A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] - e rendelet 4. §-ával módosított - 6. § (1) bekezdés b) pontját, 7. § (2) bekezdés c) pontját, valamint az 1. számú mellékletét a 2009. november 1-je után benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

(4) * 

4. § * 

5. § * 

Melléklet a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére