A jogszabály mai napon ( 2024.02.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.III.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

a) 2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,

b) 6–15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,

c) 16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(1a) *  A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.

(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát

kell figyelembe venni.

(2a) * 

(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.

2. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.

(2) A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály határozza meg.

3. § (1) *  A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlan fekvése szerint illetékes, a telekalakítási hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal – e rendelet melléklete szerinti – számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(2) *  A díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a díj megfizetését igazolni.

4. § (1) *  Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül, amennyiben pedig a többletbefizetést a kérelmező jelzi a kormányhivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2) *  A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést 8 napon belül hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(3) *  Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, a kormányhivatal a vonatkozó bizonylatot megküldi az ügyfélnek és egyidejűleg felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, melyre az ügyfél a visszatérítést kéri. Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelethez * 

A B
Név Számlaszám
1. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00300960-00000000
2. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000
3. *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00321127-00000000
4. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00302814-00000000
5. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000
6. *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00302649-00000000
7. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00301617-00000000
8. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00301813-00000000
9. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00302089-00000000
10. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00301820-00000000
11. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00301428-00000000
12. *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00302106-00000000
13. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00302247-00000000
14. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00301112-00000000
15. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00302261-00000000
16. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00302436-00000000
17. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00301507-00000000
18. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00301569-00000000
19. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00303004-00000000
20. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301208-00000000