A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-9. § * 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -, valamint az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 8. § (4) bekezdését, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) * 

11-14. § * 

15. § * 

1-3. melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére