyákat is) 100
Burgonyatészta 100
Fehér zöldségek, szárítva 400
Feldolgozott fehér zöldségek (beleértve a fagyasztott és gyorsfagyasztott fehér termékeket is) 50
Aszalt gyömbér 150
Szárított paradicsom 200
Tormakrém 800
Vöröshagyma-, fokhagyma- és gyöngyhagymapép vagy -krém 300
Zöldségek és gyümölcsök ecetes-sós felöntőlében vagy olajban (kivéve az olajbogyót és a sós vizes sárga paprikát) 100
Sárga paprika sós vízben 500
Feldolgozott gombák (beleértve a fagyasztott gombákat is) 50
Szárított gombák 100
Szárított gyümölcsök
- sárgabarack, őszibarack, szőlő, szilva és füge 2000
- banán 1000
- alma és körte 600
- egyéb (beleértve a héjas diót is) 500
Kókuszreszelék 50
Kandírozott, kristályos és mázzal bevont gyümölcs, zöldség, angelikagyökér, citrushéj 100
Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírás szerinti dzsem, zselé, marmelád (kivéve extra dzsemet és extra zselét) és más kenhető gyümölcskészítmények, beleértve a csökkentett energiatartalmú termékeket 50
Jams, jellies és marmelades, kénessavval kezelt gyümölcsökből készítve 100
Gyümölcsalapú süteménytöltelékek 100
Citrusléalapú ízesítők 200
Sűrített szőlőlé, házi borkészítésre 2000
Mostarda di frutta 100
Zselézett gyümölcskivonat, a végső felhasználónak eladásra kínált folyékony pektin 800
Fehérhúsú cseresznyebefőtt, rehidratált aszalt gyümölcs 100
Citromszelet befőtt 250
Az MÉ 1-3-2001/111 számú előírás szerinti cukortermékek, kivéve a glükózszirupot és a szárított glükózszirupot 10
Glükózszirup és szárított glükózszirup 20
Cukorrépa- és cukornádmelasz 70
Egyéb cukrok 40
Öntetek (palacsinta-szirupok, ízesített szirupok tejturmixokhoz és fagylalthoz; hasonló termékek) 40
Narancs-, grapefruit-, alma- és ananászlé nagybani kiszerelésben a vendéglátó létesítmények számára 50
Zöldcitrom (lime) és citromlé 350
Gyümölcslé alapú koncentrátumok legalább 2,5% árpával (barley water) 350
Egyéb gyümölcslé vagy zúzottgyümölcs-alapú koncentrátumok; capilé groselha 250
Gyümölcslét tartalmazó alkoholmentes ízesített italok 20 csak carry overként a koncentrátumból
Alkoholmentes ízesített italok legalább 235 g/l glükózszirup-tartalommal 50
Erjesztetlen szőlőlé vallási célra 70
Glükózszirup-alapú édességek 50 csak carry overként a glükózszirupból
Sör, beleértve a kis alkoholtartalmú és az alkoholmentes sört 20
Sör, amelynek utóerjesztése a hordóban ment végbe 50
Borok A borokra vonatkozó külön jogszabályokban előírtak szerint
Alkoholmentes bor 200
Made wine 260
Almabor, körtebor, gyümölcsbor (beleértve az alkoholmentes termékeket is) 200
Mézsör 200
Erjesztett ecet 170
Mustár, a dijoni mustár kivételével 250
Dijoni mustár 500
Zselatin 50
Zöldség és gabonafehérje alapú hús-, hal- és kagylóanalógok 200
Marinált dió, mogyoró 50
Vákuumcsomagolt kukorica 100
Egész körtét tartalmazó desztillált szeszes italok 50
Salsicha fresca 450
Csemegeszőlő 10
Friss licsi 10 (ehető részekben mérve)
(1) Az ehető részben.

III. Egyéb tartósítószerek

E szám Név Élelmiszer Maximális szint
E 234 nizin(1) Búzadara- és tápióka- pudingok és hasonló termékek 3 mg/kg
Érlelt sajtok és ömlesztett sajtok 12,5 mg/kg
Clotted cream Mascarpone 10 mg/kg
E 235 natamicin Kemény, félkemény és féllágy sajtok, valamint szárított, füstölt kolbászok felületkezelésére 1 mg/dm2 felület (5 mm-es mélységben nem lehet jelen)
E 239 hexametilén-tetramin Provolone sajt 25 mg/kg maradék mennyiség formaldehidben kifejezve
E 242 dimetil-dikarbonát Alkoholmentes ízesített italok
Alkoholmentes bor
Folyékony tea- koncentrátum
250 mg/l beadagolt mennyiség, maradék nem mutatható ki
E 284 bórsav Kaviár 4 g/kg, bórsavban kifejezve
E 285 nátrium-tetraborát (borax)
(1) Ezen anyag bizonyos sajtokban az érési folyamat következtében természetesen is jelen lehet.
E szám Név Élelmiszer Az előállítás során hozzáadható legnagyobb mennyiség (NaNO2-ben kifejezve) Legmagasabb maradékszint (NaNO2-ben kifejezve)
E 249 kálium-nitrit(x) Húskészítmények 150 mg/kg
E 250 nátrium-nitrit(x) Sterilezett húskészítmények
(Fo > 3.00)(y)
100 mg/kg
Hagyományos sós lében pácolt húskészítmények (1.):
Wiltshire bacon (1.1.); 175 mg/kg
Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados) Toucinho fumado (1.2.); és hasonló termékek
Wiltshire ham (1.1.);
és hasonló termékek
100 mg/kg
Rohschinken nassgepökelt (1.6);
és hasonló termékek
50 mg/kg
Cured tongue (1.3.) 50 mg/kg
Hagyományos szárazon pácolt húskészítmények (2.):
Dry cured bacon (2.1.);
és hasonló termékek
175 mg/kg
Dry cured ham (2.1.); 100 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2.);
Presunto, presunto da pá és paio do lombo
(2.3.);
és hasonló termékek
Rohschinken trockengepökelt (2.5.)
és hasonló termékek
50 mg/kg
Egyéb hagyományosan pácolt húskészítmények (3.):
Vysočina
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš
(3.5.);
és hasonló termékek
180 mg/kg
Rohschinken, trocken- 50 mg/kg
/nassgepökelt (3.1.);
és hasonló termékek
Jellied veal and brisket (3.2.)
E 251
E 252
nátrium-nitrát(z)
kálium-nitrát(z)
Nem hőkezelt, száraz
húskészítmények
150 mg/kg
Hagyományos sós lében pácolt húskészítmények (1.):
Kylmäsavustettu poronliha; 300 mg/kg
Kallrökt renkött (1.4.);
Wiltshire bacon és Wiltshire ham (1.1.); 250 mg/kg
Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados) és
Toucinho fumado (1.2.);
Rohschinken, nassgepökelt (1.6.);
és hasonló termékek
Bacon, Filet de bacon (1.5.);
és hasonló termékek
250 mg/kg
hozzáadott
E 249 vagy
E 250 nélkül
Cured tongue (1.3.) 10 mg/kg
Hagyományos szárazon pácolt húskészítmények (2.):
Dry cured bacon és Dry cured ham (2.1.); 250 mg/kg
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2.);
Presunto, presunto da pá és paio do lombo (2.3.);
Rohschinken, trockengepökelt (2.5.);
és hasonló termékek
Jambon sec, jambon sel sec et autres pičces maturées séchées similaires (2.4.) 250 mg/kg hozzáadott
E 249 vagy
E 250 nélkül
Egyéb hagyományosan pácolt húskészítmények (3.):
Rohwürste (Salami és Kantwurst) (3.3.); 300 mg/kg (hozzáadott
E 249 vagy
E 250 nélkül)
Rohschinken, trocken- 250 mg/kg
/nassgepökelt (3.1.);
és hasonló termékek
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4.);
Saucissons secs (3.6.);
és hasonló termékek
250 mg/kg (hozzáadott E 249 vagy E 250 nélkül)
Jellied veal and brisket (3.2.) ; 10 mg/kg
Kemény, félkemény és féllágy sajtok 150 mg/kg a sajttejben vagy ennek megfelelő szint, amennyiben a hozzáadás a savó eltávolítását és a víz hozzáadását követően történik
Tejalapú sajtanalógok
Pácolt hering és ruszli 500 mg/kg
(x) Amennyiben »élelmiszerhez történő felhasználásra« címkével van ellátva, a nitrit csak sóval vagy egy sóhelyettesítővel összekeverve értékesíthető.
(y) A 3-as Fo-érték 3 percig 121 °C-on történő hőkezelésnek felel meg (az 1000 konzervdobozban lévő egy milliárdnyi baktériumspóra-mennyiség 1 spóra szintre csökkentése).
(z) Néhány hőkezelt húskészítmény tartalmazhat nitrátokat, a nitriteknek alacsony savtartalmú környezetben nitráttá történő természetes átalakulásából származóan.

1. A húskészítményeket nitriteket és/vagy nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páclébe merítik. A húskészítményeket további kezelésnek is alávethetik, pl. füstölhetik.

1.1. A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3-10 napon keresztül páclében pácolják. A pácsólé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz.

1.2. Sós lében történő pácolás 3-5 napon keresztül. A terméket nem hőkezelik, és a terméknek magas a vízaktivitása.

1.3. Sós lében történő pácolás legalább 4 napon keresztül és előfőzés.

1.4. A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig páclében pácolják. A pácolás időtartama 14-21 nap, amelyet 4-5 hétig tartó hideg füstön való érlelés követ.

1.5. Sós lében történő pácolás 4-5 napon keresztül 5-7 °C hőmérsékleten, jellemzően 24-40 órán keresztül tartó, 22 °C hőmérsékleten végzett érlelés, esetleg 24 órán keresztül 20-25 °C hőmérsékleten történő füstölés, és 3-6 hétig 12-14 °C hőmérsékleten történő tárolás.

1.6. A húsdarabok formájától és súlyától függő pácolási idő kb. 2 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés.

2. A száraz pácolási eljárás azt jelenti, hogy a nitriteket és/vagy nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páckeveréket szárazon felviszik a hús felületére, majd stabilizálják/érlelik. A húskészítményeket további kezelésnek, pl. füstölésnek is alávethetik.

2.1. Száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés.

2.2. Száraz pácolás, legalább 10 napos stabilizálási és legalább 45 napos érlelési időtartammal.

2.3. 10-15 napig tartó száraz pácolás, ezt követően 30-45 napos stabilizálási és legalább 2 hónapos érlelési időtartam.

2.4. Száraz pácolás 3 napig + kilogrammonként 1 napig, ezt követően egy hetes utósózási időtartam, majd 45 nap - 18 hónap érlelés.

2.5. A húsdarabok formájától és súlyától függő pácolási idő kb. 10-14 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés.

3. Nedves és száraz pácolási eljárás együttes alkalmazása, vagy nitrit és/vagy nitrát jelenléte valamilyen vegyületben, vagy főzés előtt a páclé befecskendezése a termékbe. A terméket további kezelésnek, pl. füstölésnek is alávethetik.

3.1. Száraz és nedves pácolás együttes alkalmazása a páclé befecskendezése nélkül. A húsdarabok formájától és súlyától függő pácolási idő kb. 14-35 nap, ezt követően stabilizálás/érlelés.

3.2. A páclé befecskendezése, ezt követően - legkorábban két nap múlva - forrásban lévő vízben, legfeljebb 3 óra hosszáig történő főzés.

3.3. A terméket legalább 4 hétig érlelik, a víz/fehérje arány kisebb, mint 1,7.

3.4. Legalább 30 napos érlelési időtartam.

3.5. Szárított termék: a 70 °C hőmérsékletre történő hevítést 8-12 napos szárítási és füstölési eljárás követi. Fermentált termék: 14-30 napig tartó, háromszakaszos fermentálási eljárás, ezt követően füstölés.

3.6. Nyersen fermentált, szárított kolbász, hozzáadott nitrit nélkül. A terméket 18-22 °C vagy ennél alacsonyabb (10-12 °C) hőmérsékleten fermentálják, majd legalább 3 hétig érlelik. A termékben a víz/fehérje arány kisebb, mint 1,7.

E szám Név Élelmiszer Maximális szint
E 280
E 281
propionsav(1)
nátrium-propionát(1)
Előcsomagolt, szeletelt kenyér 3000 mg/kg propionsavban kifejezve
E 282
E 283
kalcium-propionát(1)
kálium-propionát(1)
Csökkentett energiatartalmú kenyér 2000 mg/kg
Elősütött, előcsomagolt kenyér propionsavban kifejezve
Előcsomagolt finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények, 0,65-nél nagyobb vízaktivitással
Előcsomagolt zsemle, kalács és pitta
Előcsomagolt přlsebrřd, boller és dansk flutes
Christmas pudding 1000 mg/kg
Előcsomagolt kenyér propionsavban kifejezve
Sajtok és sajtanalógok (csak felületkezelésre) quantum satis
E 1105 lizozim Érlelt sajt quantum satis
Borra vonatkozó külön jogszabályokban előírtak szerint
(1) A propionsav és sói bizonyos fermentált termékekben a jó gyártási gyakorlattal végzett fermentációs eljárás eredményeként is jelen lehetnek.

IV. Egyéb antioxidánsok

Megjegyzés:

A táblázatban található * jel az arányossági szabályra utal: a gallátok, TBHQ, BHA és BHT együttes alkalmazása esetén az egyedi szinteket arányosan csökkenteni kell.

E szám Név Élelmiszer Maximális szint (mg/kg)
E 310 Propilgallát Zsírok és olajok hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához 200* (gallátok, TBHQ és BHA, önállóan vagy együttesen)
E 311 Oktilgallát Sütőolaj és sütőzsír, az olívapogácsa-olaj kivételével 100* (BHT)
E 312 Dodecilgallát Sertészsír, halolaj, baromfizsír, marha- és birkafaggyú zsírtartalomra számítva mindkét esetben
E 319 Tercier-butil-hidroxi-
kinon (TBHQ)
Süteményliszt keverékek,
süteményporok
200 (gallátok, TBHQ és BHA, önállóan vagy együttesen)
E 320 Butil-hidroxi-anizol (BHA) Gabonaalapú rágcsálnivalók (snackek) zsírtartalomra számítva
E 321 Butil-hidroxi-toluol (BHT) Tejpor italautomatához
Leves és erőlevesporok
Mártások, szószok
Szárított hús
Feldolgozott diófélék
Előfőzött gabonafélék
Fűszerek és ételízesítők 200 (gallátok és BHA önállóan vagy együttesen) zsírtartalomra számítva
Szárított burgonya 25 (gallátok, TBHQ és BHA, önállóan vagy együttesen)
Rágógumi
Étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint
400 (gallátok, TBHQ, BHT és BHA önállóan vagy együttesen)
Illóolajok 1000 (gallátok, TBHQ és BHA önállóan vagy együttesen)
Aromák az illóolajok kivételével 100* (gallátok önállóan vagy együttesen)
200* (TBHQ, BHA önállóan vagy együttesen);
E 315 D-eritroaszkorbinsav Pácolt húskészítmények és tartós húskészítmények 500 eritroaszkorbinsavban kifejezve
E 316 nátrium-D-eritroaszkorbát Tartós és féltartós halkészítmények
Fagyasztott és gyorsfagyasztott vörösbőrű halak
1500 eritroaszkorbinsavban kifejezve
E 586 4-hexil-rezorcin Friss, fagyasztott és gyorsfagyasztott rákok 2 mg/kg maradékmennyiségként a rákhúsban

E rész

Egyéb engedélyezett adalékanyagok

A felhasználás maximális szintjei a fogyasztásra kész, a gyártó által megadott előállítás szerint elkészített élelmiszerekre vonatkoznak.

E szám Név Élelmiszer Maximális szint
E 297 fumársav A borokra a vonatkozó külön jogszabályokban előírtak szerint
Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények töltelékei és öntetei 2,5 g/kg
Cukorkák 1 g/kg
Zselészerű desszertek
Gyümölcsízesítésű desszertek
4 g/kg
Desszert- és süteményporok
Gyümölcsalapú italporok 1 g/l
Instant termékek, ízesített teák és gyógynövény italok készítéséhez 1 g/l
Rágógumi 2 g/kg
A következő élelmiszerekben az E 338 foszforsav, az E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451, E 452 foszfátok, egyedileg vagy keverten használhatók (P2O5-ben kifejezve).
E 338 foszforsav Üdítőitalok 700 mg/l
Sterilezett és UHT-kezelt tej 1 g/l
Kandírozott gyümölcsök 800 mg/kg
Gyümölcskészítmények 800 mg/kg
E 339 nátrium-foszfátok Részlegesen dehidratált tej, 28% alatti szárazanyag-tartalommal 1 g/kg
a) nátrium-dihidrogén-foszfát Részlegesen dehidratált tej, 28% feletti szárazanyag-tartalommal 1,5 g/kg
b) dinátrium-hidrogén-foszfát Tejpor és sovány tejpor 2,5 g/kg
c) trinátrium-foszfát Pasztőrözött, sterilezett és UHT-kezelt tejszín 5 g/kg
Tejszínhab és növényi zsíranalógok 5 g/kg
Nyers sajt (kivéve a Mozzarellát) 2 g/kg
E 340 kálium-foszfátok Ömlesztett sajtok és feldolgozott sajtanalógok 20 g/kg
a) kálium-dihidrogén-foszfát Húskészítmények 5 g/kg
b) dikálium-hidrogén-foszfát Sportitalok és ásványi anyaggal dúsított palackozott vizek 0,5 g/l
c) trikálium-foszfát Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
Só és sóhelyettesítők 10 g/kg
Növényifehérje-italok 20 g/l
E 341 kalcium-foszfátok Italfehérítők 30 g/kg
a) kalcium-hidrogén-foszfát Italfehérítők árusító automatákhoz 50 g/kg
b) dikalcium-foszfát Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek) 1 g/kg
c) trikalcium-foszfát Desszertek 3 g/kg
Desszertporok 7 g/kg
E 343 magnézium-foszfátok Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 20 g/kg
a) mono-magnézium-foszfát Liszt 2,5 g/kg
b) dimagnézium-foszfát Liszt, sütéskész (sütőportartalmú) 20 g/kg
Soda bread 20 g/kg
Tojáslé (fehérje, sárgája vagy egész) 10 g/kg
E 450 difoszfátok Mártások, szószok 5 g/kg
a) dinátrium-difoszfát Levesek és erőleves, levesalapok 3 g/kg
b) trinátrium-difoszfát Instant tea és instant gyógynövény-kivonatok, főzetek 2 g/l
c) tetranátrium-difoszfát Rágógumi quantum satis
d) tetrakálium-difoszfát Szárított, porított élelmiszerek 10 g/kg
e) dikalcium-difoszfát Tejalapú csokoládé és malátaitalok 2 g/l
f) kalcium-dihidrogén-difoszfát Szeszes italok (kivéve a bort és a sört) 1 g/l
Reggeli-cereáliatermékek 5 g/kg
Snackek 5 g/kg
E 451 trifoszfátok Surimi 1 g/kg
Hal- és rákkrémek 5 g/kg
a) pentanátrium-trifoszfát Öntetek (palacsinta-szirupok, ízesített szörpök tejturmixokhoz és fagylaltokhoz; hasonló termékek) 3 g/kg
b) pentakálium-trifoszfát Különleges táplálkozási célokra készített élelmiszerek 5 g/kg
Hús- és zöldségtermékek bevonatai 4 g/kg
E 452 polifoszfátok Cukorkák 5 g/kg
a) nátrium-polifoszfát Porcukor 10 g/kg
b) kálium-polifoszfát Metélt tészták 2 g/kg
c) nátrium-kalcium-polifoszfát Folyékony tészták 12 g/kg
d) kalcium-polifoszfát Nyers halfilék, fagyasztva és gyorsfagyasztva 5 g/kg
Nyers és feldolgozott, fagyasztott és gyorsfagyasztott csiga- és ráktermékek 5 g/kg
Feldolgozott burgonyatermékek (beleértve a fagyasztott, gyorsfagyasztott, hűtött vagy szárított termékeket) elősütött fagyasztott és mélyhűtött burgonya 5 g/kg
Kenhető zsírok a vaj kivételével 5 g/kg
Savanyú tejszínvaj 2 g/kg
Rákkonzervek 1 g/kg
Vízalapú emulziók sütőformák kenésére 30 g/kg
Kávé alapú italok automatákhoz 2 g/kg
Aromák 40 g/kg
E 431 polioxietilén (40) sztearát A borokra vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerint
E 353 metaborkősav A borokra vonatkozó külön jogszabályokban előírtak szerint
Made wine 100 mg/l
E 355 adipinsav Töltelékek és öntetek finom pékárukhoz, süteményekhez, tartós lisztes árúkhoz 2 g/kg
E 356 nátrium-adipát Desszertporok 1 g/kg
E 357 kálium-adipát Zselészerű desszertek 6 g/kg
Gyümölcsízesítésű desszertek 1 g/kg
Porok, házi italkészítésre 10 g/l adipinsavban kifejezve
E 363 borostyánkősav Desszertek 6 g/kg
Levesek és erőlevesek 5 g/kg
Porok, házi italkészítésre 3 g/l
E 385 kalcium-dinátrium-(etilen-
diamin)-tetraacetát (kalcium-
dinátrium-EDTA)
Emulgeált szószok, mártások 75 mg/kg
Hüvelyes-, gomba- és articsókakonzervek dobozban, üvegben 250 mg/kg
Rák- és kagylókonzervek dobozban és üvegben 75 mg/kg
Halkonzervek dobozban és üvegben 75 mg/kg
A 2991/94/EGK rendelete B. és C. mellékletében meghatározott kenhető zsírok, legfeljebb 41% zsírtartalommal 100 mg/kg
Fagyasztott és gyorsfagyasztott rákok 75 mg/kg
Libamáj, egészben és tömbben 250 mg/kg
E 405 (propán-1,2-diol)-alginát Zsíremulziók 3 g/kg
Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 2 g/kg
Töltelékek, öntetek és bevonatok finom pékárukhoz, süteményekhez, tartós lisztes készítményekhez és desszertekhez 5 g/kg
Cukorkák 1,5 g/kg
Vízalapú, fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok) 3 g/kg
Gabona- és burgonyaalapú snackek 3 g/kg
Mártások, szószok 8 g/kg
Sör 100 mg/l
Rágógumi 5 g/kg
Gyümölcs- és zöldségkészítmények 5 g/kg
Alkoholmentes ízesített italok 300 mg/l
Emulziós likőrök 10 g/l
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 1,2 g/kg
Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint 1 g/kg
Almabor, kivéve a Cidre bouche 100 mg/l
E 416 karayagumi (karagumi) Gabona- és burgonyaalapú snackek 5 g/kg
Mogyoróbevonatok 10 g/kg
Töltelékek, öntetek és bevonatok finom pékárukhoz, süteményekhez, tartós lisztes készítményekhez 5 g/kg
Desszertek 6 g/kg
Emulgeált mártások, szószok (majonézek, salátaöntetek) 10 g/kg
Tojásalapú likőrök 10 g/l
Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
Rágógumi 5 g/kg
Aromák 50 g/kg
E 420 szorbit
a) szorbit
b) szorbitszörp
Valamennyi élelmiszer (kivéve az italokat és az A rész 3. pont szerinti élelmiszereket) quantum satis (édesítésen kívüli célokra)
E 421 mannit Fagyasztott és gyorsfagyasztott nyers
E 953 izomalt halak, rákok, puhatestűek és
E 965 maltit cephalopodusok (fejlábúak)
a) maltit Likőrök
b) maltitszörp
E 966 laktit
E 967 xilit
E 968 eritrit
E 432 polioxietilén-szorbitán-
monolaurát (Poliszorbát 20)
Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 3 g/kg
Zsíremulziók, sütési célra 10 g/kg
Tej- és tejszínanalógok 5 g/kg
E 433 polioxietilén-szorbitán-
monooleát (Poliszorbát 80)
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek) 1 g/kg
Desszertek 3 g/kg
Cukorkák 1 g/kg
E 434 polioxietilén-szorbitán-
monopalmitát (Poliszorbát 40)
Emulgeált mártások, szószok
Levesek
5 g/kg
1 g/kg
Rágógumi 5 g/kg
E 435 polioxietilén-szorbitán-
monosztearát (Poliszorbát 60)
Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
E 436 polioxietilén-szorbitán-
trisztearát (Poliszorbát 65)
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 1 g/kg
Aromák, a folyékony füstaromák és a fűszer oleorezin alapú kivételével(1) 10 g/kg
Folyékony füstaromákat és fűszer oleorezin alapú aromákat tartalmazó élelmiszerek 1 g/kg
egyedileg vagy keverten
E 442 ammónium-foszfatidok Az MÉ 1-3-2000/36 számú előírás szerinti csokoládé és csokoládétermékek, beleértve a töltelékeket 10 g/kg
Kakaóalapú édességek 10 g/kg
E 444 szacharóz-acetát-izobutirát Opálos, alkoholmentes ízesített italok 300 mg/l
15% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú ízesített opálos szeszes italok 300 mg/l
E 445 glicerinészterek természetes gyantából Opálos, alkoholmentes ízesített italok 100 mg/l
1576/89/EGK rendelet szerinti opálos szeszes italok 100 mg/l
15% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú
opálos szeszes italok
100 mg/l
Citrus gyümölcsök felületkezelésére 50 mg/kg
E 468 keresztkötésű nátrium-karboximetil-cellulóz Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint 30 g/kg
E 473 zsírsavak szacharóz észterei Kávéital, dobozos 1 g/l
E 474 szacharóz gliceridjei Hőkezelt húskészítmények 5 g/kg a zsírtartalomra
Zsíremulziók, sütési célra 10 g/kg
Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 10 g/kg
Italfehérítők 20 g/kg
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek) 5 g/kg
Cukorkák 5 g/kg
Desszertek 5 g/kg
Mártások, szószok 10 g/kg
Levesek és erőlevesek 2 g/kg
Friss gyümölcsök felületkezelése quantum satis
Ánizsalapú üdítőitalok 5 g/l
Kókuszdió- és mandulaízű üdítő- és gyümölcsitalok 5 g/l
Szeszes italok, a bor és a sör kivételével 5 g/l
Forró italok készítésére való porok 10 g/l
Tejalapú italok 5 g/l
Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 5 g/kg
Rágógumi 10 g/kg
Tejszínpótlók 5 g/kg
Sterilezett tejszín és csökkentett zsírtartalmú sterilezett tejszín 5 g/kg
egyedileg vagy keverten
E 475 zsírsavak poliglicerin-észterei Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 10 g/kg
Emulziós likőrök 5 g/l
Tojástermékek 1 g/kg
Italfehérítők 0,5 g/kg
Rágógumi 5 g/kg
Zsíremulziók 5 g/kg
Tej- és tejszín-helyettesítők 5 g/kg
Cukorkák 2 g/kg
Desszertek 2 g/kg
Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 5 g/kg
Granolatípusú reggeli gabonafélék 10 g/kg
E 476 poliricinolsav poligliceridje A 2991/94/EGK rendelet szerinti 41% vagy kisebb zsírtartalmú kenhető zsiradékok 4 g/kg
Hasonló kenhető termékek 10% vagy kisebb zsírtartalommal 4 g/kg
Dresszingek 4 g/kg
Kakaóalapú édességek, beleértve a csokoládét 5 g/kg
E 477 zsírsavak propán-1,2-diol észterei Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 5 g/kg
Zsíremulziók, sütési célra 10 g/kg
Tej- és tejszín-helyettesítők 5 g/kg
Italfehérítők 1 g/kg
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek) 3 g/kg
Cukorkák 5 g/kg
Desszertek 5 g/kg
Nem tejszínalapú desszert haböntetek 30 g/kg
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 1 g/kg
E 479b Hőkezeléssel oxidált szójaolaj zsírsavak mono- és digliceridjeivel reagáltatva Sütőzsír-emulziók 5 g/kg
E 481 nátrium-sztearoil-2-laktilát Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 5 g/kg
E 482 kalcium-sztearoil-2-laktilát Gyorsan főzhető rizs 4 g/kg
Reggeli gabonafélék 5 g/kg
Emulziós likőrök 8 g/l
Szeszes italok 15% (V/V)-nál kisebb alkoholtartalommal 8 g/l
Gabonaalapú snack 2 g/kg
Rágógumi 2 g/kg
Zsíremulziók 10 g/kg
Desszertek 5 g/kg
Cukorkák 5 g/kg
Italfehérítők 3 g/kg
Gabona- és burgonyaalapú snackek 5 g/kg
Vagdalt- és darabolthús-konzervek 4 g/kg
Forró italok készítésére való porok 2 g/l
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 2 g/kg
Kenyér (kivéve a C rész szerintiek) 3 g/kg
Mostarda di frutta 2 g/kg
egyedileg vagy keverten
E 483 sztearil-tartarát Sütőipari termékek (kivéve a C rész szerinti kenyereket) 4 g/kg
Desszertek 5 g/kg
E 491 szorbitán-monosztearát Finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények 10 g/kg
E 492 szorbitán-trisztearát Öntetek és bevonatok finom pékárukhoz, süteményekhez, tartós lisztes készítményekhez 5 g/kg
E 493 szorbitán-monolaurát Zselé, marmelád 25 mg/kg(2)
E 494 szorbitán-monooleát Zsíremulziók 10 g/kg
E 495 szorbitán-monopalmitát Tej- és tejszín-helyettesítők 5 g/kg
Italfehérítők 5 g/kg
Folyékony tea-, gyümölcs- és növénykivonat koncentrátumok 0,5 g/l
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények (például fagylaltok, jégkrémek) 0,5 g/kg
Desszertek 5 g/kg
Cukorkák 5 g/kg
Kakaóalapú édességek, beleértve a csokoládét 10 g/kg(3)
Emulgeált mártások, szószok 5 g/kg
Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
Sütőélesztő quantum satis
Rágógumi 5 g/kg
24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet szerinti testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek 5 g/kg
egyedileg vagy keverten
Csak E 491 esetén: a borokra vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerint
E 512 ón(II)-klorid Spárgakonzerv 25 mg/kg ónban kifejezve
E 520 alumínium-szulfát Tojásfehérje 30 mg/kg
E 521 alumínium-nátrium-szulfát Kandírozott, kristályosított és mázzal bevont gyümölcsök és zöldségek 200 mg/kg
E 522

E 523
alumínium-kálium-szulfát

alumínium-ammónium-szulfát
egyedileg vagy keverten alumíniumban kifejezve
E 541 savanyú alumínium- nátrium-foszfát Scones és piskóta 1 g/kg alumíniumban kifejezve
E 535 nátrium-ferro-cianid Étkezési só és sóhelyettesítők egyedileg vagy keverten,
20 mg/kg vízmentes kálium-ferro-cianidban kifejezve
E 536 kálium-ferro-cianid
E 538 kalcium-ferro-cianid
E 551 szilícium-dioxid Aromák 50 g/kg(4)
E 552 kalcium-szilikát Szárított, porított élelmiszerek (beleértve a cukrokat) 10 g/kg
E 553a a) magnézium-szilikát
b) magnézium-triszilikát(5) Só és sóhelyettesítők 10 g/kg
E 553b talkum(5) Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
E 554 alumínium-nátrium-szilikát
E 555 alumínium-kálium-szilikát Élelmiszerek tabletta és bevonatos tabletta formában quantum satis
E 556 alumínium-kalcium-szilikát Szeletelt vagy reszelt kemény-, félkemény és ömlesztett sajt 10 g/kg
E 559 alumínium-szilikát (kaolin) Szeletelt vagy reszelt sajt analógok és ömlesztett sajtanalógok 10 g/kg
Ételízesítők 30 g/kg
Sütőfelület zsírozók 30 g/kg
egyedileg vagy keverten
Rágógumi quantum satis(6)
Kolbászok (csak felületkezelésre)
Rizs
Édességek, a csokoládé kivételével (csak felületkezelésre)
E 579 vas(II)-glukonát Oxidációval barnított olívabogyók, zölddió 150 mg/kg vasban kifejezve
E 585 vas(II)-laktát
E 620 glutaminsav Valamennyi élelmiszer (kivéve az A rész 3. pontban felsoroltak) 10 g/kg, egyedileg vagy keverten
E 621 nátrium-glutamát
E 622 kálium-glutamát
E 623 kalcium-diglutamát
E 624 ammónium-glutamát Ízesítők és fűszerkészítmények quantum satis
E 625 magnézium-diglutamát
E 626 guanilsav Valamennyi élelmiszer (kivéve az A rész 3. pontban felsoroltak) 500 mg/kg, egyedileg vagy keverten guanilsavban kifejezve
E 627 dinátrium-guanilát
E 628 dikálium-guanilát
E 629 kalcium-guanilát
E 630 inozinsav
E 631 dinátrium-inozinát
E 632 dikálium-inozinát
E 633 kalcium-inozinát
E 634 kalcium-5'-ribonukleotidok Ízesítők és fűszerkészítmények quantum satis
E 635 dinátrium-5'-ribonukleotidok
E 900 dimetil-polisziloxán Az MÉ 1-3-2001/113 számú előírás szerinti dzsem, zselé és marmelád, és hasonló kenhető gyümölcskészítmények, beleértve a kis energiatartalmú termékeket is 10 mg/kg
Levesek és erőlevesek 10 mg/kg
Sütőolajok és sütőzsírok 10 mg/kg
Édességek (kivéve a csokoládé) 10 mg/kg
Alkoholmentes ízesített italok 10 mg/l
Ananászlé 10 mg/l
Dobozos és üveges gyümölcs- és zöldségkonzervek 10 mg/kg
Rágógumi 100 mg/kg
A borokra vonatkozó hatályos jogszabályokban előírtak szerint
Sřd... saft 10 mg/l
Folyékony tészta 10 mg/kg
Almabor a cidre bouché kivételével 10 mg/l
Aromák 10 mg/kg
E 901 fehér és sárga méhviasz Csak fényezőanyagként a következőkre: quantum satis
E 902 kandelillaviasz - Édességek (beleértve a csokoládét)
E 904 sellak - Kisméretű finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények csokoládébevonattal
- Snackek
- Dió, mogyoró
- Babkávé
Szilárd étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint
Friss citrusgyümölcsök, dinnye, alma, körte, őszibarack és ananász (csak felületkezelésre)
E 903 karnaubaviasz Csak fényezőanyagként a következőkre:
- édességek (beleértve a csokoládét) 500 mg/kg
- rágógumi 1200 mg/kg
- kisméretű finom pékáruk, sütemények, tartós lisztes készítmények csokoládébevonattal 200 mg/kg
- snackek 200 mg/kg
- dió, mogyoró 200 mg/kg
- babkávé 200 mg/kg
Étrend-kiegészítők a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint 200 mg/kg
Friss citrusgyümölcsök, dinnye, alma, körte, őszibarack és ananász (csak felületkezelésre) 200 mg/kg
E 905 mikrokristályos viasz A következők felületkezelésére: quantum satis
- édességek a csokoládé kivételével
- rágógumi
- dinnye, papaya, mango és avocado
E 912 montánsavészterek Friss citrusgyümölcsök, dinnye, mangó, papaya, avocado és ananász (csak felületkezelésre) quantum satis
E 914 oxidált polietilénviasz
E 927b karbamid Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül 30 g/kg
E 950 aceszulfám-K Rágógumi, hozzáadott cukorral 800 mg/kg(7)
(csak ízfokozóként)
E 951 aszpartám Rágógumi, hozzáadott cukorral 2500 mg/kg(7)
(csak ízfokozóként)
E 957 taumatin Rágógumi, hozzáadott cukorral 10 mg/kg(7)
Desszertek, tej- és nem tejalapúak 5 mg/kg
Vízalapú, ízesített alkoholmentes italok 0,5 mg/kg
(csak ízfokozóként)
E 959 neoheszperidin DC Rágógumi, hozzáadott cukorral 150 mg/kg(7)
A 2991/94/EGK rendelet mellékletének B. és C. pontja szerinti kenhető zsírok 5 mg/kg (csak ízfokozóként)
Húskészítmények
Gyümölcszselék
Növényi fehérjék
E 999 quillajakivonat Vízalapú ízesített alkoholmentes italok Almabor, a cidre bouché kivételével 200 mg/l vízmentes kivonatra számítva
E 1201 polivinilpirrolidon Étrend-kiegészítők, tablettázott és drazsézott formában a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint quantum satis
E 1202 polivinilpolipirrolidon
E 1505 trietil-citrát Szárított tojásfehérje quantum satis
E 1518 triacetin Rágógumi quantum satis
E 459 béta-ciklodextrin Tablettázott vagy drazsézott élelmiszerek quantum satis
Kapszulázott aromák
a) ízesített teákban és ízesített instant italporokban 500 mg/l
b) ízesített snackekben 1 g/kg a fogyasztásra kész vagy a gyártó utasítása szerint elkészített élelmiszerekben
E 425 konjak(8) Valamennyi élelmiszer, kivéve az A rész 3. pontban felsoroltakat és a zselés édességeket, beleértve a mini poharas ún. Jelly Minicups zseléket 10 g/kg egyedileg vagy keverten
a) konjak-gumi
b) konjak-glükomannan
E 650 cink-acetát Rágógumi 1000 mg/kg
E 943a bután Sütőformák kenésére használt növényi eredetű olajok aerosol palackban (csak előírás szerinti szakszerű használatra)
Vízalapú emulziók aerosol palackban
quantum satis
E 943b izobután
E 944 propán
E 907 hidrogénezett poli-1-decén Fényezőanyagként a következőkhöz
- cukorkaszerű édességek 2 g/kg
- szárított gyümölcs 2 g/kg
E 1505 trietil-citrát Aromák 3 g/kg az összes forrásból, a fogyasztásra kész vagy a gyártó útmutatásainak megfelelően elkészített élelmiszerben egyedileg vagy keverten. Italokban - a krémlikőrök kivételével az E 1520 maximális szintje 1 g/l
E 1517 gliceril-diacetát (diacetin)
E 1518 gliceril-triacetát (triacetin)
E 1520 propán-1,2-diol (propilén-glikol)
E 1519 benzil-alkohol Aromák a következőkhöz:
- likőrök, ízesített borok, ízesített bor alapú italok és ízesített bortermékekből készült koktélok 100 mg/l
- édesség, ideértve a csokoládét és a finom pékárut (süteményt, tartós lisztes készítményt) 250 mg/kg minden forrásból, a fogyasztásra kész vagy a gyártó utasításai szerint elkészített élelmiszerben
E 426 Szója-hemicellulóz Kiskereskedelmi értékesítésre szánt tejtermék alapú italok 5 g/l
Étrend-kiegészítők 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint 1,5 g/l
Emulgeált mártások 30 g/l
Kiskereskedelmi értékesítésre szánt, előcsomagolt finom pékáruk 10 g/kg
Kiskereskedelmi értékesítésre szánt, előcsomagolt fogyasztásra kész kelt tészták 10 g/kg
Kiskereskedelmi értékesítésre szánt, előcsomagolt fogyasztásra kész rizs 10 g/kg
Kiskereskedelmi értékesítésre szánt, előcsomagolt feldolgozott burgonya- és rizstermékek (beleértve a fagyasztott, gyorsfagyasztott, hűtött és szárított termékeket) 10 g/kg
Sűrített, fagyasztott és gyorsfagyasztott tojáskészítmények, tojáspor 10 g/kg
Zselés édességek a zselés minicsészék kivételével 10 g/kg
E 1204 Pullulán A 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben meghatározott kapszula és tabletta formájú
étrend-kiegészítőkben
quantum satis
Leheletfrissítő apró édességek film formájában
E 1452 Keményítő-alumínium-oktenil-
szukcinát
A 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben meghatározott étrend-kiegészítő kapszulázott vitaminkészítmények 35 g/kg az étrend-
kiegészítőben
(1) Fűszer oleorezinek alatt a fűszerek kivonataiban az oldószer elpárologtatása után visszamaradó illóolaj és gyantás anyag keverékét értjük.
(2) Csak E 493.
(3) Csak E 492.
(4) Csak E 551.
(5) Azbesztmentes.
(6) Csak E 553b.
(7) Együttes felhasználás esetén arányosan csökken.
(8) Ezek az anyagok nem használhatók a fogyasztás során rehidratálásra szánt szárított élelmiszerek előállítására.

F rész

Engedélyezett hordozóanyagok és hordozóoldószerek

Megjegyzés:

Ezen lista nem tartalmazza

1. az élelmiszernek számító anyagokat,

2. azon anyagokat, amelyek elsősorban savanyító- vagy savanyúságot szabályozó hatásúak, mint a citromsav és az ammónium-hidroxid.

E szám Név Felhasználási korlátozások
E 1520 Propán-1,2-diol (propilénglikol) színezékek, emulgeátorok, antioxidánsok és enzimek (maximum 1 g/kg az élelmiszerben)
E 422 Glicerin
E 420 Szorbit
E 421 Mannit
E 953 izomalt
E 965 Maltit
E 966 Laktit
E 967 Xilit
E 968 Eritrit
E 400-404 alginsav és nátrium-, kálium-, kalcium- és ammóniumsói
E 405 propán-1,2-diol-alginát
E 406 agar
E 407 karragén (gyöngyzuzmó)
E 410 szentjánoskenyérliszt
E 412 guargyanta
E 413 tragantmézga
E 414 gumiarábikum
E 415 xantángumi
E 440 pektinek
E 432 polioxietilén-szorbitan-monolaurát
(poli-szorbát 20)
E 433 polioxietilén-szorbitán-monooleát
(poli-szorbát 80)
E 434 polioxietilén-szorbitán-monopalmitát
(poliszorbát 40)
habzásgátló szerek
E 435 polioxietilén-szorbitán-monosztearát
(poliszorbát 60)
E 436 polioxietilén-szorbitán-trisztearát (poliszorbát 65)
E 442 ammónium-foszfatid antioxidánsok
E 460 cellulóz (mikrokristályos vagy porított)
E 461 metil-cellulóz
E 462 etil-cellulóz
E 463 (hidroxi-propil)-cellulóz
E 464 (hidroxi-propil)-metil-cellulóz
E 465 etil-metil-cellulóz
E 466 (karboxi-metil)-cellulóz
nátrium-(karboxi-metil)-cellulóz
E 322 lecitinek
E 432-436 poliszorbátok 20, 40, 60, 65 és 80
E 470b zsírsavak magnéziumsói
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
E 472a zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei színezékek és zsíroldható antioxidánsok
E 472e zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei
E 473 zsírsavak szacharózészterei
E 475 zsírsavak poliglicerinészterei
E 491 szorbitán-monosztearát
E 492 szorbitán-trisztearát színezékek és habzásgátló szerek
E 493 szorbitán-monolaurát
E 494 szorbitán-monooleát
E 495 szorbitán-monopalmitát
E 1404 oxidált keményítő
E 1410 monokeményítő-foszfát
E 1412 dikeményítő-foszfát
E 1413 foszforilezett dikeményítő-foszfát
E 1414 acetilezett dikeményítő-foszfát
E 1420 acetilezett keményítő
E 1422 acetilezett dikeményítő-adipát
E 1440 (hidroxi-propil)-keményítő
E 1442 (hidroxi-propil)-dikeményítő-foszfát
E 1450 keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát
E 170 kalcium-karbonátok
E 263 kalcium-acetát
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 341 kalcium-foszfátok
E 501 kálium-karbonátok
E 504 magnézium-karbonátok
E 508 kálium-klorid
E 509 kalcium-klorid
E 511 magnézium-klorid
E 514 nátrium-szulfát
E 515 kálium-szulfát
E 516 kalcium-szulfát
E 517 ammónium-szulfát
E 577 kálium-glükonát
E 640 glicin és nátriumsója
E 1505 trietil-citrát
E 1518 glicerin-triacetát (triacetin)
E 551 szilícium dioxid emulgeátorok és színezékek
E 552 kalcium-szilikát legfeljebb 5%
E 551 esetében: az E 171-titán- dioxidban és az
E 172 vas-oxidokban és vas-hidroxidokban (max. 90% a pigmenthez képest)
E 553b talkum
E 558 bentonit színezékek, legfeljebb 5%
E 559 alumínium-szilikát (kaolin)
E 901 méhviasz színezékek
E 1200 polidextróz
E 1201 polivinil-pirrolidon édesítőszerek
E 1202 polivinil-polipirrolidon
E 322 lecitinek
E 432-436 poliszorbátok
E 470a zsírsavak nátrium-kálium- és kalcium sói
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei gyümölcsök fényesítő felületbevonói
E 491-
E 495
szorbitánok
E 570 zsírsavak
E 900 dimetil-polisziloxán
polietilén-glikol 6000 édesítőszerek
E 425 konjak(1)
a) konjak-gumi
b) konjak-glükomannan
E 459 béta-ciklodextrin 1 g/kg
E 1451 acetilezett oxidált keményítő
E 468 keresztkötésű nátrium-karboximetil-cellulóz édesítőszerek
keresztkötésű cellulózgumi
E 469 enzimesen hidrolizált karboximetil-cellulóz
E 555 kálium-alumínium-szilikát titándioxidban (E 171) és vas oxidokban és hidroxidokban (E 172) a pigmenthez képest legfeljebb 90%
* European inventory of existing commercial chemical substances (Európai kereskedelmi forgalomban lévő kémiai anyagok adattára)
(1) Ezek a hordozó anyagok nem használhatók a fogyasztás során rehidratálásra szánt szárított élelmiszerek előállítására.

G rész

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagok

Megjegyzések:

Tápszerek és csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek E 414 gumiarábikumot és E 551 szilícium-dioxidot tartalmazhatnak olyan tápanyagkészítmények hozzáadása következtében, amelyek 150 g/kg E 414-et (gumiarabikumot) és 10 g/kg E 551-et (szilicium-dioxidot) tartalmaznak. Szintén tartalmazhatnak E 421-et (mannitot), amelyet a B12 vitamin hordozójaként használnak (legalább 1 rész B12 vitamin 1000 rész mannithoz). Az átvitt E 414 a fogyasztásra kész termékben nem haladhatja meg a 10 mg/kg-ot. Tápszerek és csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek vitaminkészítmények vagy többszörösen telítetlen zsírsavkészítmények hozzáadása következtében tartalmazhatnak E 1450-et (keményítő-nátrium-oktenil-szukcinátot). A fogyasztásra kész termékben a vitaminkészítményekből átvitt E 1450 nem lehet több 100 mg/kg-nál, a többszörösen telítetlen zsírsavkészítményekből átvitt E 1450 pedig 1000 mg/kg-nál.

Tápszerek és csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek E 301-et (nátrium-L-aszkorbátot) tartalmazhatnak, melyet a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó tápanyag készítmények bevonataiban quantum satis szerint alkalmaznak. Az átvitt E 301 a fogyasztásra kész termékben nem lehet több, mint 75 mg/l.

A megadott maximális felhasználhatósági szintek a gyártó előírásait követő módon elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre vonatkoznak.

I. Az egészséges csecsemők anyatej-helyettesítő tápszereiben engedélyezett adalékanyagok (hat hónapnál fiatalabb korban)

Megjegyzés:

1. Savanyított tej előállításához L (+) tejsavat termelő, nem patogén mikrobák használhatók.

2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagokból egy élelmiszerhez többet is használnak, akkor az egyes anyagokra megengedett felhasználási szint csökken a másik anyag felhasználásának arányában.

E szám Név Maximális szint
E 270 tejsav /csak az (L+) forma/ quantum satis
E 330 citromsav quantum satis
E 338 foszforsav Az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott értékek szerint.
E 306 tokoferolban dús kivonat
E 307 alfa-tokoferol 10 mg/l,
E 308 gamma-tokoferol (egyedileg vagy keverten)
E 309 delta-tokoferol
E 322 lecitinek 1 g/l
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei 4 g/l
E 304 L-aszkorbil palmitát 10 mg/l
E 331 nátrium-citrát 2 g/l
E 332 kálium-citrát Egyedileg vagy keverten az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott értékek szerint.
E 339 nátrium-foszfát 1 g/l P2O5-ben kifejezve
E 340 kálium-foszfát Egyedileg vagy keverten az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott értékek szerint.
E 412 guar gumi 1 g/l, olyan folyékony élelmiszerekben, melyek részlegesen hidrolizált fehérjéket tartalmaznak és megfelelnek a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározottaknak
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észterei 7,5 g/l poralakú élelmiszerekben 9 g/l olyan folyékony élelmiszerekben, melyek részlegesen hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmaznak, és megfelelnek a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 4. mellékletében meghatározott feltételeknek
E 473 zsírsavak szacharóz észterei 120 mg/l a hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerekben

II. Az egészséges csecsemők anyatej-kiegészítő tápszereiben engedélyezett adalékanyagok (hat hónapnál idősebb korban)

Megjegyzés:

1. Savanyított tej előállításához L (+) tejsavat termelő, nem patogén mikrobák használhatók.

2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagokból egy tápszerhez többet is használnak, akkor mindegyik megengedett szintje csökken a másik felhasználásának arányában.

3. Ha az E 407, E 410 és E 412 anyagokból egynél többet használnak fel egy tápszerhez, akkor mindegyik megengedett szintje csökken a másik anyag (anyagok) felhasználásának arányában.

E szám Név Maximális szint
E 270 tejsav(1) quantum satis
E 330 citromsav quantum satis
E 306 tokoferolban dús extraktum
E 307 alfa-tokoferol 10 mg/l
E 308 gamma-tokoferol egyedileg vagy keverten
E 309 delta-tokoferol
E 338 foszforsav Az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 2. számú mellékletében meghatározottakkal összhangban.
E 440 pektinek 5 g/l, csak a savanyított tápszerekben
E 322 lecitinek 1 g/l
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei 4 g/l
E 407 karragén 0,3 g/l
E 410 szentjánoskenyérliszt 1 g/l
E 412 guar gumi (gyanta) 1 g/l
E 304 L-aszkorbil palmitát 10 mg/l
E 331 nátrium-citrát 2 g/l
E 332 kálium-citrát Egyedileg vagy keverten a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 2. számú mellékletében meghatározottakkal összhangban.
E 339 nátrium-foszfát 1 g/l P2O5-ben kifejezve
E 340 kálium-foszfát Egyedileg vagy keverten a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 2. számú mellékletében meghatározottakkal összhangban.
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észterei 7,5 g/l poralakú élelmiszerekben
9 g/l olyan folyékony élelmiszerekben, melyek részlegesen hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmaznak és megfelelnek a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott feltételeknek.
E 473 zsírsavak szacharóz észterei 120 mg/l a hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerekben.
(1) Csak L (+) forma.

III. Az egészséges csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben engedélyezett adalékanyagok

E szám Név Élelmiszer Maximális szint
E 170 kalcium-karbonátok
E 260 ecetsav
E 261 kálium-acetát
E 262 nátrium-acetátok
E 263 kalcium-acetát
E 270 tejsav(1)
E 296 almasav(1) Feldolgozott gabonaalapú, élelmiszerek és bébiételek quantum satis
(csak pH-beállításra)
E 325 nátrium-laktát(1)
E 326 kálium-laktát(1)
E 327 kalcium-laktát(1)
E 330 citromsav
E 331 nátrium-citrátok
E 332 kálium-citrátok
E 333 kalcium-citrátok
E 507 sósav
E 524 nátrium-hidroxid
E 525 kálium-hidroxid
E 526 kalcium-hidroxid
E 500 nátrium-karbonátok Feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek quantum satis
(csak térfogatnövelőszerként)
E 501 kálium-karbonátok
E 503 ammónium-karbonátok
Egyedileg vagy keverten, aszkorbinsavban kifejezve
E 300 L-aszkorbinsav Gyümölcs- és zöldségalapú italok, gyümölcslevek és bébiételek 0,3 g/kg
E 301 nátrium-L-aszkorbát
E 302 kalcium-L-aszkorbát
Gabonaalapú, zsírt tartalmazó élelmiszerek, beleértve a kekszeket és kétszersülteket 0,2 g/kg
E 304 L-aszkorbil-palmitát Zsírtartalmú gabonatermékek, kekszek, kétszersültek és bébiételek 0,1 g/kg, egyedileg vagy keverten
E 306 tokoferolban dús kivonat
E 307 alfa-tokoferol
E 308 gamma-tokoferol
E 309 delta-tokoferol
E 333 kalcium-citrát(2) Alacsony cukortartalmú gyümölcsalapú termékekben quantum satis
E 338 foszforsav Feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek 1 g/kg, P2O5-ben kifejezve (csak
pH-beállításra)
E 339 nátrium-foszfátok 1 g/kg, P2O5-ben kifejezve,
E 340 kálium-foszfátok Gabonatermékek egyedileg vagy keverten
E 341 kalcium-foszfátok
E 341 trikalcium-foszfát(2) Gyümölcsalapú desszertekben 1 g/kg P2O5-ben kifejezve
E 322 lecitinek Kekszek és kétszersültek, gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek 10 g/kg
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei
E 472a zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei Kekszek és kétszersültek, gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek 5 g/kg, egyedileg vagy keverten
E 472b zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei
E 400 alginsav
E 401 nátrium-alginát Desszertek 0,5 g/kg,
E 402 kálium-alginát Pudingok egyedileg vagy keverten
E 404 kálcium-alginát
E 410 szentjánoskenyérliszt Feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek 10 g/kg, egyedileg vagy keverten
E 412 guar gumi (gyanta)
E 414 gumiarábikum
E 415 xantángumi Gluténmentes, gabonaalapú élelmiszerek 20 g/kg, egyedileg vagy keverten
E 440 pektinek
E 551 szilícium-dioxid Száraz gabonatermékek 2 g/kg
E 334 borkősav(1)
E 335 nátrium-tartarát(1)
E 336 kálium-tartarát(1) Kekszek és kétszersültek 5 g/kg maradék
E 354 kálcium-tartarát(1)
E 450a dinátrium-difoszfát
E 575 glükono-delta-lakton
E 1404 oxidált keményítő
E 1410 monokeményítő-foszfát
E 1412 dikeményítő-foszfát
E 1413 foszforilezett dikeményítő-foszfát Feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek 50 g/kg
E 1414 acetilezett dikeményítő-foszfát
E 1420 acetilezett keményítő
E 1422 acetilezett dikeményítő-adipát
E 1450 keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát
E 1451 acetilezett oxidált keményítő Feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek 50 g/kg
(1) Csak az L(+) forma.
(2) A IV. fejezetben szereplő élelmiszerekben nem engedélyezett.

IV. Csecsemők és kisgyermekek számára készített, a 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet meghatározása szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszerekben engedélyezett adalékanyagok

Az I-III. fejezet táblázatai alkalmazhatóak.

E szám Név Maximális szint Speciális feltételek
E 401 nátrium-alginát 1 g/l Négyhónapos kortól adható, különleges élelmiszerekben, anyagcsere rendellenesség és szonda táplálás esetén
E 405 propán-1,2-diol-alginát 200 mg/l Tizenkét hónapos kortól adható, különleges élelmiszerekben, tehéntej intoleranciában vagy veleszületett anyagcserezavarban szenvedő kisgyermekek számára
E 410 szentjánoskenyér liszt 10 g/l A születéstől kezdve adható gastro-oesophagealis reflux csökkentésére szolgáló termékekben
E 412 guar gumi A születéstől kezdve adható, folyékony tápszerekben, melyek hidrolizált fehérjét, peptideket vagy aminosavakat tartalmaznak és megfelelnek a 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott feltételeknek
E 415 xantán gumi 1,2 g/l A születéstől kezdve adható, aminosav vagy peptid alapú termékekben, gyomor-bélrendszeri rendellenességben fehérje felszívódási vagy veleszületett anyagcserezavarban szenvedő betegek számára
E 440 pektin 10 g/l A születéstől kezdve adható, gyomor-bélrendszeri rendellenesség esetén használt termékekben
E 466 nátrium-karboximetil cellulóz 10 g/l vagy kg A születéstől adható, emésztési rendellenességek étrendi kezelésére használt termékekben
E 471 zsírsavak mono- és digliceridjei 5 g/l A születéstől adható különleges táplálkozási célú, fehérjementes élelmiszerekben
E 472c zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei 7,5 g/l A születéstől adható por formában forgalmazott termékekben
9 g/l A születéstől adható folyadék formában forgalmazott termékekben
E 473 zsírsavak szacharóz észterei 120 mg/l Hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmazó termékek
E 1450 keményítő-nátrium-oktenil-
szukcinát
20 g/l Tápszerekben és bébiételekben

6. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/60 számú előírása az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményeiről

1. A 2. pont táblázata tartalmazza azokat a tisztasági követelményeket, amelyeket a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/35 számú előírásban meghatározott édesítőszerekre kell alkalmazni.

2. Édesítőszerek tisztasági követelményei:

E 420 (a) - SZORBIT
Szinonimák D-glucit, D-szorbit
Meghatározás
Kémiai név D-glucit
Einecs *  200-061-5
Összegképlet C6H14O6
Relatív molekulatömeg 182,17
Tartalom Legalább 97% az összes glicit és legalább 91% a D-szorbit, szárazanyagra vonatkoztatva.
A glicitek olyan vegyületek, amelyeknek szerkezeti képlete: CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, ahol «n» egész számot jelöl.
Leírás Édes ízű, fehér, higroszkopikus por, kristályos por, pelyhek vagy szemcsék
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben nagyon jól, etanolban kis mértékben oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány 88-102 °C
C. Szorbit-monobenzilidén-származék 5 g mintához 7 ml metanolt, 1 ml benzaldehidet és 1 ml sósavat adunk. Mechanikus keverőedényben addig keverjük és rázzuk, amíg kristályok jelennek meg. Szívással leszűrjük, a kristályokat feloldjuk 20 ml, 1 g nátrium-hidrogén-karbónátot tartalmazó, forrásban lévő vízben, az oldatot még forrón leszűrjük. A szűrletet lehűtjük, majd szívással leszűrjük, 5 ml 1:2 arányú metanol:víz eleggyel átmossuk, és a levegőn megszárítjuk. Az így kapott kristályok 173 és 179 °C közötti hőmérsékleten olvadnak meg.
Tisztaság
Víztartalom Legfeljebb 1% (Karl Fischer-módszer)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%, szárazanyagra vonatkoztatva
Redukálócukrok Legfeljebb 0,3%, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Összes cukor Legfeljebb 1%, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Klorid Legfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfát Legfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
E 420 (b) - SZORBITSZIRUP
Szinonimák D-glucit-szirup
Meghatározás
Kémiai név A glükózszirup hidrogénezésével kapott szorbitszirupot D-szorbit, D-mannit és hidrogénezett szacharidok alkotják.
A terméknek a D-szorbiton kívüli része főleg a nyersanyagként felhasznált glükózszirup hidrogénezésével létrehozott hidrogénezett oligoszacharidokból (ez esetben a szirup nem kristályosodó) vagy mannitból áll. Kis mennyiségben olyan glicitek is jelen lehetnek, amelyeknél n ≤4.
A glicitek olyan vegyületek, amelyeknek szerkezeti képlete:
CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, ahol «n» egész számot jelöl.
Einecs 270-337-8
Tartalom Legalább 69% az összes szilárdanyag és legalább 50% a D-szorbit, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Tiszta, színtelen és édes ízű vizes oldat
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízzel, glicerinnel és propán-1,2-diollal elegyíthető
B. Szorbit-monobenzilidén-származék 5 g mintához 7 ml metanolt, 1 ml benzaldehidet és 1 ml sósavat adunk. Mechanikus keverőedényben addig keverjük és rázzuk, amíg kristályok jelennek meg. Szívással leszűrjük, a kristályokat 20 ml, 1 g nátrium-hidrogén-karbónát tartalmazó, forrásban lévő vízben feloldjuk, az oldatot még forrón leszűrjük. A szűrletet lehűtjük, majd szívással leszűrjük, 5 ml 1:2 arányú metanol:víz eleggyel átmossuk,
és a levegőn megszárítjuk. Az így kapott kristályok 173 és 179 °C közötti hőmérsékleten olvadnak meg.
Tisztaság
Víztartalom Legfeljebb 31% (Karl Fischer-módszer)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%, szárazanyagra vonatkoztatva
Redukálócukrok Legfeljebb 0,3%, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Klorid Legfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfát Legfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
E 421 - MANNIT
(I) Mannit
Szinonimák D-mannit
Meghatározás Glükózt és/vagy fruktózt tartalmazó szénhidrátoldatok katalitikus hidrogénezésével gyártott anyag
Kémiai név D-mannit
Einecs 200-711-8
Összegképlet C6H14O6
Molekulatömeg 182,2
Tartalom Legalább 96% és legfeljebb 102% D-mannit, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben jól, etanolban alig oldódik, éterben gyakorlatilag oldhatatlan
B. Olvadáspont-tartomány 164 és 169 °C között
C. Vékonyréteg-kromatográfia Azonosítható
D. Fajlagos forgatóképesség [α]20D = +23° és +25° között (bórsavas oldatban)
E. pH-érték 5 és 8 között
0,5 ml telített kálium-klorid-oldatot kell a minta 10 ml 10 vegyesszázalékos oldatához adni, majd meg kell mérni a pH-értékét
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 0,3% (105 °C, négy óra)
Redukálócukrok Legfeljebb 0,3% (glükózban kifejezve)
Összes cukor Legfeljebb 1% (glükózban kifejezve)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%
Kloridok Legfeljebb 70 mg/kg
Szulfát Legfeljebb 100 mg/kg
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
(II) Erjesztéssel készült mannit
Szinonimák D-mannit
Meghatározás A Zygosaccharomyces rouxii élesztőgomba hagyományos törzsének használatával, aerob körülmények között végzett szakaszos erjesztéssel gyártott anyag
Kémiai név D-mannit
Einecs 200-711-8
Összegképlet C6H14O6
Molekulatömeg 182,2
Tartalom Legfeljebb 99%, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben jól, etanolban alig oldódik, éterben gyakorlatilag nem oldódik
B. Olvadáspont-tartomány 164 és 169 °C között
C. Vékonyréteg-kromatográfia Azonosítható
D. Fajlagos forgatóképesség [α]20D = +23° és +25° között (bórsavas oldatban)
E. pH-érték 5 és 8 között
0,5 ml telített kálium-klorid-oldatot kell a minta 10 ml 10 vegyesszázalékos oldatához adni, majd meg kell mérni a pH-értékét
Tisztaság
Arabitol Legfeljebb 0,3%
Szárítási veszteség Legfeljebb 0,3% (105 °C, négy óra)
Redukálócukrok Legfeljebb 0,3% (glükózban kifejezve)
Összes cukor Legfeljebb 1% (glükózban kifejezve)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%
Kloridok Legfeljebb 70 mg/kg
Szulfát Legfeljebb 100 mg/kg
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
Aerob mezofil baktérium Legfeljebb 103/g
Koliformok Nincs jelen 10 g mintában
Salmonella Nincs jelen 10 g mintában
E. coli Nincs jelen 10 g mintában
Staphylococcus aureus Nincs jelen 10 g mintában
Pseudomonas aeruginosa Nincs jelen 10 g mintában
Penész Legfeljebb 100/g
Élesztő Legfeljebb 100/g
E 950 - ACESZULFÁM-K
Szinonimák Aceszulfám-kálium, a 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-oxatiazin-4-on, 2,2-dioxid káliumsója
Meghatározás
Kémiai név 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid káliumsó
Einecs 259-715-3
Összegképlet C4H4KNO4S
Molekulatömeg 201,24
Tartalom Legalább 99% C4H4KNO4S, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Szagtalan, fehér, kristályos por. A szacharóznál megközelítőleg 200-szor édesebb
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben nagyon jól, etanolban alig oldódik
B. Ultraibolya-fényelnyelés Az abszorpciós maximum 227 ± 2 nm-nél van, 10 mg minta 1000 ml vízben elkészített oldata esetében
C. Pozitív kálium-teszt A teszt eredménye pozitív (a tesztet a minta 2 grammjának elégetésével kapott maradékkal kell elvégezni)
D. Csapadék-képződési teszt 2 ml ecetsav és 2 ml víz elegyében oldjunk fel 0.2 g mintát, majd az oldathoz adjunk néhány csepp 10%-os nátrium-kobalt-nitrit oldatot. Sárga csapadék képződik
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 1% (105 °C, két óra)
Szerves szennyeződés A vizsgálat eredményes 20 mg/kg UV-aktív összetevőre
Fluorid Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
E 951 - ASZPARTÁM
Szinonimák Aszpartil-fenilalanin-metil-észter
Meghatározás
Kémiai név N-L-α-aszpartil-L-fenilalanin-1-metil-észter, 3-amino-N-(α-karbometoxi-fenetil)-borostyánkősav-N-metil-észter
Einecs 245-261-3
Összegképlet C14H18N2O5
Relatív molekulatömeg 294,31
Tartalom Legalább 98% és legfeljebb 102% C14H18N2O5, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Édes ízű, fehér, szagtalan, kristályos por. Kb. 200-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben és etanolban kis mértékben oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 4,5% (105 °C, négy óra)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,2%, szárazanyagra vonatkoztatva
pH-érték 4,5 és 6,0 között (1:125 arányú oldat esetén)
Fényáteresztő képesség 1 cm-es küvettában, 430 nm-en, megfelelő spektrofotométerrel meghatározva - referenciaként 2N sósavat használva - az 1%-os 2N sósavas oldat fényáteresztő képessége legalább 0,95, ami legfeljebb kb. 0,022 abszorbanciának felel meg.
Fajlagos forgatóképesség [α]20D = +14,5° és +16,5° között
15 N hangyasavval képzett 4:100 hígítású oldatban, a mintaoldat elkészítésétől számított 30 percen belül határozzuk meg.
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazin-ecetsav Legfeljebb 1,5%, szárazanyagra vonatkoztatva
E 952 - CIKLAMINSAV, valamint annak NÁTRIUM- és KALCIUM-SÓI
(I) CIKLAMINSAV
Szinonimák Ciklohexil-szulfaminsav, ciklamát
Meghatározás
Kémiai név Ciklohexán-szulfaminsav, ciklohexilamin-szulfonsav
Einecs 202-898-1
Összegképlet C6H13NO3S
Relatív molekulatömeg 179,24
Tartalom A ciklohexil-szulfaminsav legalább 98% és legfeljebb 102% C6H13NO3S-egyenértéket tartalmaz, szárazanyagra számítva
Leírás Édes-savanyú ízű, gyakorlatilag színtelen, fehér, kristályos por. Kb. 40-szer édesebb a szacharóznál
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben és etanolban oldódik
B. Csapadékteszt A 2%-os oldatot sósavval kell megsavanyítani, majd bárium-klorid
kb. 1M-os vizes oldatából 1 ml-t kell hozzáadni. Amennyiben az oldat zavarossá válik, vagy csapadék képződik, le kell szűrni. A tiszta oldathoz 1 ml 10%-os nátrium-nitrit-oldatot kell adni. Fehér csapadék képződik.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 1% (105 °C, egy óra)
Szelén Legfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ciklohexilamin Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Diciklohexilamin Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Anilin Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(II) NÁTRIUM-CIKLAMÁT
Szinonimák Ciklamát, a ciklaminsav nátriumsója
Meghatározás
Kémiai név Nátrium-ciklohexán-szulfamát, nátrium-ciklohexil-szulfamát
Einecs 205-348-9
Összegképlet C6H12NNaO3S, illetve C6H12NNaO3S·2H2O (dihidrát forma)
Relatív molekulatömeg 201,22 a vízmentes formára számítva
237,22 a kristályvizes formára számítva
Tartalom Legalább 98% és legfeljebb 102%, szárazanyagra vonatkoztatva
Dihidrát forma: legalább 84%, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér, szagtalan kristályok vagy kristályos por. Kb. 30-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben jól, etanolban gyakorlatilag oldhatatlan.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 1% (105 °C, egy óra)
Legfeljebb 15,2% (105 °C, két óra) a dihidrát forma esetében
Szelén Legfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
Ciklohexilamin Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Diciklohexilamin Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Anilin Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(III) KALCIUM-CIKLAMÁT
Szinonimák Ciklamát, a ciklaminsav kalciumsója
Meghatározás
Kémiai név Kalcium-ciklohexán-szulfamát, kalcium-ciklohexil-szulfamát
Einecs 205-349-4
Összegképlet C12H24CaN2O6S2·2H2O
Relatív molekulatömeg 432,57
Tartalom Legalább 98% és legfeljebb 101%, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér, színtelen kristályok vagy kristályos por. Kb. 30-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben jól, etanolban mérsékelten oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 1% (105 °C, egy óra)
Legfeljebb 8,5% (140 °C, négy óra) a dihidrát forma esetében
Szelén Legfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
Ciklohexilamin Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Diciklohexilamin Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Anilin Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 953 - IZOMALT
Szinonimák Hidrogénezett izomaltulóz, hidrogénezett palatinóz
Meghatározás
Kémiai név Az izomalt hidrogénezett mono- és diszacharidok keveréke, amelynek fő összetevői a diszacharidok:
6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit (1,6-GPS) és
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát (1,1-GPM)
Összegképlet 6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit: C12H24O11
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát: C12H24O11. 2H2O
Relatív molekulatömeg 6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit: 344,32
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát: 380,32
Tartalom Legalább 98% a hidrogénezett mono- és diszacharid, és legalább 86% a 6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit és 1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát keveréke, szárazanyagra vonatkoztatva.
Leírás Szagtalan, fehér, kissé higroszkopikus, kristályos massza.
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben jól, etanolban nagyon kis mértékben oldódik
B. Vékonyréteg-kromatográfia A vékonyréteg-kromatográfiával végzett vizsgálat egy kb. 0,2 mm vastag szilikagél-réteggel bevont kromatográfiás lemez felhasználásával történik. A kromatogram fő foltjai az 1,1-GPM és az 1,6-GPS foltok.
Tisztaság
Víztartalom Legfeljebb 7% (Karl Fischer-módszer)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,05%, szárazanyagra vonatkoztatva
D-mannit Legfeljebb 3%
D-szorbit Legfeljebb 6%
Redukálócukrok Legfeljebb 0,3%, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 954 - SZACHARIN, valamint annak NÁTRIUM-, KÁLIUM- és KALCIUM-SÓI
(I) SZACHARIN
Meghatározás
Kémiai név 3-oxo-2,3-dihidrobenzo(d)izotiazol-1,1-dioxid
Einecs 201-321-0
Összegképlet C7H5NO3S
Relatív molekulatömeg 183,18
Tartalom Legalább 99% és legfeljebb 101% C7H5NO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér kristályok vagy fehér, kristályos por, szagtalan vagy gyengén aromás illatú, édes ízű, még nagyon híg oldatban is. Kb. 300-500-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben kis mértékben, lúgos oldatokban jól, etanolban mérsékelten oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 1% (105 °C, két óra)
Olvadáspont-tartomány 226-230 °C
Szulfáthamu Legfeljebb 0,2%, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav és szalicilsav Előzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamid Legfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagok nincsenek jelen
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelén Legfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(II) NÁTRIUM-SZACHARIN
Szinonimák Szacharin, a szacharin nátriumsója
Meghatározás
Kémiai név Nátrium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenzo-izoszulfonazol nátriumsója, oxobenzo-izoszulfonazol, 1,2-benzo-izotiazolin-3-on-1,
1-dioxid nátriumsó-dihidrát
Einecs 204-886-1
Összegképlet C7H4NNaO3S2H2O
Relatív molekulatömeg 241,19
Tartalom Legalább 99% és legfeljebb 101% C7H4NNaO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér kristályok vagy fehér, kristályos, málló por; szagtalan vagy gyenge illatú, nagyon édes, még a nagyon híg oldatban is. Kb. 300-500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben tökéletesen, etanolban mérsékelten oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 15% (120 °C, négy óra)
Benzoesav és szalicilsav Előzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamid Legfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagok Nincsenek jelen
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelén Legfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(III) KALCIUM-SZACHARIN
Szinonimák Szacharin, a szacharin kalciumsója
Meghatározás
Kémiai név Kalcium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenzo-izoszulfonazol kalciumsója, 1,2-benzo-izotiazolin-3-on-1,1-dioxid, kalciumsó-hidrát (2:7)
Einecs 229-349-9
Összegképlet C14H8CaN2O6S2·3 1/2 H2O
Relatív molekulatömeg 467,48
Tartalom Legalább 95% C14H8CaN2O6S2, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér kristályok vagy fehér, kristályos por; szagtalan vagy gyenge illatú, és nagyon édes, még nagyon híg oldatban is. Kb. 300-500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben tökéletesen, etanolban jól oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 13,5% (120 °C, négy óra)
Benzoesav és szalicilsav Előzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamid Legfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagok nincsenek jelen
Arzén> Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelén Legfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(IV), KÁLIUM-SZACHARIN
Szinonimák Szacharin, a szacharin káliumsója
Meghatározás
Kémiai név Kálium-o-benzoszulfimid,a 2,3-dihidro-3-oxobenzo-izoszulfonazol káliumsója, a 1,2-benzo-izotiazolin-3-on-1,1-dioxid-monohidrát káliumsója
Összegképlet C7H4KNO3SH2O
Relatív molekulatömeg 239,77
Tartalom Legalább 99% és legfeljebb 101% C7H4KNO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér kristályok vagy fehér, kristályos por; szagtalan vagy gyenge illatú, és nagyon édes, még nagyon híg oldatban is. Kb. 300-500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben tökéletesen, etanolban mérsékelten oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 8% (120 °C, négy óra)
Benzoesav és szalicilsav Előzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamid Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamid Legfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagok Nincsenek jelen
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelén Legfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 955 - SZUKRALÓZ
Szinonimák 4,1’,6’-triklór-galaktoszukróz
Meghatározás
Kémiai név 1,6-diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-a-D-
galaktopiranozid
Einecs 259-952-2
Összegképlet C12H19Cl3O8
Molekulatömeg 397,64
Tartalom Legalább 98% és legfeljebb 102% a C12H19Cl3O8-tartalom, szárazanyagra vonatkoztatva.
Leírás Fehér-törtfehér, gyakorlatilag szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben, metanolban és etanolban oldódik.
Etil-acetátban könnyen oldódik.
B. Infravörös fényelnyelés A minta kálium-bromidos diszperziójának infravörös abszorpciós maximumai ugyanannál a hullámszámnál vannak, mint a szukralóz referenciaminta esetében felvett görbe maximumai.
C. Vékonyréteg-kromatográfia A tesztoldat esetében a fő folt Rf-értéke ugyanannyi, mint az egyéb klórozott diszacharidok vizsgálatánál használt A-referenciaoldat esetében. Ez az oldat úgy készül, hogy 1,0 g szukralózt 10 ml metanolban oldanak.
D. Fajlagos forgatóképesség [α]20D = +84° és +87,5° között, szárazanyagra vonatkoztatva
(10 vegyesszázalékos oldat)
Tisztaság
Víz Legfeljebb 2% (Karl Fischer-módszer)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,7%
Egyéb klórozott diszacharidok Legfeljebb 0,5%
Klórozott monoszacharidok Legfeljebb 0,1%
Trifenilfoszfin-oxid Legfeljebb 150 mg/kg
Metanol Legfeljebb 0,1%
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
E 957 - TAUMATIN
Szinonimák
Meghatározás
Kémiai név A taumatint a Thaumatococcus daniellii (Benth) természetes törzsének gyümölcsében lévő arillus (maglepel) vizes kivonásával (2,5 és 4 közötti pH-érték) kapjuk; alapvetően a taumatin I és taumatin II fehérjékből áll, de mellettük kis mennyiségben tartalmaz a kiindulási anyagból származó növényi alkotórészeket is.
Einecs 258-822-2
Összegképlet 207 aminosav polipeptidje
Relatív molekulatömeg Taumatin I: 22209
Taumatin II: 22293
Tartalom Legalább 16% nitrogén, szárazanyagra vonatkoztatva, ami legalább 94% proteinnek (N × 5,8) felel meg.
Leírás Szagtalan, krémszínű, nagyon édes por. Kb. 2000-3000-szer édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
Oldhatóság Vízben nagyon jól, acetonban nem oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 9% (105 °C, tömegállandóságig)
Szénhidrát Legfeljebb 3%, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfáthamu Legfeljebb 2%, szárazanyagra vonatkoztatva
Alumínium Legfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Mikrobiológiai követelmények Összes aerob mikrobaszám: legfeljebb 1000/g,
E. coli: 1 grammban nincs jelen.
E 959 - NEOHESZPERIDIN-DIHIDRO-KALKON
Szinonimák Neoheszperidin-dihidro-kalkon, NHDC, heszperetin-dihidro-kalkon-4’-β-
neoheszperidozid, neoheszperidin DC
Meghatározás
Kémiai név 2-O-α-L-ramnopiranozil-4’-β-D-glükopiranozil-heszperetin-dihidro-
kalkon; a neoheszperidin katalitikus hidrogénezésével kapjuk.
Einecs 243-978-6
Összegképlet C28H36O15
Relatív molekulatömeg 612,6
Tartalom Legalább 96%, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Piszkosfehér, szagtalan, kristályos por, jellegzetes, erőteljes édes ízzel.
Kb. 1000-1800-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
A. Oldhatóság Meleg vízben tökéletesen, hideg vízben nagyon kis mértékben oldódik, éterben és benzolban gyakorlatilag nem oldódik.
B. Ultraibolya-abszorpciós maximum 282-283 nm, 2 mg minta 100 ml metanollal készített oldat esetén
C. Neu-teszt Kb. 10 mg neoheszperidin DC-t kell 1 ml metanolban feloldani,
és 1 ml 1%-os 2-aminoetil-difenil-borát-metanol-oldatot kell hozzáadni. Élénksárga szín keletkezik.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 11% (105 °C, három óra)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,2%, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
E 962 - ASZPARTÁM-ACESZULFÁMSÓ
Szinonimák Aszpartám-aceszulfám
Aszpartám-aceszulfámsó
Meghatározás A só megközelítőleg 2:1 tömegarányú aszpartám és K-aceszulfám savas pH-jú oldatának felmelegítésével, majd a vegyület kristályosításával készül. A káliumot és a folyadékot eltávolítják. A só stabilitása nagyobb, mint az aszpartámé.
Kémiai név Az L-fenilalanil-2-metil-L-α-aszparaginsav 6-metil-1,2,3-oxatiazin-
4(3H)-on-2,2-dioxidsója
Összegképlet C18H23O9N3S
Molekulatömeg 457,46
Tartalom 63,0-66,0% aszpartám (szárazanyag) és 34,0-37,0% aceszulfám (savas forma, szárazanyagra vonatkoztatva)
Leírás Fehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben alig; etanolban gyengén oldódik.
B. Fényáteresztő képesség Vízben 1 cm-es küvettában, 430 nm-en, megfelelő spektrofotométerrel meghatározva - referenciaként vizet
használva - az 1%-os oldat fényáteresztő képessége legalább 0,95, ami legfeljebb kb. 0,022 abszorbanciának felel meg.
C. Fajlagos forgatóképesség [α]20D = +14,5° és +16,5° között
6,2 g/100 ml koncentrációjú 15N hangyasavas oldatot kell készíteni, és a készítésétől számított 30 percen belül kell meghatározni. A számított fajlagos forgatóképességet 0,646-tal kell osztani az aszpartám-aceszulfámsó aszpartám-tartalmának meghatározásához.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 0,5% (105 °C, négy óra)
5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazin-ecetsav Legfeljebb 0,5%
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
E 965 (a) - MALTIT
Szinonimák D-maltit, hidrogénezett maltóz
Meghatározás
Kémiai név (α)-D-glükopiranozil-1,4-D-glucit
Einecs 209-567-0
Összegképlet C12H24O11
Relatív molekulatömeg 344,31
Tartalom Legalább 98%, D-maltittartalom C12H24O11, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Édes ízű, fehér, kristályos por
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben nagyon jól, etanolban kis mértékben oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány 148-151 °C
C. Fajlagos forgatóképesség [α]20D = +105,5° és +108,5° között (5 vegyesszázalékos oldat)
Tisztaság
Víz Legfeljebb 1% (Karl Fischer-módszer)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%, szárazanyagra vonatkoztatva
Redukálócukrok Legfeljebb 0,1%, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Klorid Legfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfát Legfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 965(b) - MALTITSZIRUP
Szinonimák Hidrogénezett, nagy maltóztartalmú glükózszirup, hidrogénezett glükózszirup
Meghatározás Főleg maltitot tartalmazó elegy, amelyben a maltiton kívül szorbit és hidrogénezett oligo- és poliszacharidok találhatók. Nagy maltóztartalmú glükózszirup katalitikus hidrogénezésével vagy egyes összetevői hidrogénezésével, majd összekeverésével állítják elő. Kereskedelmi forgalomba szirupként, valamint szilárd halmazállapotú termékként kerül
Tartalom Legalább 99% az összes hidrogénezett szacharid, szárazanyagra vonatkoztatva; és legalább 50% a maltit, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Színtelen és szagtalan, tiszta viszkózus folyadékok vagy fehér, kristályos masszák
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben nagyon jól, etanolban kis mértékben oldódik
B. Vékonyréteg-kromatográfia Azonosításra alkalmas.
Tisztaság
Víz Legfeljebb 31% (Karl Fischer)
Redukálócukrok Legfeljebb 0,3% (glükózban kifejezve)
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%
Kloridok Legfeljebb 50 mg/kg
Szulfát Legfeljebb 100 mg/kg
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg
E 966 - LAKTIT
Szinonimák Laktit, laktozit, laktobiozit
Meghatározás
Kémiai név 4-O-β-D-galaktopiranozil-D-glucit
Einecs 209-566-5
Összegképlet C12H24O11
Relatív molekulatömeg 344,32
Tartalom Legalább 95%, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Édes ízű, kristályos por vagy színtelen oldat. A kristályos termékek vízmentes, monohidrát és dihidrát formában fordulnak elő.
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben nagyon jól oldódik.
B. Fajlagos forgatóképesség [α]20D = +13° és +16° között, szárazanyagra számítva (10 vegyesszázalékos vizes oldat)
Tisztaság
Víz Kristályos termékek; legfeljebb 10,5% (Karl Fischer-módszer)
Egyéb poliolok Legfeljebb 2,5%, szárazanyagra vonatkoztatva
Redukálócukrok Legfeljebb 0,2%, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Klorid Legfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfát Legfeljebb 200 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 967 - XILIT
Szinonimák Xilit
Meghatározás
Kémiai név D-xilit
Einecs 201-788-0
Összegképlet C5H12O5
Relatív molekulatömeg 152,15
Tartalom Legalább 98,5% xilit, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Nagyon édes, szagtalan, fehér, kristályos por
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben nagyon jól, etanolban mérsékelten oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány 92-96 °C
C. pH-érték 5-7 (10 vegyesszázalékos vizes oldat)
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 0,5%. Négy órán át kell 0,5 g mintát vákuumban foszfor jelenlétében, 60 °C-on szárítani.
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%, szárazanyagra vonatkoztatva
Redukálócukrok Legfeljebb 0,2%, glükózban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
Egyéb polialkoholok Legfeljebb 1%, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkel Legfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom Legfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek Legfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
Klorid Legfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfát Legfeljebb 200 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 968 ERITRIT
Szinonimák mezo-eritrit, tetrahidroxibután
Meghatározás biztonságos és megfelelő, élelmiszer-minőségű ozmofil élesztők - pl. Moniliella pollinis vagy Trichosporonoides megachiensis - segítségével szénhidrátforrás erjesztésével, azt követően pedig tisztítással és szárítással nyert anyag
Kémiai név 1,2,3,4-butántetrol
Einecs 205-737-3
Összegképlet C4H10O4
Molekulatömeg 122,12
Tartalom legalább 99%, szárazanyagra vonatkoztatva
Leírás Fehér, szagtalan, nem higroszkopikus, hőálló kristályok, édességük a szacharóz édességének kb. 60-80%-a.
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben tökéletesen, etanolban kis mértékben, dietil-éterben egyáltalán nem oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány 119-123 °C
Tisztaság
Szárítási veszteség 0,2% (70 °C, hat óra, vákuum exszikkátorban)
Szulfáthamu legfeljebb 0,1%
Redukáló anyagok legfeljebb 0,3%, D-glükózban kifejezve
Ribitol és glicerin legfeljebb 0,1%
Ólom legfeljebb 0,5 mg/kg
A kémiai nevek kialakítása és helyesírása „A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai” című sorozat Szervetlen Kémiai Nevezéktan (Szerkesztette: Fodorné Csányi Piroska és Simándi László, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1995) és az Útmutató a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához (Szerkesztette: Nyitrai József és Nagy József, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1998) könyveiben közölt szabályoknak felel meg.

7. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/128 számú előírása az élelmiszerekben használható színezékek tisztasági követelményeiről

1. Az alábbi táblázatok tartalmazzák azokat a tisztasági követelményeket, amelyeket a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-94/36 számú előírásban meghatározott színezékekre kell alkalmazni.

2. A színezékek tisztasági követelményei:

A. Az alumíniumlakkok általános előírásai

Meghatározás Az alumíniumlakkokat az adott tisztasági előírásoknak megfelelő színezékeknek alumínium-oxiddal vizes közegben végrehajtott reakciójával állítják elő. Az alumínium-oxidot általában frissen, nem megszárítva készítik az alumínium-szulfátnak vagy -kloridnak nátrium- vagy kalcium-karbonáttal, illetve -hidrogén-karbonáttal vagy ammóniával végbemenő reakciójával. A lakk képződése után a terméket szűrik, vízzel mossák és szárítják.
A végtermékben nem reagált alumínium-oxid is jelen lehet.
HCl-ban oldhatatlan alkotórészek Legfeljebb 0,5%
Éterrel extrahálható alkotórészek Legfeljebb 0,2% (semleges közegben).
A megfelelő színezékek specifikus tisztasági követelményei figyelembe veendők.

B. Specifikus tisztasági követelmények

E 100 KURKUMIN
Szinonimák Cl Natural Yellow 3, turmeric sárga, diferoil-metán
Meghatározás A kurkumint oldószeres extrakcióval nyerik a kurkumából, azaz a természetes Curcuma longa L. fajták megőrölt gyökeréből. Az extraktum tisztítása, majd kristályosítása után kapják a koncentrált kurkuminport. A termék főtömegében kurkuminokból áll, azaz a színes alkotórész
(1,7-bisz[4-hidroxi-3-(metoxi-fenil)]hepta-1,6-dién-3,5-dion) és annak két dezmetoxi származéka különböző arányban. A természetes kurkumában lévő olaj, illetve gyanta kis mennyiségben a termékben is előfordulhat.
Az extrakcióhoz kizárólag csak a következő oldószereket szabad használni: etil-acetát, aceton, szén-dioxid, diklór-metán,
n-butanol, metanol, etanol, hexán.
Osztály Dicinnamoil-metán
Cl-Nr *  75 300
Einecs *  207-280-5
Kémiai név I. 1,7-bisz[4-hidroxi-3-(metoxi-fenil)]hepta-1,6-dién-3,5-dion
II. 1-(4-hidroxi-fenil)-7-[4-hidroxi-3-(metoxi-fenil)]hepta-1,6-dién-3,5-dion
III. 1,7-bisz(4-hidroxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion
Összegképlet i. c21h20o6
ii. c20h18o5
iii. c19h16o4
Molekulatömeg I. 368,39
II. 338,39
III. 308,39
Tartalom Legalább 90% összes színezőanyag
E1%1cm 1607, kb. 426 nm-en etanolban
Leírás Narancssárga színű kristályos por.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 426 nm-en van etanolban mérve.
B. Olvadáspont 179-182 °C
Tisztaság
Oldószermaradékok Etil-acetát
Aceton
n-Butanol Összesen vagy külön-külön, legfeljebb 50 mg/kg
Metanol
Etanol
Hexán
Diklór-metán: legfeljebb10 mg/kg
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 101 a) RIBOFLAVIN
Szinonima Laktoflavin
Osztály Izoalloxazin
Einecs 201-507-1
Kémiai név 7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5,-tetrahidroxi-pentil)benzo[g]pteridin-
2,4 (3H,10H)-dion
7,8-dimetil-10-(1’-D-ribitil)izoalloxazin
Összegképlet C17H20N4O6
Molekulatömeg 376,37
Tartalom Legalább 98%, vízmentes anyagra számítva.
E1%1cm 328, kb. 444 nm-en vizes oldatban.
Leírás A sárgástól a narancssárgáig terjedő színű kristályos por, enyhe szaggal.
Azonosítás
A. Spektrometria A375/A267 aránya 0,31 és 0,33 között van vizes oldatban.
A444/A267 aránya 0,36 és 0,39 között van vizes oldatban.
Maximuma kb. 444 nm-en van vízben mérve.
B. Fajlagos forgatóképesség [α]20D -115° és -140° között 0,05 N nátrium-hidroxid-oldatban.
Tisztaság
Szárítási veszteség Legfeljebb 1,5%, 105°-on végzett 4 órás szárítás után.
Szulfáthamu Legfeljebb 0,1%
Elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 100 mg/kg (anilinre számítva)
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 101 b) RIBOFLAVIN-5’-FOSZFÁT
Szinonima Nátrium-riboflavin-5’-foszfát
Meghatározás Ezek az előírások az olyan riboflavin-5’-foszfátra vonatkoznak, amely kis mennyiségben szabad riboflavint és riboflavin-difoszfátot is tartalmaz.
Osztály Izoalloxazin
Einecs 204-988-6
Kémiai név Mononátrium-(2R,3R,4S)-5-(3’,10’-dihidro-7’,8’-dimetil-2’,4’-dioxo-
10’-benzo[g]pteridinil)-2,3,4-trihidroxi-pentil-foszfát;
A riboflavin-5’-monofoszfát-észterének mononátriumsója
Összegképlet Dihidrátként: C17H20N4NaO9P.2H2O
Vízmentes formában: C17H20N4NaO9P
Molekulatömeg 541,36
Tartalom Legalább 95% összes színezőanyag, C17H20N4NaO9P.2H2O-ként számítva.
E1%1cm 250, kb. 375 nm-en vizes oldatban.
Leírás A sárgástól a narancssárgáig terjedő színű, kristályos higroszkópos por, enyhe szaggal és keserű ízzel.
Azonosítás
A. Spektrometria A375/A267 aránya 0,30 és 0,34 között van vizes oldatban.
A444/A267 aránya 0,35 és 0,40 között van vizes oldatban.
Maximuma kb. 444 nm-en van, vízben mérve.
B. Fajlagos forgatóképesség [α]20D +38o és +42o között van, 5 mólos HCl-oldatban.
Tisztaság
Szárítási veszteség Dihidrátként legfeljebb 8% (100 °C-on, 5 órán keresztül, vákuumban, P2O5 fölött).
Szulfáthamu Legfeljebb 25%
Szervetlen foszfát Legfeljebb 1,0% (vízmentes anyagra számítva, PO4-ben kifejezve).
Mellékszínezékek Riboflavin (szabad): legfeljebb 6%
Riboflavin-difoszfát: legfeljebb 6%
Elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 70 mg/kg (anilinre számítva)
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 102 TARTRAZIN
Szinonima Cl Food Yellow 4
Meghatározás A tartrazin főtömegében trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)-
4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1H-pirazol-3-karboxilátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint alapvetően színtelen anyagokból áll.
Tartrazin alatt nátriumsót értünk.
A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Monoazo
Cl-Nr 19140
Einecs 217-699-5
Kémiai név Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)-
4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1H-pirazol-3-karboxilát
Összegképlet C16H9N4Na3O9S2
Molekulatömeg 534,37
Tartalom Legalább 85% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 530, kb. 426 nm-en vizes oldatban.
Leírás Világosnarancs színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 426 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata sárga színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 1,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4-hidrazino-benzolszulfonsav
4-amino-benzol-szulfonsav
5-oxo-1-(4-szulfo-fenil)-2-pirazolin-3-
karbonsav
Összesen legfeljebb 0,5%
4,4’-diazo-amino-dibenzolszulfonsav
Tetrahidroxi-borostyánkősav
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges körülmények között
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 104 KINOLINSÁRGA
Szinonima Cl Food Yellow 13
Meghatározás A kinolinsárgát a 2-(2-kinolil)-indán-1,3-dion szulfonálásával állítják elő. A kinolinsárga főtömegében az előző vegyület, elsősorban diszulfonátjainak, monoszulfonátjainak és triszulfonátjainak nátriumsóiból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Kinolinsárga alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Kinoftalon
Cl-Nr 47005
Einecs 305-897-5
Kémiai név 2-(2-kinolil)-indán-1,3-dion-diszulfonátjának dinátriumsója (a fő alkotórész)
Összegképlet C18H9 N Na2O8S2 (fő alkotórész)
Molekulatömeg 477,38 (a fő alkotórész tömege)
Tartalom Legalább 70% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
A kinolinsárga összetételének a következőnek kell lennie:
Az összes színezőanyagban van
- legalább 80% dinátrium-2-(2-kinolil)-indán-1,3-dion-diszulfonát
- legfeljebb 15% nátrium-2-(2-kinolil)-indán-1,3-dion-
monoszulfonát
- legfeljebb 7% trinátrium-2-(2-kinolil)-indán-1,3-dion-triszulfonát
E1%1cm 865 (fő alkotórész), kb. 411 nm-en vizes ecetsavoldatban.
Leírás Sárga színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 411 nm-en van, pH 5-ös vizes ecetsavoldatban mérve.
B. Vizes oldata sárga színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 4,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
2-metil-kinolin
2-metil-kinolinszulfonsav
ftálsav Összesen legfeljebb 0,5%
2,6-dimetil-kinolin
2,6-dimetil-kinolin-szulfonsav
2-(2-kinolil)-indán-1,3-dion Legfeljebb 4 mg/kg.
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges körülmények között
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 110 NARANCSSÁRGA FCF
Szinonimák Cl Food Yellow 3, Orange Yellow S
Meghatározás A narancssárga FCF főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-
(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Narancssárga FCF alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén megengedett.
Osztály Monoazo
Színindexszám 15985
Einecs 220-491-7
Kémiai név Dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát
Összegképlet C16H10N2Na2O7S2
Molekulatömeg 452,37
Tartalom Az összes színezőanyag legalább 85%, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 555, kb. 485 nm-en pH 7-es vizes oldatban.
Leírás Narancsvörös színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria A maximuma vízben mérve kb. 485 nm-en van, pH 7-es értéknél.
B. Vizes oldata narancsszínű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan anyag Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 5,0%
1-(fenilazo)-2-naftol (szudán I.) Legfeljebb 0,5 mg/kg
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4-amino-benzol-1-szulfonsav
3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav
6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav
7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav Összesen legfeljebb 0,5%
4,4’-diazo-amino-dibenzol-szulfonsav
6,6’-oxi-di(naftalin-2-szulfonsav)
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható anyagok Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 2 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
E 120 KOSNIL, KÁRMINSAV, KÁRMIN
Meghatározás A kármint és a kárminsavat a kosnilból - amely a Dactylopius coccus Costa rovar nőnemű példányainak szárított testéből áll - nyerik vizes, vizes-alkoholos vagy alkoholos extrakcióval.
A színes alkotórész a kárminsav.
Előállítható a kárminsav (kármin) alumíniumlakkja, amelyben az alumínium és a kárminsav molekulaaránya 1:2.
A kereskedelemben kapható termékek a színező alkotórészt ammónium-, kalcium-, kálium- vagy nátriumkationokkal (vagy ezek kombinációjával) együtt tartalmazzák. Ezek a kationok feleslegben is jelen lehetnek.
A kereskedelemben kapható termékek tartalmazhatják az előzőekben megnevezett rovar fehérjejellegű anyagait is, és tartalmazhatnak szabad karminátot, illetve kis mennyiségű kötetlen alumíniumkation-maradékokat is.
Osztály Antrakinon
Cl-Nr 75470
Einecs Kosnil: 215-680-6; kárminsav: 215-023-3; kármin 215-724-4
Kémiai név 7-β-D-glükopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-
dioxoantracén-2-karbonsav (kárminsav); a kármin ennek a savnak hidratált alumíniumkelátja
Összegképlet C22H20O13 (kárminsav)
Molekulatömeg 492,39 (kárminsav)
Tartalom Legalább 2,0% kárminsav a kárminsavas kivonatban; legalább 50% kárminsav a kelátokban.
Leírás A vöröstől a sötétvörösig terjedő színű, törékeny szilárd vagy por alakú anyag, A kosnil-extraktum rendszerint sötétvörös folyadék, de van porrá szárított változata is.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 518 nm-en van vizes ammóniaoldatban mérve, a kárminsavnak híg sósavoldatban kb. 494 nm-en van a maximuma.
Tisztaság
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 122 AZORUBIN, KARMAZSIN
Szinonima Cl Food Red 3
Meghatározás Az azorubin főtömegében dinátrium-4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-1-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Azorubin alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a nátriumsó is megengedett.
Osztály Monoazo
Cl-Nr 14720
Einecs 222-657-4
Kémiai név Dinátrium-4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-1-szulfonát
Összegképlet C20H12N2Na2O7S2
Molekulatömeg 502,44
Tartalom Legalább 85% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 510, kb. 516 nm-en vizes oldatban.
Leírás A vöröstől a gesztenyebarnáig terjedő színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 516 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 2,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4-amino-naftalin-1-szulfonsav
4-hidroxi-naftalin-1-szulfonsav Összesen legfeljebb 0,5%
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 123 AMARANTH
Szinonima Cl Food Red 9
Meghatározás Az amaranth főtömegében trinátrium-2-hidroxi-1-
(4-szulfonato-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Amaranth alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Monoazo
Cl-Nr 16185
Einecs 213-022-2
Kémiai név Trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonát
Összegképlet C20H11N2Na3O10S3
Molekulatömeg 604,48
Tartalom Legalább 85% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 440, kb. 520 nm-en vizes oldatban.
Leírás Vörösesbarna színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 520 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 3,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4-amino-naftalin-1-szulfonsav
3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav
6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav Összesen legfeljebb 0,5%
7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav
7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 124 NEUKOKCIN
Szinonimák Ponceau 4R, Kosnill vörös A, Cl Food Red 7
Meghatározás A neukokcin főtömegében trinátrium-2-hidroxi-1-
(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-6,8-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészből áll. Neukokcin alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Monoazo
Cl-Nr 16255
Einecs 220-036-2
Kémiai név Trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-6,8-
diszulfonát
Összegképlet C20H11N2Na3O10S3
Molekulatömeg 604,48
Tartalom Legalább 80% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 430, kb. 505 nm-en vizes oldatban.
Leírás Vöröses színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 505 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 1,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4-amino-naftalin-1-szulfonsav
7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav
3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav Összesen legfeljebb 0,5%
6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav
7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav
Nem szulfonált elsőrendű aromás amin Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 127 ERITROZIN
Szinonima Cl Food Red 14
Meghatározás Az eritrozin főtömegében dinátrium-[2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxido-6-oxo-
xantén-9-il)-benzoát] monohidrátból és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Eritrozin alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Xantén
Cl-Nr 45430
Einecs 240-474-8
Kémiai név Dinátrium-[2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxido-6-oxo-xantén-9-il)-benzoát] monohidrát
Összegképlet C20H6I4Na2O5.H2O
Molekulatömeg 897,88
Tartalom Legalább 87% összes színezőanyag, vízmentes nátriumsóként számítva.
E1%1cm 1100, kb. 526 nm-en pH 7-es vizes oldatban.
Leírás Vörös színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 526 nm-en van, pH 7-es vízben mérve.
B. Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Szervetlen jodidok nátrium-jodidban számítva Legfeljebb 0,1%
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek (kivéve a fluoreszceint) Legfeljebb 4,0%
Floureszcein Legfeljebb 20 mg/kg
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
Trijód-rezorcin Legfeljebb 0,2%
2-(2,4-dihidroxi-3,5-dijód-benzoil)-benzoesav Legfeljebb 0,2%
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, 7-8 pH-jú oldatból
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
Alumíniumlakkok A sósavban oldhatatlan alkotórész meghatározásának módszerét a nátrium-hidroxidban oldhatatlan alkotórész meghatározásának módszerével helyettesítjük. Ezen színezék esetében nem haladhatja meg a 0,5%-ot.
E 128 VÖRÖS 2G
Szinonimák Cl Food Red 10, Azogeranin
Meghatározás A vörös 2G főtömegében dinátrium-8-acetamido-1-hidroxi-
2-(fenil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Vörös 2G alatt nátriumsót értjük. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Monoazo
Cl-Nr 18050
Einecs 223-098-9
Kémiai név Dinátrium-8-acetamido-1-hidroxi-2-(fenil-azo)-naftalin-3,6-
diszulfonát
Összegképlet C18H13N3Na2O8S2
Molekulatömeg 509,43
Tartalom Legalább 80% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 620, kb. 532 nm-en vizes oldatban.
Leírás Vörös színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 532 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 2,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
5-acetamido-4-hidroxi-naftalin-2,7-
diszulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5%
5-amino-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav
Nem szulfonált elsőrendű aromás amin Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 129 ALLURAVÖRÖS AC
Szinonima Cl Food Red 17
Meghatározás Az alluravörös AC főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-
szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint alapvető alkotórészekből áll.
Az alluravörös AC alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Monoazo
Cl-Nr 16035
Einecs 247-368-0
Kémiai név Dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-
szulfonát
Összegképlet C18H14N2Na2O8S2
Molekulatömeg 496,42
Tartalom Legalább 85% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 540, kb. 504 nm-en pH 7-es vizes oldatban.
Leírás Sötétvörös színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 504 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata vörös színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 3,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
6-hidroxi-2-naftalin-szulfonsav nátriumsója Legfeljebb 0,3%
4-amino-5-metoxi-2-metil-benzol-szulfonsav Legfeljebb 0,2%
6,6-oxi-bisz(2-naftalinszulfonsav) dinátriumsója Legfeljebb 1,0%
Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, pH 7-es oldatból
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 131 PATENTKÉK V
Szinonima Cl Food Blue 5
Meghatározás A patentkék V {4-[α-(4-dietil-amino-fenil)-5-hidroxi-2,4-diszulfo-
fenil-metilidén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén}dietil-ammónium-
hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátriumvegyületéből és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, illetve kalcium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
A káliumsó is megengedett.
Osztály Triaril-metán
Cl-Nr 42051
Einecs 222-573-8
Kémiai név {4-[α-(4-dietil-amino-fenil)-5-hidroxi-2,4-diszulfo-
fenil-metilidén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén}dietil-ammónium-
hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátriumvegyülete
Összegképlet Kalciumvegyület: C27H31N2O7S2 Ca1/2
Nátriumvegyület: C27H31N2O7S2Na
Molekulatömeg Kalciumvegyület: 579,72
Nátriumvegyület: 582,67
Tartalom Legfeljebb 85% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 2000, kb. 638 nm-en pH 5-ös vizes oldatban.
Leírás Sötétkék színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma 638 nm-en van, pH 5-ös vízben mérve.
B. Vizes oldata kék színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 2,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
3-hidroxi-benzaldehid
3-hidroxi-benzoesav Összesen legfeljebb 0,5%
3-hidroxi-4-szulfo-benzoesav
N,N-dietil-amino-benzolszulfonsav
Leukobázis Legfeljebb 4,0%
Nem szulfonált elsőrendű aromás amin Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, pH 5-ös oldatból
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 132 INDIGÓKÁRMIN
Szinonima Cl Food Blue 1
Meghatározás Az indigókármin főtömegében dinátrium-3,3’-dioxo-2,2’-bi(indolilidén)-
5,5’-diszulfonát és dinátrium-3,3’-dioxo-2,2’-bi(indolilidén)-5,7’-diszulfonát keverékéből és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Indigókármin alatt nátriumsót értünk.
A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Indigoid
Cl-Nr 73015
Einecs 212-728-8
Kémiai név Dinátrium-3,3’-dioxo-2,2’-bi(indolilidén)-5,5’-diszulfonát
Összegképlet C16H8N2Na2O8S2
Molekulatömeg 466,36
Tartalom Legalább 85% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
Dinátrium-3,3’-dioxo-2,2’-bi(indolilidén)-5,7’-diszulfonát legfeljebb 18%.
E1%1cm 480, kb. 610 nm-en vizes oldatban.
Leírás Sötétkék színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 610 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata kék színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek A dinátrium-3,3’-dioxo-2,2’-bi(indolilidén)-5,7’-diszulfonátot kivéve legfeljebb 1%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
Izatin-5-szulfonsav
5-szulfo-antranilsav Összesen legfeljebb 0,5%
Antranilsav
Nem szulfonált elsőrendű aromás amin Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 133 BRILLANTKÉK FCF
Szinonima Cl Food Blue 2
Meghatározás A brillantkék FCF főtömegében dinátrium-{α-[4-(Ν-ετιλ-3-szulfonáto-
benzil-amino)-fenil]-α-[4-(Ν-ετιλ-3-σζυλφονáto-benzil-immónió)-
ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-toluol-2-szulfonát}-ból és izomerjeiből, valamint mellékszínezékekből, továbbá nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
A brillantkék FCF alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Triaril-metán
Cl-Nr 42090
Einecs 223-339-8
Kémiai név Dinátrium-{α-[4-(Ν-etil-3-szulfonαto-benzil-amino)-fenil]-
α-[4-(Ν-etil-3-szulfonαto-benzil-immónió)-ciklohexa-2,5-dién-
1-ilidén]-toluol-2-szulfonát}
Összegképlet C37H34N2Na2O9S3
Molekulatömeg 792,84
Tartalom Legalább 85% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 1630, kb. 630 nm-en vizes oldatban.
Leírás Vöröseskék színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 630 nm-en van vízben mérve.
B. Vizes oldata kék színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 6,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
2-,3- és 4-formil-benzolszulfonsavak Összesen legfeljebb 1,5%
3-[etil-(4-szulfo-fenil)amino]-metil-
benzolszulfonsav
Legfeljebb 0,3%
Leukobázis Legfeljebb 5,0%.
Nem szulfonált elsőrendű aromás amin Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, pH 7-nél
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 140 a) KLOROFILLOK
Szinonimák Cl Natural Green 3, Magnéziumklorofill, Magnéziumfeofitin
Meghatározás A klorofillokat oldószeres extrakcióval nyerik természetes, ehető növényfajtákból, fűből, lucernából és csalánfélékből. Az oldószer eltávolításakor a természetben előforduló komplex kötésű magnézium részben vagy teljesen eltűnhet a klorofillokból. Így kapják a megfelelő feofitineket. A fő színanyag a feofitinek és a magnéziumklorofillok. Az oldószermentes extraktum tartalmaz még más pigmenteket (pl. karotinoidokat), valamint a kiindulási anyagból származó olajokat, zsírokat és viaszokat. Az extrakcióhoz csak az alábbi oldószereket szabad használni: aceton, etil-metil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.
Osztály Porfirin
Cl-Nr 75810
Einecs Klorofillok 215-800-7, klorofill a 207-536-6, klorofill b 208-272-4
Kémiai név A fontosabb színezék-alkotórészek:
Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-
13’-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]porfirin-17-il)-
propionát, (feofitin a) vagy mint magnéziumkomplex (klorofill a).
Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12, 18-
trimetil-13’-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-
il)-propionát (feofitin b) vagy, mint magnéziumkomplex (klorofill b).
Összegképlet Klorofill a magnéziumkomplexe: C55H72MgN4O5
Klorofill a: C55H74N4O5
Klorofill b magnéziumkomplexe: C55H70MgN4O6
Klorofill b: C55H72N4O6
Molekulatömeg Klorofill a (magnéziumkomplex): 893,51
Klorofill a: 871,22
Klorofill b (magnéziumkomplex): 907,49
Klorofill b: 885,20
Tartalom Összes klorofill és magnéziumkomplex együttesen legalább 10%.
E1%1cm700, kb. 409 nm-en kloroformban.
Leírás Viaszszerű szilárd anyag, a komplexben kötött magnéziumtartalomtól függően az olívzöldtől a sötétzöldig terjedő színben.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 409 nm-en van, kloroformban mérve.
Tisztaság
Oldószermaradékok Aceton
Etil-metil-keton
Metanol Összesen vagy külön-külön
Etanol legfeljebb 50 mg/kg
propán-2-ol
Hexán
Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 140 b) KLOROFILLINEK
Szinonimák Cl Natural Green 5, Nátriumklorofillin, Káliumklorofillin
Meghatározás A klorofillinek alkálisóit természetes, ehető növényi részek, fű, lucerna és csalánfélék oldószeres extraktumának elszappanosításával nyerik. Az elszappanosítás során a metil- és fitolésztercsoportok eltűnnek, és a ciklopentenilgyűrű részben felszakadhat. A savas csoportokat semlegesítik, kálium-, illetve nátriumsókká alakítják. A termék lehet vizes oldat vagy por.
Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket szabad használni: aceton, etil-metil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.
Osztály Porfirin
Cl-Nr 75815
Einecs 287-483-3
Kémiai név A legfontosabb színezékek savformában a következők:
3-(10-karboxil-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vinil-forbin-7-il)-
propionsav (klorofillin a)
és
3-(10-karboxil-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-2-vinilforbin-7-il)-
propinsav (klorofillin b)
A hidrolízisfok függvényében a ciklopentenilgyűrű felszakadhat; így egy harmadik karboxilcsoport keletkezhet.
Magnéziumkomplexeket is tartalmazhat.
Összegképlet Klorofillin a (savformában): C34H34N4O5
Klorofillin b (savformában): C34H32N4O6
Molekulatömeg Klorofillin a: 578,68
Klorofillin b: 592,66
A ciklopentenilgyűrű felszakadásakor mindegyik 18 daltonnal emelkedhet.
Tartalom Az összes klorofillin legalább 95% abban a termékben, amelyet kb.
100 °C-on 1 órát szárítottak.
E1%1cm 700, kb. 405 nm-en pH 9-es vizes oldatban.
E1%1cm 140, kb. 653 nm-en pH 9-es vizes oldatban.
Leírás A sötétzöldtől a kékesfeketéig terjedő színű por.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 405 nm-en és kb. 653 nm-en van, pH 9-es vizes foszfátpufferoldatban mérve.
Tisztaság
Oldószermaradékok Aceton
Etil-metil-keton
Metanol Összesen vagy külön-külön
Etanol legfeljebb 50 mg/kg
propán-2-ol
Hexán
Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 141 a) KLOROFILLOK RÉZKOMPLEXEI
Szinonimák Cl Natural Green 3, Rézklorofill, Rézfeofitin
Meghatározás A rézklorofillokat természetes, ehető növények, fű-, lucerna- és csalánfélék oldószeres extraktumaiból nyerik rézsó hozzáadásával. Az oldószermentes termék tartalmaz még pigmenteket (pl. karotinoidokat), valamint olajat, zsírt és viaszt, amelyek a nyersanyagból származnak. A fő színezék a rézfeofitin.
Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket szabad használni: aceton, etil-metil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.
Osztály Porfirin
Cl-Nr 75815
Einecs Rézklorofill a: 239-830-5; rézklorofill b: 246-020-5
Kémiai név [Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-
13’-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]porfirin-17-il)
propionát] réz(II) (rézklorofill a)
[Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12,
18-trimetil-13’-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]porfirin-
17-il)propionát] réz(II) (rézklorofill b)
Összegképlet Rézklorofill a: C55H72CuN4O5
Rézklorofill b: C55H70CuN4O6
Molekulatömeg Rézklorofill a: 932,75
Rézklorofill b: 946,73
Tartalom Az összes rézklorofill-tartalom legalább 10%.
E1%1cm 540, kb. 422 nm-en kloroformban.
E1%1cm 300, kb. 652 nm-en kloroformban.
Leírás Viaszszerű szilárd anyag, a kékeszöldtől a sötétzöldig terjedő színben, a nyersanyagtól függően.
Azonosítás
Spektrometria Maximuma kb. 422 nm-en és kb. 652 nm-en van, kloroformban mérve.
Tisztaság
Oldószermaradékok Aceton
Etil-metil-keton
Metanol Összesen vagy külön-külön
Etanol legfeljebb 50 mg/kg
propán-2-ol
Hexán
Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Rézionok Legfeljebb 200 mg/kg
Összes réz Legfeljebb az összes rézfeofitin 8%-a
E 141 b) KLOROFILLINEK RÉZKOMPLEXEI
Szinonimák Nátrium-réz klorofillin, kálium-réz klorofillin, CI Natural Green 5
Meghatározás A rézklorofillineket természetes, ehető növények, fű-, lucerna- és csalánfélék oldószeres extraktumából azok elszappanosítása és réz hozzákötése után nyerik. Az elszappanosítás során a metil- és a fitolésztercsoportok eltűnnek, és a ciklopentenilgyűrű részben felszakadhat. A tisztított klorofillinek savas csoportjait a réz megkötése után kálium-, illetve nátriumsókkal semlegesítik.
Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket szabad használni: aceton, etil-metil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.
Osztály Porfirin
Cl-Nr 75815
Einecs
Kémiai név A fontosabb színezékek a következők:
3-(10-karboxiláto-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vinil-forbin-7-il)-
propionát rézkomplex (rézklorofillin a)
és
3-(10-karboxiláto-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-2-vinil-forbin-7-il)-
propionát rézkomplex (rézklorofillin b)
Összegképlet Rézklorofillin a (savforma): C34H32CuN4O5
Rézklorofillin b (savforma): C34H30CuN4O6
Molekulatömeg Rézklorofillin a: 640,20
Rézklorofillin b: 654,18
A ciklopentenilgyűrű felszakadása esetén 18 daltonnal mindegyik emelkedhet.
Tartalom Az összes rézklorofillin legalább 95% abban a termékben, amelyet kb. 100 °C-on 1 órát szárítottak.
E1%1cm 565, kb. 405 nm-en pH 7,5-es vizes foszfátpufferoldatban.
E1%1cm 145, kb. 630 nm-en pH 7,5-es vizes foszfátpufferoldatban.
Leírás A sötétzöldtől a kékesfeketéig terjedő színű por.
Azonosítás
Spektrometria Maximuma kb. 405 és kb. 630 nm-en van, pH 7,5-es vizes foszfátpufferoldatban mérve.
Tisztaság
Aceton
Etil-metil-keton
Metanol Összesen vagy külön-külön
Etanol legfeljebb 50 mg/kg
propán-2-ol
Hexán
Diklór-metán: legfeljebb10 mg/kg
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Rézionok Legfeljebb 200 mg/kg
Összes réz Legfeljebb az összes rézklorofillin 8%-a
E 142 ZÖLD S,
Szinonimák Cl Food Green 4, Brillantzöld BS, Lisaminzöld
Meghatározás A zöld S főtömegében nátrium N-{4-[(4-(dimetil-amino-fenil)-
(2-hidroxi-3,6-diszulfonáto-1-naftil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-
1-ilidén}-N-metil-metánaminiumból és mellékszínezékekből,
valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
A zöld S alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Triaril-metán
Cl-Nr 44090
Einecs 221-409-2
Kémiai név Nátrium N-{4-[(4-dimetil-amino-fenil)-(2-hidroxi-3,6-diszulfonáto-1-naftil)-
metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén}-N-metil-metánaminium
Összegképlet C27H25N2NaO7S2
Molekulatömeg 576,63
Tartalom Legalább 80% összes színezőanyag, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 1720, kb. 632 nm-en vizes oldatban.
Leírás Sötétkék vagy sötétzöld színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 632 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata kék vagy zöld színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 1,0%
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4,4’-bisz(dimetil-amino)-benzhidril-
alkohol
Legfeljebb 0,1%
4,4’-bisz(dimetil-amino)-benzofenon Legfeljebb 0,1%
3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav Legfeljebb 0,2%
Leukobázis Legfeljebb 5,0%
Nem szulfonált elsőrendű aromás amin Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 150a KARAMELL
Meghatározás Az egyszerű karamellt a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas szénhidrátok (glükóz, illetve fruktóz monomerjei és polimerjei, pl. glükózszirup, szacharóz, illetve invertcukorszirup, dextróz) kontrollált hőkezelésével állítják elő. A karamelizáció elősegítésére használhatnak savakat, lúgokat és sókat, a szulfitok és az ammóniumvegyületek kivételével.
Einecs 232-435-9
Leírás A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék Legfeljebb 50%
A foszforilált cellulóz által megkötött színezék Legfeljebb 50%
Színintenzitás (1) 0,01-0,12
Összes nitrogén Legfeljebb 0,1%
Összes kén Legfeljebb 0,2%
Arzén Legfeljebb 1 mg/kg
Ólom Legfeljebb 2 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 25 mg/kg
E 150b SZULFITOS KARAMELL
Meghatározás A szulfitos karamellt a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas szénhidrátok (glükóz és fruktóz monomerjei, illetve polimerjei pl.: glükózszirup, szacharóz, illetve invertcukorszirup, dextróz) kontrollált hőkezelésével savakkal, illetve alkáliákkal vagy azok nélkül és szulfitvegyületek adagolása mellett (kénessav, kálium-szulfit, kálium-
hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit, és nátrium-hidrogén-szulfit) állítják elő. Ammóniumvegyületeket nem használnak.
Einecs 232-435-9
Leírás A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék Több, mint 50%
Színintenzitás(1) 0,05-0,13
Összes nitrogén Legfeljebb 0,3%(2)
Kén-dioxid Legfeljebb 0,2%(2)
Összes kén 0,3-3,5%(2)
A DEAE-cellulóz által megkötött kén Több, mint 40%
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék 19-34
abszorbanciaaránya
Abszorbanciaarány (A 280/560) Nagyobb, mint 50
Arzén Legfeljebb 1 mg/kg
Ólom Legfeljebb 2 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 25 mg/kg
E 150c AMMÓNIÁS KARAMELL
Meghatározás Az ammóniás karamellt a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas szénhidrátok (glükóz és fruktóz monomerjei, illetve polimerjei, pl. glükózszirup, szacharóz, illetve invertcukorszirup, illetve dextróz) kontrollált hőkezelésével, savakkal, illetve alkáliákkal vagy azok nélkül és ammóniumvegyületek adagolásával állítják elő (ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát és ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát). Szulfitvegyületeket nem használnak.
Einecs 232-435-9
Leírás A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék Legfeljebb 50%
A foszforilált cellulóz által megkötött színezék Több, mint 50%
Színintenzitás(1) 0,08-0,36
Ammónianitrogén Legfeljebb 0,3%(2)
4-metil-imidazol Legfeljebb 250 mg/kg(2)
2-acetil-4-tetrahidroxi-butil-imidazol Legfeljebb 10 mg/kg(2)
Összes kén Legfeljebb 0,2%(2)
Összes nitrogén 0,7-3,3%(2)
A foszforilált cellulóz által megkötött
színezék abszorbanciaaránya
13-35
Arzén Legfeljebb 1 mg/kg
Ólom Legfeljebb 2 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 25 mg/kg
E 150d SZULFITOS-AMMÓNIÁS KARAMELL
Meghatározás A szulfitos-ammóniás karamellt a kereskedelemben kapható, élelmiszer-
minőségű, tápanyagként használatos szénhidrátok (glükóz és fruktóz monomerjei, illetve polimerjei, pl. glükózszirup, szacharóz, illetve invertcukorszirup, dextróz) kontrollált hőkezelésével, savakkal, illetve alkáliákkal vagy azok nélkül, szulfit- és ammóniumvegyületek adagolása mellett (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit, nátrium-hidrogén-szulfit, ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát, ammónium-szulfát, ammónium-szulfit és ammónium-hidrogén-szulfit) állítják elő.
Einecs 232-435-9
Leírás A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag.
Tisztaság
A DEAE-cellulóz által megkötött színezék Több, mint 50%
Színintenzitás(1) 0,10-0,60
Ammónianitrogén Legfeljebb 0,6%(2)
Kén-dioxid Legfeljebb 0,2%(2)
4-metil-imidazol Legfeljebb 250 mg/kg(2)
Összes nitrogén 0,3-1,7%(2)
Összes kén 0,8-2,5%(2)
Az alkoholos csapadék nitrogén-kén aránya 0,7-2,7
Az alkoholos csapadék abszorbanciaaránya(3) 8-14
Abszorbanciaarány (A280/560) Legfeljebb 50
Arzén Legfeljebb 1 mg/kg
Ólom Legfeljebb 2 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 25 mg/kg
E 151 BRILLANTFEKETE BN
Szinonima Cl Food Black 1
Meghatározás A brillantfekete BN főtömegében tetranátrium-4-acetamido-
5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1-naftil-azo]-
naftalin-1,7-diszulfonátból és más mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll. Brillantfekete BN alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Biszazo
Cl-Nr 28440
Einecs 219-746-5
Kémiai név Tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-
4-(4-szulfonato-fenil-azo)-1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonát
Összegképlet C28H17N5Na4O14S4
Molekulatömeg 867,69
Tartalom Legalább 80% összes színezék, nátriumsóként számítva.
E1%1cm 530, kb. 570 nm-en vizes oldatban.
Leírás Fekete színű por vagy granulátum.
Azonosítás
A. Spektrometria Maximuma kb. 570 nm-en van, vízben mérve.
B. Vizes oldata kékesfekete színű
Tisztaság
Vízben oldhatatlan rész Legfeljebb 0,2%
Mellékszínezékek Legfeljebb 10% (a színezéktartalomra számítva)
Szerves vegyületek a színezékeken kívül:
4-acetamido-5-hidroxi-naftalin-1,7-
diszulfonsav
4-amino-5-hidroxi-naftalin-1,7-diszulfonsav Összesen legfeljebb 0,8%
8-amino-naftalin-2-szulfonsav
4,4’-diazo-amino-dibenzolszulfonsav
Nem szulfonált elsőrendű aromás amin Legfeljebb 0,01% (anilinre számítva)
Éterrel extrahálható rész Legfeljebb 0,2%, semleges közegben
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
E 153 NÖVÉNYI SZÉN
Szinonimák Carbo medicinalis vegetabilis, aktív szén
Meghatározás A növényi szenet növényi anyagokból (pl. fa, cellulózmaradékok, tőzeg, kókuszdió- és más héjakból) magas hőmérsékleten végrehajtott elszenesítéssel nyerik. A növényi szén főtömegében finom eloszlású szénből áll. Kis mennyiségben tartalmazhat nitrogént, hidrogént és oxigént.
Előállítás után a termék valamennyi nedvességet adszorbeálhat.
Cl-Nr 77266
Einecs 215-609-9
Kémiai név Szén
Összegképlet C
Molekulatömeg 12,01
Tartalom Legalább 95% szén, víz- és hamumentes anyagra számítva.
Leírás Fekete színű por, szag- és ízmentes.
Azonosítás
A. Oldhatóság Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan.
B. Égés Vörösizzásra hevítve a növényi szén lassan és láng nélkül ég.
Tisztaság
Hamu (összes) Legfeljebb 4,0% (gyulladási hőmérséklete: 625 °C)
Arzén Legfeljebb 3 mg/kg
Ólom Legfeljebb 10 mg/kg
Higany Legfeljebb 1 mg/kg
Kadmium Legfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 40 mg/kg
Poliaromás szénhidrogének A termék 1 g-jából 10 g tiszta ciklohexánnal folyamatos extrakcióval kinyert kivonatnak színtelennek kell lennie. A kivonat UV-fényben nem fluoreszkálhat intenzívebben, mint 1000 ml 0,01 mólos kénsavban oldott 0,100 mg kinin-szulfát.
Szárítási veszteség Legfeljebb 12% (120 °C, 4 óra).
Lúgban oldható rész A szűrletnek, amelyet 2 g mintának 20 ml N nátrium-hidroxiddal való főzése és szűrése után kapunk színtelennek kell lennie.
E 154 BARNA FK
Szinonima Cl Food Brown 1
Meghatározás A barna FK főtömegében az alábbiak keverékéből:
I. nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)-benzolszulfonát]
II. nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)-benzolszulfonát]
III. dinátrium-[4,4’-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-
dibenzolszulfonát]
IV. dinátrium-[4,4’-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-
dibenzolszulfonát]
V. dinátrium-[4,4’-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)-
dibenzolszulfonát]
VI. trinátrium-[4,4’,4”-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)-
tribenzolszulfonát]
és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból, illetve nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll.
Barna FK alatt nátriumsót értünk. A kalcium- és a káliumsó is megengedett.
Osztály Azo (mono-, bisz- és triszazoszínezékek keveréke)
Einecs
Kémiai név Az alábbi vegyületek keveréke:
I. nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)-benzolszulfonát]
II. nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)-benzolszulfonát]
III. dinátrium-[4,4’-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-
dibenzolszulfonát]
IV. dinátrium-[4,4’-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)-
dibenzolszulfonát]
V. dinátrium-[4,4’-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)-
dibenzolszulfonát]
VI. trinátrium-[4,4’,4”-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)-
tribenzolszulfonát]
Összegképlet I. C12H11N4NaO3S
II. C13H13N4NaO3S
III. C18H14N6Na2O6S2
IV. C18H14N6Na2O6S2
V. C19H16N6Na2O6S2
VI. C24H17N8Na3O9S3
Molekulatömeg I. 314,30
II. 328,33
III. 520,46
IV. 520,46
V. 534,47
VI. 726,59
Tartalom