A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes határrendészeti kirendeltségek megszüntetéséről

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b), c), i) és j) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) * 

6. § (1) A megszűnő határrendészeti kirendeltségeknél bármely foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyból származó, munkáltatót megillető jogok és terhelő kötelezettségek vonatkozásában:

a) Letenye Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Nagykanizsai Rendőrkapitányság,

b) Zákány Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Nagyatádi Rendőrkapitányság,

c) Bolhó Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Nagyatádi Rendőrkapitányság,

d) Barcs Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Barcsi Rendőrkapitányság,

e) Sellye Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Siklósi Rendőrkapitányság,

f) Siklós Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Siklósi Rendőrkapitányság,

g) Beremend Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Siklósi Rendőrkapitányság,

h) Mohács Határrendészeti Kirendeltség jogutódja a Mohácsi Rendőrkapitányság.

(2) A Bolhó és Sellye Határrendészeti Kirendeltségen folyamatban lévő, az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti rendőrkapitányságok illetékességi területéhez nem tartozó ügyekben a területileg illetékes rendőrkapitányság jár el.

7. § * 

1-2. melléklet a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére